Innovatie

Effectieve business model voor de farmaceutische industrie

De farmaceutische industrie staat onder zware druk. De kosten voor R&D stijgen, ontwikkelingstijden worden langer, de druk vanuit de zorgverzekeraars en overheid neemt toe en de consument is steeds beter op de hoogte van de zorgmogelijkheden. De branche reageert hierop door ontwikkelingen te vertragen, verstandiger om te gaan met het in een vroegtijdig stadium stopzetten van projecten en het verhogen van de efficiency door niet-kernactiviteiten efficiënter in te richten of uit te besteden.

Om deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden draait de bedrijfsketen van de toekomst om flexibiliteit, ontvankelijkheid en betrouwbaarheid, waardoor niet langer wordt uitgegaan van de voorraad, maar juist van de vraag en waarbij een persoonlijke aanpak centraal staat.

Aangezien structurele wijzigingen in het bedrijfsketenmodel ook aanverwante consequenties kunnen hebben (denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden om fiscale incentives te verkrijgen) is het noodzakelijk dat organisaties zorgvuldige afwegingen maken bij de operationele en financiële inrichting van de keten. Hierbij staat investeren in nieuwe technologieën die gericht zijn op kostenbesparing en flexibiliteit centraal, als reactie op van oudsher minder efficiënte batchprocedures met lage opbrengst en wisselende kwaliteit.

Veel farmaceutische bedrijven overwegen de productie van (neven-)producten te verplaatsen vanuit traditionele locaties als Ierland, Porto Rico en Singapore naar opkomende markten als China en India. Gebruikmaken van externe leveranciersnetwerken dwingt bedrijven daarnaast tot het inzetten van nieuwe en geavanceerdere tools voor virtueel bedrijfsketenbeheer – van operations tot financiële en fiscale planning.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij bieden een breed scala aan branchegerichte diensten specifiek gefocust op uitdagingen waarmee farmaceutische bedrijven te maken krijgen.

Ons multidisciplinair Pharma & Life Sciences team helpt u graag bij het analyseren van uw vraagstukken.

Met onze digital accelerator tool combineren wij de denkkracht van onze specialisten uit de business en technologie experts die krachtig zijn in het ontwikkelen van IT oplossingen waarbij de eindgebruiker centraal staat.

Contact

Ron Admiraal

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 15 46

Volg ons