Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Webcast serie ‘State of Tax, Legal & People’

Een nieuwe, vierde reeks webcasts staat voor u klaar, vanaf nu onder de naam: ‘State of Tax, Legal & People’. Tijdens deze webcasts bieden onze specialisten u, vanuit verschillende invalshoeken, inzicht in actuele fiscale-, juridische- en ook personele ontwikkelingen en regelgeving. De reeks loopt tot aan de zomer van 2022. 

We behandelen een breed scala aan onderwerpen en bieden u de mogelijkheid om deel te nemen aan meerdere webcasts naar keuze. Deze webcasts zijn interessant voor iedereen die werkzaam is op fiscaal, juridisch of personeelsgebied, zoals CFO’s, Tax, Legal en HR-directors en managers. 

Inschrijven

Meldt u nu aan voor één of meerdere webcasts van uw keuze. Eén week voorafgaand aan het event ontvangt u van ons de toegangslink. 

Webcast series ‘State of Tax, Legal & People’

Programma

Datum & Tijd

Titel

Toelichting

Donderdag 21 oktober 2021

Kijk terug 
Download presentatie
 (Engels)

Fiscale ontwikkelingen 2022

In deze webcast geven wij u een vooruitblik op de fiscale ontwikkelingen in Nederland naar aanleiding van Prinsjesdag en een eventueel regeerakkoord. Concreet kijken we hoe deze ontwikkelingen met elkaar samenhangen en daarnaast focussen we op de specifieke aandachtspunten van deze ontwikkelingen.

Dinsdag 30 november 2021

Kjik terug
Download presentatie

Thuiswerken 

Als gevolg van COVID-19 werken veel werknemers vanuit huis. Hybride werken lijkt dan ook de toekomst te zijn. Tijdens deze webcast staan wij graag met u stil bij de fiscale en arbeidsrechtelijke verplichtingen bij thuiswerken, maar ook bij de mogelijkheden van hybride werken.

Donderdag 9 december 2021

Kijk terug
Download presentatie

Pillar II (Engels)

In deze webcast verdiepen we ons in de nieuwe OESO-blauwdruk voor Pillar II en geven we praktische inzichten in wat u moet weten en waarmee u rekening moet houden ter voorbereiding op uw naleving van Pillar II. We zullen ook kort ingaan op de samenhang met de US tax reform.

Donderdag 10 februari 2022

Kjik terug
Download presentatie

Inhuur van zelfstandigen 

Wanneer is er sprake van een zelfstandige en wanneer van een werknemer? Weet u nog waar u op moet letten? Wat zijn de gevolgen als u iemand inhuurt als zelfstandige en deze werknemer blijkt te zijn? Graag praten wij u bij over de fiscale en arbeidsrechtelijke aspecten van de inhuur van zelfstandigen.

Donderdag 10 maart 2022

Kijk terug
Download presentatie

Publiek-private samenwerking 

Publiek-private samenwerking biedt kansen, maar heeft ook risico's in opzet en werking. De succesfactoren zijn (o.a.) goed doordachte inrichting vanuit juridisch en governance perspectief en de fiscale aspecten daarvan. Tijdens deze webcast bespreken we de theorie, succesvolle en minder succesvolle praktijkvoorbeelden van publiek-private samenwerkingen.

Dinsdag 22 maart 2022

Kijk terug
Download presentatie

Regeerakkoord Tijdens deze webcast geven wij u een toelichting op de fiscale plannen uit het Coalitieakkoord en plaatsen we die voor u in de context van de internationale ontwikkelingen vanuit de EU en OECD. Daarnaast zoomen we in op de klimaatmaatregelen en schetsen we het bredere economisch perspectief. 

Dinsdag 5 april 2022

Kijk terug
Download presentatie

Indirect Tax in een sustainable value chain (Engels)

De noodzaak van duurzaamheid zorgt op dit moment voor snelle veranderingen. Dit geldt ook voor de value chain van uw bedrijf (van inkoop en productie tot reparatie en recycling). Wij nemen u mee in de btw, douane en andere indirect tax gevolgen van deze transitie van uw value chain.

Dinsdag 12 april 2022

Kijk terug
Download presentatie

EU-regels ATAD 3 Regelgeving om misbruik met ‘low substance’ vennootschappen te voorkomen staat hoog op de agenda van de Europese Commissie. In deze webcast zullen wij de onlangs door de EU voorgestelde ATAD 3 (Anti Tax Avoidance Directive) -regelgeving toelichten en u voorzien van onze laatste inzichten. Daarnaast zullen collega's uit verschillende EU lidstaten hun visie geven op de manier waarop er vanuit hun jurisdictie naar de nieuwe regels wordt gekeken en hoe deze naar verwachting lokaal worden geïmplementeerd. Dit alles om u in staat te stellen voorbereid te zijn en waar nodig aanpassingen aan te brengen voordat de richtlijn in 2024 van kracht wordt.

Donderdag 12 mei 2022

Kijk terug 
Download presentatie

Familiebedrijven en private equity

Staan familiebedrijven er voor open om samen te werken met private equity? Een trend die mogelijk meer gaat ontstaan aangezien opvolging binnen de familie niet meer zo vanzelfsprekend is. Graag gaan wij met u in op de voor- en nadelen van een dergelijke samenwerking.

Donderdag 2 juni 2022

Kijk terug
Download presentatie

Integratie van bedrijven na een M&A transactie (Engels)

Hoe bereik je een optimale integratie bij bedrijfsovernames. Leading practices vanuit een deals, tax, legal en people perspectief. Meer dan ooit zijn zogenoemde ‘capabilities’ belangrijk voor het slagen van een overname. Als er een goede ‘match’ is tussen de koper en de over te nemen partij op het gebied van vaardigheden van de mensen, bedrijfscultuur, aanwezige technologie en processen (‘capabilities fit’), is de kans op waardecreatie groter.

Permanent onderwijs (PE)

De webcasts komen in aanmerking voor NOB PE registratie (één NOB PE punt). Hiervoor moet u minimaal 85% van de uitzending live hebben gevolgd. Uw aanwezigheid wordt hiervoor automatisch bijgehouden. Om de PE-punten te registreren ontvangt u in de week na de webcast een mail met de link naar de presentatie en opname. U kunt deze mail met daarnaast alle correspondentie omtrent dit event, opvoeren als bewijs van deelname in uw persoonlijke PE-portfolio van de NOB. 

Terugkijken

Heeft u een uitzending gemist van een van de eerdere series? Geen probleem, u kunt deze hier terugkijken en de presentatie downloaden.

Vragen

Heeft u nog vragen over onze State of Tax, Legal & People webcast series, of suggesties voor ons, dan horen wij dat graag!

Contact

Franny van der Klooster

Associate, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 358 69 12

Volg ons