Innovatie in de maakindustrie

Zonder innovatie geen digitale transformatie

De digitalisering van bedrijven leidt tot nieuwe productiemethoden, businessmodellen en markten. Maar om die digitale transformatie vorm te geven, is de innovatiekracht van uw organisatie van groot belang. ICT-ontwikkelingen zoals big data en internet of things staan aan de basis van innovatieve producten, diensten en manieren van werken. Ook baanbrekende technologieën inspireren tot nieuwe mogelijkheden – denk aan 3D-printing, sensortechnologie, nanotechnologie, drones, robotica en nieuwe geavanceerde materialen. 

Bent u in staat om de innovatiefunctie van uw organisatie zo in te richten dat u optimaal gebruikmaakt van de mogelijkheden van digitalisering?

Horizontale integratie van de innovatiewaardeketen

Nederlandse bedrijven staan bekend om innovatiekracht en concurrentiekracht op wereldschaal. Maar als gevolg van de digitale revolutie concurreren deze bedrijven niet meer zozeer met andere bedrijven, maar als onderdeel van een keten met andere ketens. Het dwingt bedrijven onder meer tot horizontale integratie van hun innovatiewaardeketen en intensievere interactie met designer, leverancier, klant en end-user.

"Om de digitale transformatie te versnellen, is een effectieve en efficiënte innovatiefunctie van uw organisatie van groot belang."

Roger Quaedvlieg

Verticale integratie in de organisatie

Naast deze horizontale integratie moet verticale integratie binnen het bedrijf vorm krijgen. Innovatie gaat namelijk door de hele organisatie heen. Innovatieprocessen binnen het bedrijf moeten efficiënt zijn en bijdragen aan de businessmodellen die veranderen door digitalisering.

Zo kunnen wij u helpen

Om innovatie in uw organisatie te optimaliseren en zo uw digitale transformatie verder te brengen, kunnen onze specialisten u helpen. Hieronder een aantal voorbeelden van onze dienstverlening:

  • Vertalen van de digitale strategie naar een innovatiestrategie die bijdraagt aan uw businesstransformatie.
  • Uitvoeren van innovation maturity assessments als input voor een blauwdruk van het innovatiemodel.
  • Ontwikkelen en implementeren van een innovation operating model dat de output van innovatie verhoogt en de innovatiefunctie versterkt, van ontwerp tot en met implementatie.
  • Invoeren van innovation portfoliomanagement dat de voortgang en toegevoegde waarde van innovatieprojecten monitort.
  • Uitbouwen van nieuwe samenwerkingsverbanden tot volwassen ecosystemen.
  • Mobiliseren van publieke financiering voor innovaties en digitale transformatie.

Contact

Roger Quaedvlieg

Roger Quaedvlieg

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 080 80 07

Follow us