3D-printtechnologie als sleutel tot slimmere groei

Met 3D printing kan de maakindustrie de complexiteit van het productieproces verminderen en de functionaliteit van producten vergroten. Het printen in drie dimensies wordt al veel gebruikt bij rapid prototyping. Maar de voordelen zijn niet alleen technisch van aard. 3D-printen is een zogenaamde ‘strategic enabling technology’ binnen het Smart Industry-concept, die invloed heeft op allerlei elementen van uw bedrijfsvoering. Bent u goed en tijdig voorbereid om met 3D-printen duurzame groei te realiseren, significante kostenreductie te behalen en de digitale transformatie van uw bedrijf te versnellen? 

De toekomst van 3D-printen: strategische inzichten

Customization en verlaagde productiekosten

Met 3D-printen is het mogelijk om hoge aantallen volledig ‘customized’ te produceren – ‘batch size one’ – zonder daarbij de kosten per geproduceerd product te laten stijgen. Bedrijven uit de maakindustrie die hier vroegtijdig op inzetten, creëren hiermee een groot, nieuw marktaandeel. Een ander voordeel van 3D-printen is dat fysieke productie en de daarbij komende kosten kunnen worden uitgesteld. Doordat het product langer digitaal blijft, kan men de ‘time to market’ significant versnellen en actiever inspelen op plotselinge veranderingen in de marktvraag.

Lokale productie en scherper beheer van voorraden

Na vele jaren van steeds verdergaande centralisering van de productie, maakt 3D-printen lokale productie weer mogelijk. Het produceren dichterbij de klant, leidt onder meer tot lagere distributiekosten en maakt het mogelijk om snel en flexibel in te spelen op lokale behoeften. Met het produceren van artikelen ‘on demand’, zullen ook voorraadkosten van producten en onderdelen ervan significant kunnen dalen.

3D-printen versnelt uw circulaire strategie 

Ook de impact van 3D-printen op de uitvoering van uw circulaire strategie moet niet onderschat worden. Productie wordt nauwgezet afgestemd op de vraag en vindt dichtbij de afnemers plaats. Transportbewegingen dalen, net als de behoefte aan opslagcapaciteit. En de printmethode, waarbij materiaal laag voor laag wordt opgebouwd, betekent efficiënt materiaalgebruik en nauwelijks afval. De ‘overall manufacturing scrap rate’ kan wel tientallen procenten dalen ten opzichte van het huidige niveau. Ook de materialen die geprint worden, zoals plastic, metaal en glas, kunnen hergebruikt worden.

“3D Printing is meer dan een technologische innovatie. Het is een technologie die impact heeft op uw gehele bedrijfsvoering en productieketen. Daarnaast creëert het nieuwe markten en businessmodellen. Op welke manier? Daarover denken wij graag met u mee."

Roger Quaedvlieg, senior manager Innovation & Development PwC

Hoe kan PwC u ondersteunen?

Onze specialisten bespreken graag met u de mogelijkheden en implicaties van 3D-printen voor uw bedrijf. Wij richten wij ons hierbij op onder meer de volgende onderwerpen:

  • Als u meer lokaal gaat produceren, leidt dit mogelijk tot een afname van invoerheffingen. En welke invloed hebben de veranderingen in uw business model en de geografische spreiding van uw activiteiten op uw belastingpositie?
  • 3D-printen gaat tot grote veranderingen leiden in uw gehele supply chain. Hoe zorgt u voor een optimaal evenwicht tussen productiesnelheid en voorraad? En welke stappen in de keten kunnen vereenvoudigd en overgeslagen worden?
  • 3D-printen biedt nieuwe mogelijkheden voor het ontwikkelen van producten, processen en businessmodellen. Is de innovatiefunctie van uw organisatie zo ingericht dat u optimaal gebruikmaakt van de mogelijkheden van 3D-printen? En hoe kan 3D-printen benut worden in de product life cycle?
  • Digitalisering van de waardeketen betekent onder meer dat uw data management steeds belangrijker wordt. Hoe zorgt u ervoor dat uw IT-systemen, met daarbij ook aspecten van security & privacy, klaar zijn voor 3D Printing?
  • 3D printing kan uw circulaire strategie ondersteunen. Lokaal printen bespaart grondstoffen, vermindert uitstoot en creëert lokale werkgelegenheid. Hoe gaat u duurzamer meer klantwaarde leveren?

De toekomst van Multi-Material 3D Printing

PwC is een van de strategische partners in het Smart Industry Field Lab for Multi-Material 3D Printing. Dit Field Lab is een strategisch openinnovatieplatform waarin deelnemers werken aan de volgende generatie 3D Printing-oplossingen op basis van multi-materiaaltoepassingen. Welke businessimpact gaan deze specifieke volgende generatie 3D-printoplossingen hebben? PwC onderzoekt dit vanuit een holistische benadering met een focus op de achterliggende businesscase voor de individuele bedrijven afzonderlijk en de sector in het algemeen. Andere partners binnen dit Field Lab zijn  TNO, Admatec, ECN, HTSC TU/e, Nextdent, Philips Lighting, Océ en DoMicro.

3D-printtechnologie als sleutel tot slimmere groei

{{filterContent.facetedTitle}}

Contact

Roger Quaedvlieg

Roger Quaedvlieg

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 080 80 07

Wolter Kersbergen

Wolter Kersbergen

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 021 38 92

Follow us