Innovatie

Preventie belangrijke focus voor de farmaceutische industrie

De farmaceutische industrie staat voor grote uitdagingen, gerelateerd aan trends die naar verwachting de gezondheidszorg sterk zullen veranderen. Om relevant te kunnen blijven zullen farmaceutische bedrijven kritisch naar eigen processen moeten blijven kijken en veranderingen moeten omarmen. 

De gezondheidszorg zal zich in Nederland meer en meer in de richting van preventie in plaats van genezing achteraf ontwikkelen, waarbij consumenten aangemoedigd worden om ziektes te voorkomen door middel van gepersonaliseerde oplossingen en producten die meer en meer geïntegreerd worden in hun dagelijks leven. Dat betekent dat markten en bedrijven rondom diagnostiek en preventie zich naar verwachting sterk zullen ontwikkelen.

Om hier succesvol in te zijn is het snel verzamelen, analyseren en acteren op grote hoeveelheden data centraal. Meer dan traditionele farmaceuten zijn grote technologiebedrijven met voldoende expertise in de data analyse bezig om in deze markten een positie te verwerven, wat blijkt uit eigen productontwikkeling en het registreren van een groeiend aantal patenten in de laatste jaren door technologiebedrijven. De uitdaging voor farmaceuten ten aanzien van deze ontwikkelingen is dat hun bedrijfsmodellen vaak al decennia bestaan, wat het moeilijk maakt om snel in te spelen op veranderende markten. Als farmaceuten zich niet bewegen in de richting van nieuwe preventie- en diagnostiek markten dan is de verwachting dat hun winstmarges op termijn onder druk komen te staan. Dit wordt mede versterkt doordat politici en beleidsmakers steeds meer ageren tegen hoge medicijnprijzen, waarvan uit onderzoek blijkt dat die op lange termijn niet houdbaar zijn. In dit kader is het interessant dat er reeds wordt geëxperimenteerd met compensatie-modellen waarbij compensatie voor farmaceuten afhankelijk worden gemaakt van klinische- en of economische uitkomsten van nieuwe medicatie.

Maar er zijn zeker ook kansen voor farmaceuten, namelijk het terugbrengen of sterker beheersen van de kosten van onderzoek- en ontwikkeling door middel van het gebruik van digitale technologie en ‘real-world evidence’. Dit zorgt ervoor dat vertragingen in klinische proeven worden verminderd en zowel retentie als tevredenheid van participanten vergroot kan worden. Daarbij hoort ook dat patiënten op afstand kunnen participeren en dat sociale groepen die van oudsher ondervertegenwoordigd zijn in klinische proeven actiever kunnen gaan participeren. Dit alles zal moeten gebeuren terwijl de snelheid, efficiëntie en kwaliteit van klinische proeven wordt bewaakt en bevorderd. Meer dan ooit worden deze eisen blootgelegd tijdens de wereldwijde zoektocht naar medicijnen en vaccins tegen het coronavirus. Wellicht dat deze ontwikkeling de tendens verstrekt naar een meer open innovatie traject waarbij pharmaceuten samen met start-ups en technologiebedrijven en andere zorgverleners hun eigen (onderzoeks) data meer gaan combineren om zo zowel de kosten als de tijdsduur van de onderzoek- en ontwikkelingsfase te verlagen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij bieden een breed scala aan branchegerichte diensten specifiek gefocust op uitdagingen waarmee farmaceutische bedrijven te maken krijgen.

Ons multidisciplinair Pharma Lifesciences & Medtech team helpt u graag bij het analyseren van uw vraagstukken.

Met onze digital accelerator tool combineren wij de denkkracht van onze specialisten uit de business en technologie experts die krachtig zijn in het ontwikkelen van IT oplossingen waarbij de eindgebruiker centraal staat.

Contact

Ron Admiraal

Ron Admiraal

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 152 12 33

Volg ons