Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Webcast serie 'State of Tax, Legal & People'

Tijdens deze webcasts bieden onze specialisten u, vanuit verschillende invalshoeken, inzicht in actuele fiscale-, juridische- en ook personele ontwikkelingen en regelgeving.

We behandelen een breed scala aan onderwerpen en bieden u de mogelijkheid om deel te nemen aan meerdere webcasts naar keuze. Deze webcasts zijn interessant voor iedereen die werkzaam is op fiscaal, juridisch of personeelsgebied, zoals CFO’s, Tax, Legal en HR-directors en managers.

Terugkijken?

PwC is in juni 2020 gestart met de webcast serie State of Tax, Legal & People. Hieronder vindt u de nu nog relevante opnames inclusief presentaties terug. Klik op het tabje van de betreffende reeks en zoek hier naar het onderwerp van uw keuze. 

Een nieuwe reeks webcast is inmiddels van start gegaan en loopt tot 2 juni 2022. U kunt zich hier nog voor inschrijven. Voor het volledige programma, zie onze evenementenpagina.

Vragen

Heeft u nog vragen over onze State of Tax, Legal People webcast series, of suggesties voor ons, dan horen wij dat graag!

Webcast series ‘State of Tax’

Onderwerp

Toelichting

 

DAC 6

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste DAC6 ontwikkelingen zoals de Nederlandse Leidraad van de Belastingdienst? Dit is het startpunt om controle te krijgen over DAC6.

Kijk terug

Download presentatie

Detacheringsrichtlijn - impact op uw internationale personeelsbestand

Overzicht van recente belastingmaatregelen die van invloed zijn op uw personeel, inclusief internationaal mobiel personeel. Dit omvat de richtlijn gedetacheerde werknemers en de handhavingsrichtlijn, arbeidsbelasting en socialezekerheids overwegingen en arbeidsrecht.

Kijk terug

Download presentatie

Fiscale impact van veranderingen in uw supply chain & operations

Recente ontwikkelingen hebben de grenzen van de huidige bedrijfsmodellen aangetoond. Om te slagen als een veerkrachtige onderneming, kunnen veranderingen in uw supply chain worden nagestreefd. In deze sessie behandelen we de algemene belastingimpact van dergelijke wijzigingen.

Kijk terug

Download presentatie

Transactiekosten

Transactiekosten vanuit het perspectief van een CIT, BTW en belastingadministratie.

Kijk terug

Download presentatie

Moderne fiscale beheersing en HT
(in het Nederlands)

Wat betekent fiscale beheersing in het digitale tijdperk? In het licht van de doorontwikkeling van horizontaal toezicht door de Belastingdienst nemen wij u mee in een praktische invulling van zo'n moderne fiscale beheersing

Kijk terug

Download presentatie

Energietransitie

Overzicht van de mogelijke impact van de 'Green Deal' op uw fiscale positie en mogelijke maatregelen die overwogen moeten worden. Ook (verwachte) Nederlandse fiscale maatregelen worden besproken.

Kijk terug

Download presentatie

Loonbelasting (in het Nederlands)

Actuele zaken, bijzonderheden en besparingen. 

Kijk terug

Download presentatie

Titel

Toelichting

 

Een toekomstbestendig familiebedrijf (in het Nederlands)

Wat verandert er voor u als eigenaar van een familiebedrijf? Recente ontwikkelingen op het gebied van de inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging en het UBO-register komen aan de orde.

Kijk terug

Download presentatie

Staatssteun (in het Nederlands)

Staatssteun en de toenemende noodzaak tot samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Welke hulp kan de overheid in deze tijden van crisis bieden? En hoe komt uw organisatie hiervoor in aanmerking? Welke samenwerking kunnen overheden en bedrijfsleven aangaan? Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden geven we antwoord op de vraag hoe de toenemende noodzaak tot samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven concreet gestalte kan krijgen en welke steun kan worden verleend.

Kijk terug

Download presentatie

Moderne fiscale beheersing en HT - inzicht in uw risico’s (In het Nederlands)

We richten ons op de fase van self-assessment en risico-analyse van het Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht. Met een self-assessment krijgen belastingplichtigen inzicht in de fiscale (proces en inhoudelijke) risico's die voor hen relevant zijn. De uitkomst wordt met de Belastingdienst besproken en leidt (mede) tot een verbeterplan.

Kijk terug

Download presentatie

De impact van het Pensioenakkoord (In het Nederlands)

De impact van het Pensioenakkoord op uw bredere beloningsstrategie. Bent u klaar voor het Pensioenakkoord? Een uiteenzetting van de vereisten en (strategische) keuzes voor u als werkgever en de financiële impact op uw werknemers en organisatie.

Kijk terug

Download presentatie

Fiscaliteit als onderdeel van ESG, waarom, wat en hoe

Fiscaliteit is een Environmental, Social, and Governance (ESG)-waarde, zonder belastingen geen ESG. Een duurzame aanpak van fiscaliteit is een voorwaarde voor duurzame groei. Maar hoe neemt u fiscaliteit mee in uw ESG/duurzaamheidsbeleid? En welke impact heeft deze visie van fiscaliteit als onderdeel van ESG op het nemen van bedrijfs- en beleggingsbeslissingen? In deze sessie hoort u over het waarom, wat en hoe. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt het onderwerp van fiscale ESG concreet en praktisch gemaakt, zodat u dit belangrijke onderwerp in uw eigen organisatie aan de orde kunt stellen.

Kijk terug

Download presentatie

Energietransitie: CO2-heffing & NL CO2-belasting

Nu de Nederlandse CO2-belasting van kracht is, bespreken we de mogelijke impact hiervan met u. Kan het de uitstoot van broeikasgassen effectief verminderen? En hoe gaat u fiscaal om met CO2-heffing in uw dagelijkse bedrijfsvoering?

Kijk terug

Download presentatie

M&A is key to corporate recovery strategy De aankomende periode verwachten wij dat meer ondernemingen bedrijfsonderdelen zullen afstoten en bestaande business modellen zullen heroverwegen.  Kijk terug

Download presentatie
Moderne fiscale beheersing - monitoring en testing (In het Nederlands) We gaan in op het continu verbeteren van uw fiscale beheersing door monitoring en testing. Daarbij bespreken we onder meer het maken van een monitoring kalender, data-analyse, het testen van key controls, en statistische steekproeven. We geven enkele praktische tips hoe dit binnen uw organisatie geborgd kan worden. Digitale oplossingen zijn hierbij een belangrijke factor. Kijk terug

Download presentatie
How best to lock in tax value in a deal De huidige M&A markt is zeer competitief. Hierin is het van cruciaal belang, of een kans, dat bedrijven alle relevante waarde elementen, inclusief fiscaliteit, duidelijk benoemen. Onze deals en juridische teams zullen het veranderende landschap schetsen - vanuit een verkopers en kopers perspectief - en inzoomen op de interactie tussen fiscale diligence, SPA en W&I verzekering om de waarde te borgen. Kijk terug

Download presentatie

3e reeks State of Tax serie

Titel

Toelichting

 

Handel met het VK na brexit - ervaringen en best practices (Nederlands)

Tijdens de webcast behandelen we de daadwerkelijke impact van brexit op goederenstromen en internationale handel, de belangrijkste punten uit de TCA en wat dit praktisch gezien vanuit een douane- en btw-perspectief betekent. Wat zijn de laatste ervaringen en best practices? Uiteraard nemen wij ook uitgebreid de tijd voor Q&A want wij begrijpen dat u met veel vragen zit.

Kijk terug

Download presentatie

Nieuwe regels voor e-commerce: vereenvoudigingen en complicaties (Engels)

De nieuwe btw-regels (per 1 juli) voor grensoverschrijdende e-commerce in de EU zorgen voor enkele vereenvoudigingen in de reporting, maar ook voor meer complexe regels voor alle betrokken spelers. Wij nemen u mee in de nieuwe regels en bespreken hoe u uw organisatie en systemen hierop voor kunt bereiden.

Kijk terug

Download presentatie

Post Covid (tax) value drivers of M&A (Engels)

Vanwege recente ontwikkelingen omtrent SPACs is deze webcast gericht op de SPAC en hoe u zich kunt voorbereiden op een SPAC-deal.

Hoewel veel fiscale en juridische kwesties vergelijkbaar zullen zijn met traditionele transacties, vereisen het proces, de snelheid en de kenmerken van een SPAC-deal een andere aanpak. Tijdens deze webcast zullen wij de trends en relevante fiscale en juridische aspecten van SPAC-deals bespreken.

Kijk terug

Download presentatie

Benut ERP-transformatie om uw tax functie te optimaliseren (Engels)

Een ERP-implementatie is complex en belastingen kunnen over het hoofd worden gezien wanneer de focus ligt op de belangrijkste bedrijfsprocessen. Een ERP-transformatieproject kan echter aanzienlijk bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de fiscale functie en het voldoen aan de wereldwijde compliance & rapportage-eisen.Tijdens de sessie zal ons team van experts ingaan op het belang van het betrekken van belastingen (directe belastingen, indirecte belastingen en transfer pricing) bij een ERP transformatieproject. Aan de hand van use cases en een klantgesprek zullen we inzichten delen.

Kijk terug

Download presentatie

DAC6: Vijf maanden na de invoering (Nederlands)

DAC6 is per 1 januari ingevoerd, wat zijn de ervaringen tot nu toe? Hoeveel meldingsplichtige constructies zien we en welke vormen van rapportage (welke wezenskenmerken) komen het meest voor? Wilt u meer weten over de ervaringen in Nederland en andere EU-lidstaten en of overheden actie ondernemen naar aanleiding van de DAC6-gegevens die zij ontvangen en wilt u weten hoe u aantoonbaar in control kunt zijn?Tijdens de webcast delen we onze ervaringen en leerpunten met u.

Kijk terug

Download presentatie

Upskilling van uw finance professionals: nut en noodzaak (Nederlands)

Hoe kunt u in het digitale tijdperk blijven voldoen aan de continu veranderende wensen van interne en externe stakeholders? Laat data en technologie voor uw finance professionals werken! Wij geven u praktische handvatten om de juiste keuzes te maken in het upskillen naar een toekomstbestendige workforce.

Kijk terug

Download presentatie

DAC7: jaarlijkse rapportageverplichtingen voor digitale platforms (Engels)

Op grond van DAC7 moeten digitale platforms vanaf 2023 informatie verschaffen over hun leveranciers en de inkomsten die zij via het platform ontvangen. Dit vereist dat platforms in 2022 aanvullende informatie over hun leveranciers moeten inwinnen. Tijdens de webcast gaan we in op de volgende aspecten: Wat is DAC7,wat is een platform en wat u moet doen om klaar te zijn voor DAC7.

Kijk terug

Download presentatie

Volg ons

Contact

Franny van der Klooster

Associate, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 358 69 12

Hide