Onze rol in de maatschappij

We organiseren rondetafelgesprekken over actuele onderwerpen met zowel toezichthouders als producenten en netwerkoperators. Daarnaast brengen we de sector in contact tijdens inhoudelijke diners met Energiepodium en bouwen we aan ons internationale netwerk door onze deelname aan de World Energy Council (WEC). Wij zijn de drijvende kracht achter het Nederlandse netwerk 'Women in Energy', een succesvol en divers kennisplatform dat elk jaar, voor en door de sector, populaire evenementen organiseert.

Onze rol in de maatschappij
Energiepodium, platform voor nieuws

Energiepodium

Energiepodium is sinds 2011 hét online platform voor nieuws, achtergronden, opinies en discussies over de energietransitie. Het platform biedt een podium voor dialoog met het doel de kwaliteit van de discussie te bevorderen. PwC werkt binnen Energiepodium samen met EBN, ElementNL, KVGN en GasTerra. Deze partners leveren gezamenlijk content voor het platform. Denk hierbij aan de Energiepodium Masterclasses voor young professionals, het jaarlijkse Energiepodium Debat en het Energiepodium Diner. 

PwC organiseert op regelmatige basis samen met Energiepodium het Energiepodium Diner waarin een structurele en constructieve dialoog gevoerd wordt over de toekomst van de energievoorziening. Hierbij worden toonaangevende stakeholders samengebracht om te praten over actuele thema's in de energietransitie.

Verslag diner | 4 december 2023 Verslag diner | 19 juni 2023

Women in Energy

Het Women in Energy netwerk is er voor ambitieuze vrouwen die minimaal op managementniveau actief zijn bij bedrijven in olie, gas, elektriciteit, duurzame energie en de toeleveranciers aan de sector. Twee keer per jaar discussiëren de leden er over sectorthema’s, delen ervaringen en vinden een netwerk voor mogelijke carrièrestappen. PwC wil met het Women in Energy network graag bijdragen aan de versterking van vrouwen op seniorposities, omdat wij geloven dat diversiteit in organisaties de kwaliteit vergroot.

Uitgebreid netwerk, drukbezochte events

Het netwerk telt inmiddels meer dan driehonderd enthousiaste leden. De functies variëren van CFO, hoofd internal audit en controller tot Tax- en HR-directors. Deze bijeenkomsten vinden plaats bij PwC, de deelnemende bedrijven of op externe inspirerende locaties. Tijdens de bijeenkomsten laten wij vooraanstaande sprekers aan het woord, zoals commissarissen en leden van raden van bestuur en er is voldoende tijd en ruimte voor interactie onderling.

Women in Energy bestaat 10 jaar!

Op donderdag 21 november 2019 vierden wij het tienjarige bestaan van het Women in Energy netwerk. Voor deze feestelijke lustrumeditie waren wij welkom in het Shell Technology Centre Amsterdam. Er werd volop gediscussieerd over twee belangrijke thema’s: Future of Work en Energietranstie. Met een interessante mix aan sprekers en gasten was het een geslaagde middag en kijken wij uit naar volgende edities.

Informatie en deelname

Heeft u een leidinggevende functie in de energiesector en bent u benieuwd naar de activiteiten van het Women in Energy network? U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anke Meijer.

World Energy Council

World Energy Council

De Nederlandse World Energy Council (WEC) wil de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland bevorderen, als onderdeel van WEC's visie op energie. Als lid van het WEC-netwerk verdedigt de organisatie de nationale standpunten van Nederland tijdens nationale, regionale en wereldwijde energiedebatten. De leden van de commissie zijn afkomstig uit verschillende sectoren. Daarmee is de vertegenwoordiging van de diverse energiebelangen van Nederland gewaarborgd. Leden van de commissie worden uitgenodigd voor evenementen op hoog niveau, nemen deel aan studiegroepen voor energievraagstukken, en dragen bij aan technisch onderzoek en aan de wereldwijde energiedialoog. Lees meer: www.wereldenergieraad.nl

Contact

Paul Nillesen

Paul Nillesen

Energy - Utilities - Resources Industry Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 003 87 14

Jeroen van Hoof

Jeroen van Hoof

Global Leader, P&U and EU&R, Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 160 91 78

Anke Meijer

Anke Meijer

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 164 90 78

Volg ons