Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Mens en beloning

De manier waarop organisaties hun mensen - vooral hun topmanagers - belonen ligt maatschappelijk gezien onder een vergrootglas. Wij helpen organisaties te navigeren in de keuzes die zij maken voor hun beloningsbeleid, rekening houdend met meerdere belanghebbenden met hun verschillende perspectieven. In een breder people and organisation ecosysteem, ondersteunen beloningen het aantrekken, motiveren, binden en vasthouden van talenten die de drijvende kracht zijn achter de ondernemingsstrategie en uitvoering van die strategie.

Het structureren van beloningspakketten in de competitieve omgeving van vandaag kan complex zijn.

Organisaties stemmen hun HR strategie steeds meer af op de doelstellingen van de onderneming. Daarbij willen ze zeker weten dat hun lange termijn incentive plannen en jaarlijkse bonussen zo zijn ontworpen dat zij de lange termijn strategie en duurzame waardecreatie van de onderneming daardwerkelijk ondersteunen. De aanwezigheid van die relatie is belangrijk als topbeloningen op de agenda staan.

Hoe ontwikkel je een variabel beloningsinstrument (bonusplan / incentiveregeling) dat werkt in uw organisatie? Hoe zorg je ervoor dat de essentiële prestatie-maatstaven ('key performance indicators') en de cultuur van je organisatie in de regeling is verankerd? Wij kunnen u helpen bij het ontwikkelen van een duurzame beloningsstrategie en/of beloningsbeleid en de niveaus van beloning en pensioen voor alle niveaus in uw organisatie onderzoeken en de consistentie van groepsbrede beloningspraktijken toetsen. Met als uiteindelijk doel te komen tot een stelsel van beloningen dat werkt voor uw business, uw organisatie en uw mensen.

Contact

Janet Visbeen

Janet Visbeen

Partner , PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 464 26 25

Contact

Bas van de Pas

Bas van de Pas

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 263 83 99

Hide