Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Financieel-economische criminaliteit

Schaal en impact van financieel-economische criminaliteit nemen toe

Financieel-economische criminaliteit (FEC) is een serieus risico voor financiële instellingen. Witwassen, terrorismefinanciering, belastingontduiking en andere vormen van FEC kunnen zowel grote financiële als reputatieschade veroorzaken. Door digitalisering is de impact van financieel-economische criminaliteit sterk toegenomen. Behalve grensoverschrijdend zijn doeltreffende criminele handelingen online eenvoudiger schaalbaar. En de bedreiging van FEC is groter, nu banken, verzekeraars, pensioenfondsen en trustkantoren sterk afhankelijk zijn van digitale systemen.

Financieel-economische criminaliteit

Hoe komt uw financiële instelling tot een efficiënte aanpak van financieel-economische criminaliteit, zonder de compliancekosten uit het oog te verliezen?

Paper: De strijd tegen belastingontwijking en andere financiële misdrijven versus het recht op gegevensbescherming: een getouwtrek over regelgeving voor de financiële sector?

Als we het woord ‘AVG’ of ‘GDPR’ horen, denken we meestal aan onze social media privacy (de noodzaak om instellingen te controleren), maar hoe zit het met onze data privacy bij banken en andere financiële zakenpartners?

Hoewel een groot deel van het publiek lijkt te begrijpen wat de rechten zijn op grond van de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot sociale media, borrelt er meer onder de oppervlakte met betrekking tot de individuele rechten op grond van AVG en de relatie met de financiële sector. In de financiële sector ontstaat een wereldwijde tendens rondom regelgeving naar transparantieverplichtingen om belastingontduiking en het witwassen van geld tegen te gaan. AVG en de toegenomen vraag van het publiek naar privacy staan echter haaks op deze trend. In hoeverre botsen de individuele rechten uit hoofde van GDPR met de wettelijke eisen die aan de financiële-dienstensector worden gesteld?

Ontmaskeren van witwassen binnen uw organisatie

Geen bedrijf zit er op te wachten: betrokkenheid bij witwassen. Toch lijkt het aantal witwasincidenten wereldwijd alleen maar toe te nemen. Elk bedrijf kan zonder het te weten gebruikt worden om wit te wassen. Hoe zorgt u dat u hier een goede antenne voor ontwikkelt.

PwC en het Anti-Money Laundering Centre hebben samen een workshop ontwikkeld om kennis en bewustzijn rondom anti-witwassen te vergroten.

Lees hier meer over de anti-witwassenworkshop

‘Effectieve maatregelen tegen FEC vragen om een integrale visie.’

Thomas Rijneveld

Toezichthouders verwachten stevige maatregelen

Door al deze ontwikkelingen is wet- en regelgeving rondom FEC aangescherpt. Toezichthouders verwachten van financiële instellingen stevige maatregelen om FEC tegen te gaan. Hoge boetes in de VS en Europa laten zien dat het de toezichthouders menens is.

Zo kunnen wij u helpen

Ons team heeft ruime ervaring met de implementatie van wet- en regelgeving rondom FEC bij financiële instellingen. Ook ondersteunen wij bij de optimalisatie van bestaande processen, systemen en beleid. Wij helpen bij remediatie, herstel na compliance-incidenten. En wij werken mee aan de ontwikkeling van nieuwe operationele modellen waarmee u effectief en kostenefficiënt aan wet- en regelgeving voldoet – denk aan het outsourcen of juist centraliseren van operationele processen.

Onze FEC-specialisten kunnen u onder andere helpen op de volgende gebieden:

{{filterContent.facetedTitle}}

Contact

Gerwin Naber

Gerwin Naber

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 150 75 75

Thomas Rijneveld

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 51 20

Volg ons