World Energy Congress 2024

Rotterdam

Bruggen slaan om de energietransitie te realiseren 

De energietransitie en klimaatdoelstellingen zijn een van de grootste uitdagingen in Nederland en wereldwijd. Daarom zijn van 22 - 24 april 2024 alle ogen op Rotterdam gericht, als daar ruim 7.000 internationale belanghebbenden binnen de energiesector aanwezig zijn bij het 26e World Energy Congress

Dit prestigieuze en invloedrijke internationale event, markeerde het begin van het honderdjarig bestaan van de World Energy Council (WEC). Het werd georganiseerd op het hoogste politieke niveau en verwelkomde leiders van over de hele wereld. Zij kwamen samen in Rotterdam om de transitie naar netto nul uitstoot te versnellen en acties met impact te realiseren.

Met veel enthousiasme nam PwC als platina-sponsor deel aan discussies op het podium, op de beurs en aan de verschillende evenementen. Daarnaast was PwC host van het exclusieve House of Energy, waar bestuurders samen konden komen om bruggen te slaan tussen uitdagingen in het heden en een koolstofarme toekomst.

Help mee de toekomst van energie vorm te geven.

Playback of this video is not currently available

1:37

Energie | Tijd voor een klimaat van verandering

Rob Jetten - WEC rapport

Gülbahar Tezel hoofd PwC’s Energietransitie Denktank en Agnes Koops, CEO PwC Nederland overhandigen het onderzoeksrapport aan minister Rob Jetten.

Toekomstperspectief energie-intensieve industrie in NW-Europa

De concurrentiepositie van de energie-intensieve industrie in Noordwest-Europa staat onder druk, blijkt uit het PwC-onderzoek: The Future of the Energy-Intensive Industry in Northwestern Europe

Energiekosten voor CO2-vrije productie in de staal-, kunstmest- en chemiesector kunnen in 2050 tot wel 36% lager liggen in andere landen. “Als er niets gebeurt, is de kans groot dat er industrieën verdwijnen. Beleidsmakers moeten daarom keuzes maken over welke industrie behouden moet blijven, bijvoorbeeld omdat er publieke belangen mee zijn gemoeid”, aldus Gülbahar Tezel, onderzoeker en hoofd van PwC’s Energietransitie Denktank.  ‘We hoeven niet al te pessimistisch te zijn, want er liggen wel degelijk kansen. Maar daar moeten beleidsmakers dan wel nú op gaan acteren.’

Het onderzoek is tijdens het World Energy Congress in Rotterdam, in ontvangst genomen door demissionair minister Rob Jetten voor economische zaken en klimaat.

House of Energy

Inspirerende events voor alle stakeholders in de energietransitie

Parallel aanhet World Energy Congress 2024 opende PwC Nederland het  House of Energy. Een unieke kans voor professionals vanuit de industrie, opinieleiders en bestuurders om elkaar te ontmoeten tijdens WEC. Onze energie-experts - met een sectoroverschrijdend profiel - gingen met hen in gesprek over de toekomst van energie, hoe we de uitdagingen van de energietransitie kunnen overbruggen en de gevolgen van deze gigantische transitie voor onze industrie en economie als geheel.

In het PwC House of Energy organiseerden we verschillende events en round table sessies rondom het thema: energietransitie.
Maandag 22 april

Commissarissen ontmoeting

'Het versnellen van de energietransitie'

Dinsdag 23 april

CFO Ronde tafel evenement 

'Financing the energy transition'

Woensdag 24 april

CEO Ronde tafel evenement

'Green Horizon: the future of the industry in Northwest Europe'

 

Made in NL: Shaping the future of the Dutch Industry 

Voor toekomstige leiders in de maakindustrie


Bijeenkomst 'De wisselwerking tussen markt en overheid in een duurzame energievoorziening'

Voor bestuurders in de energie en publieke sector

Energy Demand Experience

Het is tijd om grote stappen te zetten in het beperken van de energiebehoefte van uw organisatie. Met bestaande technologie is het allemaal mogelijk en daarnaast ook zakelijk slim om dit te doen. Door de hele waardeketen erbij te betrekken is de kans op succes het grootst.

Om u te helpen ervaren hoe deze beperking kan worden bereikt, heeft PwC in samenwerking met Microsoft de interactieve Energy Demand Experience ontwikkeld. In deze interactieve game, op het snijvlak van klimaat en technologie, moeten de spelers hun energieverbruik zo slim mogelijk terugdringen, de energiezekerheid vergroten en hun concurrentiepositie verbeteren..

Energy Demand Experience

Future Energy Leaders Programma

PwC is een trotse sponsor van het Future Energy Leaders Programma. Een impact gemeenschap van uitzonderlijke jonge professionals die zich inzetten voor het vormgeven van de mondiale energietoekomst.
Het programma is ontworpen om voort te bouwen op de ideeën en het innovatieve potentieel van de volgende generatie, om nieuwe manieren van denken te ontwikkelen en de toekomst van onze energiesystemen in kaart te brengen. Het brengt een netwerk van jonge individuen van over de hele wereld samen die de verschillende spelers vertegenwoordigen waaruit de energiesector bestaat, waaronder de overheid, de energie-industrie, de academische wereld, de maatschappij en sociale ondernemers.

“Om de net zero doelstelling van 2050 te realiseren is een flinke opgave voor wat betreft infrastructuur, financiering, en gedrag. Deze complexe opgave kunnen we alleen samen realiseren.”

Paul NillesenEU&R Lead PwC The Netherlands

Contact us

Paul Nillesen

Paul Nillesen

Energy - Utilities - Resources Industry Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 003 87 14

Gülbahar Tezel

Gülbahar Tezel

Partner Strategy&, Lead Denktank Energietransitie, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 391 56 71

Jeroen van Hoof

Jeroen van Hoof

Global Leader, P&U and EU&R, Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 160 91 78

Volg ons