Innovatie

Effectieve bedrijfsketen voor de farmaceutische industrie gegarandeerd

De farmaceutische en biotechnologische industrie staat onder zware druk. De kosten voor R&D stijgen, ontwikkelingstijden worden langer, de druk vanuit de betalers neemt toe en de consument is hoe langer hoe beter op de hoogte van de zorgmogelijkheden. De branche reageert daarop door ontwikkelingen te vertragen, verstandiger om te gaan met het in een vroegtijdig stadium stopzetten van projecten en het verhogen van de efficiency door niet-kernactiviteiten efficiënter in te richten of uit te besteden.

Dankzij de wetenschappelijke ontwikkelingen hanteert de branche niet langer een standaardbenadering in de zorg, maar een gesegmenteerde, persoonlijke aanpak, gericht op gezondheid, zodat ook de bedrijfsketen zich verder moet ontwikkelen. De bedrijfsketen van de toekomst draait om flexibiliteit, ontvankelijkheid en betrouwbaarheid, waardoor het model niet langer uitgaat van de voorraad, maar juist van de bestelling.

Aangezien structurele wijzigingen in het bedrijfsketenmodel fiscale consequenties hebben is het noodzakelijk dat organisaties zorgvuldige afwegingen maken bij de operationele en financiële inrichting van de keten. Productieactiviteiten blijven investeren in nieuwe technologieën die gericht zijn op kostenbesparing en flexibiliteit, als reactie op van oudsher inefficiënte batchprocedures met lage opbrengst en wisselende kwaliteitsresultaten.

Veel farmaceutische bedrijven overwegen de productie van nevenproducten te verplaatsen vanuit traditionele bastions als Ierland, Porto Rico en Singapore naar opkomende markten als China en India. Gebruikmaken van externe leveranciersnetwerken dwingt bedrijven echter tot het inzetten van nieuwe en geavanceerdere tools voor virtueel bedrijfsketenbeheer – van operations tot financiële en fiscale planning.

Hoe kan PwC u helpen?

PwC biedt een scala aan branchegerichte diensten op het gebied van ketenbeheer met het oog op de uitdagingen waarmee fabrikanten van farmaceutische en medische producten te maken krijgen, waaronder:

  • Technologieoverdracht
  • Fiscale efficiëntie
  • Duurzaamheid
  • Vermogensbeheer
  • Leveringsgarantie
  • Virtuele modellen
  • Complexiteitsbeheer (proces en product)
  • Kostenbeheer en verlaging van het werkkapitaal

Contact

Ron Admiraal
Partner
Tel: +31 (0)88 792 15 46
E-mailadres

Peter Paul Hoek
Director
Tel: +31 (0)88 792 59 14
E-mailadres

Volg ons