Webcast series ‘State of Tax’

Get a broader lens and succeed in uncertainty

Met plezier nodigen wij u uit voor onze nieuwe vaktechnische reeks webcasts over de 'State of Tax'. We willen uw blik verruimen met nieuwe inzichten en u daarmee helpen om te blijven slagen in deze onzekere tijd. Dit doen we in sessies van 09:30 - 11:00 uur die in aanmerking komen voor NOB PE-punten. Schrijf u nu in en reserveer alvast uw virtuele stoel!

Agenda

We hebben een breed scala aan thema's voor u geselecteerd, waarbij we een snelle ontwikkeling of toenemende onzekerheid zien - met (inter)nationale gevolgen voor uw bedrijf, organisatie en supply chain. In de webcasts komen de thema's op het gebied van marktontwikkelingen en fiscale maatregelen aan bod. Met deze reeks webcasts denken we dat we u kunnen helpen om wendbaar te blijven. Verruim uw blik, terwijl u één of meerdere van onze virtuele bijeenkomsten bijwoont. Houd er rekening mee dat alle webcasts in het Engels worden gehouden, tenzij anders vermeld.

Registreer voor de webcast(s) van uw keuze

Webcast series ‘State of Tax’

Onderwerp

Toelichting

Datum

DAC 6

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste DAC6 ontwikkelingen zoals de Nederlandse Leidraad van de Belastingdienst? Dit is het startpunt om controle te krijgen over DAC6.

Kijk terug

Download presentatie

Detacheringsrichtlijn - impact op uw internationale personeelsbestand

Overzicht van recente belastingmaatregelen die van invloed zijn op uw personeel, inclusief internationaal mobiel personeel. Dit omvat de richtlijn gedetacheerde werknemers en de handhavingsrichtlijn, arbeidsbelasting en socialezekerheids overwegingen en arbeidsrecht.

Kijk terug

Download presentatie

Fiscale impact van veranderingen in uw supply chain & operations

Recente ontwikkelingen hebben de grenzen van de huidige bedrijfsmodellen aangetoond. Om te slagen als een veerkrachtige onderneming, kunnen veranderingen in uw supply chain worden nagestreefd. In deze sessie behandelen we de algemene belastingimpact van dergelijke wijzigingen.

Kijk terug

Download presentatie

Sustainable tax

Is uw fiscale strategie klaar voor de toekomst? Hoe integreert u integriteit, duurzaamheid en transparantie en kunt u omgaan met de behoeften van de stakeholders?

Kijk terug

Download presentatie

Transactiekosten

Transactiekosten vanuit het perspectief van een CIT, BTW en belastingadministratie.

Kijk terug

Download presentatie

Taxation of the Digital Economy

In-depth sessie over de laatste OESO-voorstellen en de voorstellen over belastingen op digitale diensten.

Kijk terug

Download presentatie

Moderne fiscale beheersing en HT
(in het Nederlands)

Wat betekent fiscale beheersing in het digitale tijdperk? In het licht van de doorontwikkeling van horizontaal toezicht door de Belastingdienst nemen wij u mee in een praktische invulling van zo'n moderne fiscale beheersing

Maandag 28 september

Energietransitie

Overzicht van de mogelijke impact van de 'Green Deal' op uw fiscale positie en mogelijke maatregelen die overwogen moeten worden. Ook (verwachte) Nederlandse fiscale maatregelen worden besproken.

Woensdag 30 september

Loonbelasting (in het Nederlands)

Actuele zaken, bijzonderheden en besparingen. 

Donderdag 1 oktober

Doelgroep

Doordat we een breed scala aan onderwerpen behandelen, bieden we u de mogelijkheid om deel te nemen aan de onderwerpen die voor u relevant zijn. We richten ons op iedereen die werkzaam is op fiscaal of aanverwant gebied, zoals CFO’s, belasting directeuren, managers, HR-directeuren, Global mobility Directors en andere fiscalisten. Uiteraard is het geen probleem om deze uitnodiging door te sturen naar een van uw teamleden.

Permanent onderwijs (PE)

Met elke van onze virtuele bijeenkomsten komt u in aanmerking voor NOB PE-punten. U ontvangt hier meer informatie over in de definitieve bevestiging.

Vragen

Neem bij vragen, suggesties of andere feedback gerust contact met ons op. We horen graag van u!

 

DAC6 webcast

Op basis van de EU richtlijn over de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6) is het mogelijk dat intermediairs of belastingplichtigen vanaf 25 juni 2018 melding moeten maken van grensoverschrijdende constructies.

Wilt u op de hoogte zijn van de laatste DAC6-ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse DAC6 leidraad van de Belastingdienst (indien gepubliceerd*)? Tijdens de DAC6 webcast behandelen wij de volgende onderwerpen die relevant zijn om DAC6 te kunnen beheersen.

 1. Welkom en introductie
  Wybe Mebius
 2. Toelichting op de Nederlandse DAC6 Leidraad van de Belastingdienst (indien gepubliceerd*), inclusief voorbeelden van verschillende wezenskenmerken
  Hein Vermeulen, Robert Jan Meindersma en Femke van Dijk
 3. DAC6 in internationaal perspectief: een analyse voor Nederland en andere rechtsgebieden, waaronder Duitsland en de samenwerking tussen de intermediairs
  Robert Jan Meindersma en Arne Schnitger (PwC Duitsland)
 4. De compliance roadmap, hoe kan DAC6 worden beheerst en wat zijn mogelijke acties
  Mark van Daalen
 5. Afsluiting
  Wybe Mebius 

*Indien de Nederlandse DAC6 leidraad van de Belastingdienst niet voor de DAC6 webcast wordt gepubliceerd, zal in plaats van de leidraad meer voorbeelden worden besproken.

Kijk terug

Download presentatie

Detacheringsrichtlijn - impact op uw internationale personeelsbestand

In de 'State of Tax' webcast The Posted Workers Directive brengen wij u op de hoogte door middel van een overzicht van recente maatregelen die van invloed zijn op (internationaal mobiel) personeel. We bespreken met u de toepasbaarheid van de detacheringsrichtlijn en geven een aantal key takeaways in het kader van de nieuwe wetgeving die op stapel staat.

Welkom 

 1. Mirella den Drijver
 2. Achtergrond van de detacheringsrichtlijn
  Iris Tuinstra 
 3. De handhavingsrichtlijn en meldplicht
  Iris Tuinstra
 4. De herziening van de detacheringsrichtlijn
  Dennis Jolly & Fenna Vankan
 5. Key takeaways
 6. Afsluiting

Kijk terug

Download presentatie

Fiscale impact van veranderingen in uw supply chain & operations

Recente ontwikkelingen hebben de grenzen in de huidige bedrijfsmodellen aangetoond. Om te slagen als een wendbaar en veerkrachtig operationeel bedrijf zijn veranderingen in uw supply chain nodig.

Wilt u op de hoogte blijven van de fiscale gevolgen van eventuele veranderingen in uw supply chain? Deze webcast geeft inzicht in trends en gaat in op de fiscale impact van veranderingen in de supply chain vanuit verschillende fiscale perspectieven (zoals Indirecte belastingen, vennootschapsbelasting en transfer pricing). 

Sprekers: Jeroen Schmitz, Claudia Buysing Damsté, Bert Middelkoop, Niek van der Put, Richard Hiemstra.

 1. Welkom 
 2. Trends in supply chain and operations
 3. Fiscale rol ontwikkelingen supply chain and operations
 4. Case study and hoe kan technology ondersteunen?
 5. Key takeaways
 6. Afsluiting

Kijk terug

Download presentatie

Sustainable tax

Is uw fiscale strategie klaar voor de toekomst? Hoe integreert u duurzaamheid en transparantie, en de verwachtingen van stakeholders?

PwC sustainable tax and tax governance experts nemen u mee door de ontwikkelingen die van invloed zijn op het nieuwe fiscale landschap met een focus op corporate governance trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Onze gastspreker Vaishnavi Ravishankar vanuit United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI) zal ons meer vertellen over het werk dat de UN PRI doet op dit gebied en geeft hierbij richting aan investeerders en bedrijven.

 1. Welkom en introductie
  Dave Reubzaet
 2. Corporate governance trends
  Dave Reubzaet
 3. Sustainable development (inclusief SDG’s, ESG, sustainable finance and responsible investment)
  Dave Reubzaet, Evita van der Aar-Melger, Lex Huis in het Veld, Vaishnavi Ravishankar (UN PRI)
 4. Wat betekent dit voor tax, een sustainable tax framework (inclusief. fiscale strategie, governance en control, fiscale transparantie (GRI 207: Tax))
  Dave Reubzaet, Evita van der Aar-Melger
 5. Q&A en afsluiting

Kijk terug

Download presentatie

Transactiekosten

De fiscale duiding van transactiekosten bij de aan- of verkoop van een deelneming kent vele facetten. Transactiekosten vanuit het perspectief van een CIT, BTW en belastingadministratie.

Onze PwC-experts informeren u over de volgende onderdelen zodat u grip krijgt op uw transactiekosten. 

 1. Welkom en introductie
  Eduard Schurink
 2. CIT perspectief - juridisch kader met onder meer de meest recente jurisprudentie
  Merel Mookhoek en Eduard Schurink
 3. BTW perspectief - BTW-gevolgen voor aan- en verkoper
  Rogier Habets
 4. Tax accounting perspectief - jaarrekening
  Marleen van Buren
 5. Afsluiting en key takeways

Kijk terug

Download presentatie

Taxation of the digital economy

Het doel van het webinar is om u te informeren over de nieuwste OESO-voorstellen en voorstellen over ‘Taxation of the digital economy’, met een focus op Pijler 1 en 2. Onze PwC Transfer Pricing en Policy specialisten zullen u bijpraten over de recente ontwikkelingen.

Dit zal worden besproken vanuit een internationaal OESO-perspectief, maar ook vanuit een EU/Nederlands perspectief, samen met Bert Zuijdendorp, Head of Unit Company Taxation Initiatives at European Commission. Deze sessie zal zich richten op de fiscale en politieke aspecten van ‘Taxation of the digital economy’

Uw PwC sprekers zijn: Edwin Visser ( Policy head) ,Giorgia Maffini (Tax Policy and Transfer Pricing specialist), Jonathan Hare (UK International tax leader), Stefaan de Baets (Tax Policy and Transfer Pricing specialist)  Jeroen Peerbooms (Dutch Transfer Pricing Leader), Bert Middelkoop (Transfer Pricing specialist).

Onze gastspreker: Bert Zuijdendorp (Head of Unit Company Taxation Initiatives at European Commission).

 1. Welkom en introductie
 2. Inleiding - het huidige belastingklimaat en de digitale belastingheffing in een bredere context
 3. Multilateraal - Paneldiscussie - OESO-pijler 1
 4. Multilaterale OESO-pijler 2 - technische en politieke aspecten van het voorstel
 5. Wat als er geen multilateraal akkoord is over Pijler 1&2 EU - invoering van Digital Service Taxes / DAC^7
 6. Wrap-up

Kijk terug

Download de presentatie

Moderne fiscale beheersing en HT

Wat betekent fiscale beheersing in het digitale tijdperk? In het licht van de doorontwikkeling van horizontaal toezicht door de Belastingdienst nemen wij u mee in een praktische invulling van zo'n moderne fiscale beheersing

Programma

 1. Introductie - Marvin de Ridder
 2. Ontwikkelingen in fiscale beheersing - Frans Cremers
 3. TCF in de praktijk - Theo Esselbrugge, Ingmar van Zutphen (Director Legal & Tax Vion)
 4. Doorontwikkeld HT - Maarten Siglé (Projectleider doorontwikkeling HT Belastingdienst)
 5. Paneldiscussie & wrap-up

Registreer voor deze webcast

Energietransitie

De energietransitie, en vooral de reductie van CO2-uitstoot, staat hoog op vele agenda's en we kunnen er bijna dagelijks over lezen in verschillende media. Toch zijn de infrastructurele, economische, maatschappelijke en politieke uitdagingen van de energietransitie immens en moet er veel worden gedaan om de kansen op het bereiken van de beoogde doelen te maximaliseren.

In deze webcast informeren we u over enkele relevante elementen van de energietransitie, over verwachte ontwikkelingen op EU- en Nederlands niveau rondom de Green Deal van de Europese Commissie, over de link tussen energietransitie en belastingen en de rol die de fiscale functie in een bedrijf op dit gebied kan spelen. Ook zullen we ingaan op diverse stimuleringsmaatregelen (subsidies) die op dit gebied beschikbaar zijn en op een concreet voorbeeld van een project.

Sprekers: Sander Borremans, Mohammed Azouagh, Niels Muller en Chris Winkelman

 1. Introductie energietransitie 
 2. Wat kun je verwachten in EU and NL (relatie Green Deal en energietransitie, CO2-heffing)
 3. Green Deal, heffingen en incentives
 4. Simulatiecasus / real life case (met de verschillende elementen)
 5. Q&A and take-away

Registreer voor deze webcast

Contact

Franny van der Klooster

Associate, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 43 45

Volg ons