Webcast series ‘State of Tax’

Get a broader lens and succeed in uncertainty

Met plezier nodigen wij u uit voor onze nieuwe vaktechnische reeks webcasts over de 'State of Tax'. We willen uw blik verruimen met nieuwe inzichten en u daarmee helpen om te blijven slagen in deze onzekere tijd. Dit doen we in sessies van 09:30 - 11:00 uur die in aanmerking komen voor NOB PE-punten. Schrijf u nu in en reserveer alvast uw virtuele stoel!

Agenda

We hebben een breed scala aan thema's voor u geselecteerd, waarbij we een snelle ontwikkeling of toenemende onzekerheid zien - met (inter)nationale gevolgen voor uw bedrijf, organisatie en supply chain. In de webcasts komen de thema's op het gebied van marktontwikkelingen en fiscale maatregelen aan bod. Met deze reeks webcasts denken we dat we u kunnen helpen om wendbaar te blijven. Verruim uw blik, terwijl u één of meerdere van onze virtuele bijeenkomsten bijwoont. Houd er rekening mee dat alle webcasts in het Engels worden gehouden, tenzij anders vermeld.

Registreer voor de webcast(s) van uw keuze

Webcast series ‘State of Tax’

Onderwerp

Toelichting

Datum

DAC 6

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste DAC6 ontwikkelingen zoals de Nederlandse Leidraad van de Belastingdienst? Dit is het startpunt om controle te krijgen over DAC6.

Kijk terug

Download presentatie

Detacheringsrichtlijn - impact op uw internationale personeelsbestand

Overzicht van recente belastingmaatregelen die van invloed zijn op uw personeel, inclusief internationaal mobiel personeel. Dit omvat de richtlijn gedetacheerde werknemers en de handhavingsrichtlijn, arbeidsbelasting en socialezekerheids overwegingen en arbeidsrecht.

Kijk terug

Download presentatie

Fiscale impact van veranderingen in uw supply chain & operations

Recente ontwikkelingen hebben de grenzen van de huidige bedrijfsmodellen aangetoond. Om te slagen als een veerkrachtige onderneming, kunnen veranderingen in uw supply chain worden nagestreefd. In deze sessie behandelen we de algemene belastingimpact van dergelijke wijzigingen.

Kijk terug

Download presentatie

Sustainable tax

Is uw fiscale strategie klaar voor de toekomst? Hoe integreert u integriteit, duurzaamheid en transparantie en kunt u omgaan met de behoeften van de stakeholders?

Donderdag 20 augustus

Transactiekosten

Transactiekosten vanuit het perspectief van een CIT, BTW en belastingadministratie.

Donderdag 27 augustus

Taxation of the Digital Economy

In-depth sessie over de laatste OESO-voorstellen en de voorstellen over belastingen op digitale diensten.

Donderdag 10 september

Moderne fiscale beheersing en HT
(in het Nederlands)

Wat betekent fiscale beheersing in het digitale tijdperk? In het licht van de doorontwikkeling van horizontaal toezicht door de Belastingdienst nemen wij u mee in een praktische invulling van zo'n moderne fiscale beheersing

Maandag 28 september

Energietransitie

Overzicht van de mogelijke impact van de 'Green Deal' op uw fiscale positie en mogelijke maatregelen die overwogen moeten worden. Ook (verwachte) Nederlandse fiscale maatregelen worden besproken.

Woensdag 30 september

Loonbelasting (in het Nederlands)

Actuele zaken, bijzonderheden en besparingen. 

Donderdag 1 oktober

Doelgroep

Doordat we een breed scala aan onderwerpen behandelen, bieden we u de mogelijkheid om deel te nemen aan de onderwerpen die voor u relevant zijn. We richten ons op iedereen die werkzaam is op fiscaal of aanverwant gebied, zoals CFO’s, belasting directeuren, managers, HR-directeuren, Global mobility Directors en andere fiscalisten. Uiteraard is het geen probleem om deze uitnodiging door te sturen naar een van uw teamleden.

Permanent onderwijs (PE)

Met elke van onze virtuele bijeenkomsten komt u in aanmerking voor NOB PE-punten. U ontvangt hier meer informatie over in de definitieve bevestiging.

Vragen

Neem bij vragen, suggesties of andere feedback gerust contact met ons op. We horen graag van u!

 

DAC6 webcast

Op basis van de EU richtlijn over de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6) is het mogelijk dat intermediairs of belastingplichtigen vanaf 25 juni 2018 melding moeten maken van grensoverschrijdende constructies.

Wilt u op de hoogte zijn van de laatste DAC6-ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse DAC6 leidraad van de Belastingdienst (indien gepubliceerd*)? Tijdens de DAC6 webcast behandelen wij de volgende onderwerpen die relevant zijn om DAC6 te kunnen beheersen.

 1. Welkom en introductie
  Wybe Mebius
 2. Toelichting op de Nederlandse DAC6 Leidraad van de Belastingdienst (indien gepubliceerd*), inclusief voorbeelden van verschillende wezenskenmerken
  Hein Vermeulen, Robert Jan Meindersma en Femke van Dijk
 3. DAC6 in internationaal perspectief: een analyse voor Nederland en andere rechtsgebieden, waaronder Duitsland en de samenwerking tussen de intermediairs
  Robert Jan Meindersma en Arne Schnitger (PwC Duitsland)
 4. De compliance roadmap, hoe kan DAC6 worden beheerst en wat zijn mogelijke acties
  Mark van Daalen
 5. Afsluiting
  Wybe Mebius 

*Indien de Nederlandse DAC6 leidraad van de Belastingdienst niet voor de DAC6 webcast wordt gepubliceerd, zal in plaats van de leidraad meer voorbeelden worden besproken.

Kijk terug

Download presentatie

Detacheringsrichtlijn - impact op uw internationale personeelsbestand

In de 'State of Tax' webcast The Posted Workers Directive brengen wij u op de hoogte door middel van een overzicht van recente maatregelen die van invloed zijn op (internationaal mobiel) personeel. We bespreken met u de toepasbaarheid van de detacheringsrichtlijn en geven een aantal key takeaways in het kader van de nieuwe wetgeving die op stapel staat.

Welkom 

 1. Mirella den Drijver
 2. Achtergrond van de detacheringsrichtlijn
  Iris Tuinstra 
 3. De handhavingsrichtlijn en meldplicht
  Iris Tuinstra
 4. De herziening van de detacheringsrichtlijn
  Dennis Jolly & Fenna Vankan
 5. Key takeaways
 6. Afsluiting

Kijk terug

Download presentatie

Fiscale impact van veranderingen in uw supply chain & operations

Recente ontwikkelingen hebben de grenzen in de huidige bedrijfsmodellen aangetoond. Om te slagen als een wendbaar en veerkrachtig operationeel bedrijf zijn veranderingen in uw supply chain nodig.

Wilt u op de hoogte blijven van de fiscale gevolgen van eventuele veranderingen in uw supply chain? Deze webcast geeft inzicht in trends en gaat in op de fiscale impact van veranderingen in de supply chain vanuit verschillende fiscale perspectieven (zoals Indirecte belastingen, vennootschapsbelasting en transfer pricing). 

Sprekers: Jeroen Schmitz, Claudia Buysing Damsté, Bert Middelkoop, Niek van der Put, Richard Hiemstra.

 1. Welkom 
 2. Trends in supply chain and operations
 3. Fiscale rol ontwikkelingen supply chain and operations
 4. Case study and hoe kan technology ondersteunen?
 5. Key takeaways
 6. Afsluiting

Kijk terug

Download presentatie

Contact

Franny van der Klooster

Associate, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 43 45

Volg ons