DAC7

De EU voert nieuwe regelgeving in om de fiscale transparantie in de digitale economie te vergroten. Digitale platforms worden verplicht inkomsten van verkopers op hun digitale platformen te identificeren, traceren en rapporteren. Wij kunnen u helpen de impact hiervan voor u inzichtelijk te maken en aan deze vereisten te voldoen. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op!

Over DAC7

DAC7 is een nieuwe toevoeging aan de reeds bestaande Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen. Hiermee worden nieuwe rapportageverplichtingen geïntroduceerd die gelden voor digitale platformen, die hun platform ter beschikking stellen aan te rapporteren verkopers. De lidstaten moeten uiterlijk op 31 december 2022 DAC7 implementeren en vanaf 1 januari 2023 in werking stellen. Digitale platformen zijn in 2024 voor het eerst rapportageplichtig over het kalenderjaar 2023. Digitale platforms moeten al vanaf 1 januari 2023 een proces hebben geïmplementeerd om verkopers te identificeren.

DAC7 is opgezet om automatische uitwisseling van gegevens tussen lidstaten over verkopers op digitale platformen te faciliteren, ongeacht of het platform zich in de EU bevindt of daarbuiten. Digitale platformen zijn verplicht te rapporteren aan een bevoegde autoriteit in een lidstaat. De bevoegde autoriteit in die lidstaat wisselt de informatie vervolgens uit met de bevoegde autoriteit in de lidstaat waar de te rapporteren verkoper fiscaal inwoner is. Digitale platformen die niet in de EU zijn gevestigd, zullen zich in een lidstaat moeten registreren om aan deze richtlijn te voldoen.

Inkomstenbelasting en btw 

De gerapporteerde gegevens kunnen worden gebruikt voor zowel de inkomstenbelasting als de btw. Dit kan belastingautoriteiten helpen bij het traceren en opsporen van belastbare feiten in de digitale economie, omdat zij deze gegevens kunnen gebruiken als contra-informatie voor de inkomstenbelasting en de btw-aangifte. Wat de btw betreft, zullen de Europese regels voor E-commerce op 1 juli 2021 ingrijpend veranderen. Dit betekent dat digitale platforms op meerdere fronten met veranderingen te maken zullen krijgen. Lees hier meer over de E-commerce en btw-regels.

Wat zijn de gevolgen van DAC7 voor digitale platforms?

Digitale platforms die hun platform ter beschikking stellen aan te rapporteren verkopers om commerciële activiteiten te verrichten, vallen in beginsel onder DAC7. Het begrip commerciële activiteiten is ruim geformuleerd in de richtlijn en omvat de verhuur van onroerende goederen, persoonlijke diensten, de verkoop van goederen, de verhuur van vervoersmiddelen en beleggingsdiensten. Niet alle activiteiten op een platform vallen binnen de reikwijdte van DAC7. Digitale platformen die uitsluitend betalingen verwerken, advertenties plaatsen of gebruikers doorverwijzen naar een platform, vallen in principe niet binnen de reikwijdte van DAC7. Digitale platforms die onder DAC7 vallen, zijn onderworpen aan:

  • Een registratieplicht in één lidstaat, ongeacht of het digitale platform in de EU of in een derde land is gevestigd
  • Doorlopende due diligence-procedures voor verkopers om o.a. de fiscale woonplaats van verkopers vast te stellen en te controleren op relevante wijzigingen in omstandigheden
  • Jaarlijkse rapportage over de verkopers en hun op het digitale platform gegenereerde inkomsten aan de bevoegde autoriteit in de EU-lidstaat waar het digitale platform is geregistreerd.

Als u geen digitaal platform bent, kunt u als verkoper toch met DAC7 te maken krijgen. De digitale platforms met wie u zaken doet, kunnen u om aanvullende informatie en documentatie vragen.

Wanneer en hoe moeten digitale platforms zich voorbereiden?

Digitale platforms zullen voor het eerst in 2024 hun rapportage moeten indienen over hun verkopers in het kalenderjaar 2023. Digitale platforms zullen procedures voor de identificatie van te rapporteren verkopers moeten ontwerpen, implementeren en uitvoeren en de vereiste rapportage-infrastructuur ruim vóór de eerste rapportagetermijn moeten implementeren en testen. Gezien de tijd die nodig is om specifieke gegevens van verkopers te verkrijgen, gegevens op te schonen en de rapportage-infrastructuur te testen, raden wij aan om al vroeg te beginnen met:

 

  • Beoordelen of u een van die digitale platforms bent die binnen de reikwijdte van DAC7 valt
  • Het bepalen van de impact op uw organisatie, zoals over welk type verkopers en transacties u moet rapporteren
  • Beoordelen welke vereiste gegevens u al van verkopers verkrijgt en welke gegevens nog moeten worden verkregen
  • Beoordelen welke procedures en controles moeten worden ingevoerd om doorlopend aan de DAC7-vereisten te voldoen. In verband met de identificatie van verkopers moeten deze procedures en controles bijvoorbeeld betrekking hebben op het verzamelen en valideren van gegevens van verkopers en het herkennen van wijzigingen in de omstandigheden van verkopers.

 

Wat kan PwC voor u doen?

Wij kunnen u bijstaan in het volledige end-to-end proces, van het identificeren van de precieze impact van DAC7 op uw bedrijf tot het assisteren bij en implementeren van DAC7 binnen uw compliance framework en digitale infrastructuur, maar ook bij uw jaarlijkse rapportage naar uw lokale belastingautoriteit. Wilt u meer weten? Wij gaan graag met u in gesprek. 

PwC beschikt over een uitgebreid internationaal netwerk met deskundigen op het gebied van belastingen en fiscale rapportage die u kunnen helpen om na te gaan of deze nieuwe richtlijn impact heeft op uw onderneming. Zowel in Nederland als in het buitenland beschikken wij over multidisciplinaire teams met specialisten, onder wie specialisten op het gebied van klantidentificatie, IT, risicobeheer, lokale wetgeving en assurance. Wij kunnen gebruik maken van onze diepgaande kennis en ervaring die wij hebben opgedaan bij werkzaamheden met de eerdere wijzigingen van Richtlijn 2011/16/EU, zoals met betrekking tot de Common Reporting Standard (of 'CRS', of 'DAC2').

Volg ons

Contact

Jasper van Schijndel

Jasper van Schijndel

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 072 54 25

Hide