Integrity assessments

Meet de kwaliteit van uw integriteitbeleid

De integriteit van een organisatie is een belangrijke waarde in een maatschappij die om vertrouwen draait. Betrokkenen in en rondom uw organisatie dienen zich bewust te zijn van het belang van zuiver gedrag en van de consequenties als zij in strijd handelen met codes en soft controls. Het integrity assessment van PwC is een periodieke beoordeling van de kwaliteit van uw integriteitbeleid op strategisch, operationeel en tactisch niveau. Ook beoordelen we in hoeverre gewenst normgedrag is verankerd in uw organisatiecultuur.

Voorkomen van integriteitrisico’s belangrijk

Met de internationalisering en digitalisering van het economische verkeer neemt de kans op integriteit-inbreuken toe. Nationale en internationale wetten zijn aangescherpt en de boetes bij overtredingen verhoogd. Bovendien vraagt de publieke opinie om verantwoording van organisaties over hoe ze integer gedrag controleren en bevorderen.

Als zich een incident voordoet, is de schade aan uw reputatie, merkwaarde en marktpositie minder als blijkt dat uw integriteitbeleid regelmatig is getoetst en u een draaiboek hebt klaarliggen om de autoriteiten te ondersteunen bij hun naspeuringen. Een integrity assessment is de basis van een in alle lagen van uw organisatie (en het omringende netwerk) begrepen en omarmd integriteitmanagement en van zinvolle preventiemaatregelen.

Zo kunnen wij u helpen

PwC kan u optimaal ondersteunen, zowel bij de aanpak van een integriteitinbreuk (in welke vorm dan ook) als bij het onderzoeken van de mogelijke risico’s die uw organisatie op dit vlak loopt. Wij helpen met:

  • Beoordelen van relevante documentatie, zoals beleidsstukken, procedures, (gedrags)codes, integriteit richtlijnen (nevenfuncties, etc) op het gebied van integriteit binnen de organisatie
  • In kaart brengen hoe integriteit bij stakeholders binnen de organisatie wordt beleefd, middels het voeren van interviews
  • Opsporen en in kaart brengen van eventuele integriteitsrisico’s
  • Aandragen van oplossingen en aanbevelingen organisatiebreed

Contact

Christine Manders

Christine Manders

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 67 69

Volg ons