Voorkomen van faillissement door WHOA

Is uw onderneming levensvatbaar maar dreigt er een faillissement door een te hoge schuldenlast? Blijft een akkoord uit doordat u met uw crediteuren geen overeenstemming bereikt of omdat er een partij onredelijk dwars ligt? Dan maakt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) het binnenkort mogelijk om een faillissement af te wenden en de waarde van uw onderneming te behouden door een dwangakkoord op te leggen aan schuldeisers en aandeelhouders, buiten faillissement. Het wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt is unaniem aangenomen door de Tweede Kamer en op 6 oktober ook goedgekeurd door de Eerste Kamer. Op 1 januari 2021 is de wet officieel in werking getreden.

Uw navigator in een WHOA traject

Een herstructurering onder de WHOA is ingrijpend voor alle betrokken stakeholders. Goed stakeholdermanagement is daarom essentieel. Daarnaast is het traject een combinatie van juridische en financiële aspecten en kan het in sommige gevallen complex zijn. Met ons team van herstructureringsprofessionals, waarderingsspecialisten en industrie experts zijn wij straks uw navigator in dit proces en doorlopen wij het gehele WHOA traject met u.

Zo kunnen wij u helpen

Wij zullen zowel ondernemingen als stakeholders zoals crediteuren en aandeelhouders ondersteunen in een WHOA traject. Deze ondersteuning zal bestaan uit, onder andere:

  • Assisteren in de voorbereidingsfase, onderhandelingen met stakeholders en het traject met de rechtbank om het akkoord goedgekeurd te krijgen
  • Waarderen van bedrijfsonderdelen bij een herstructurering en in een faillissement scenario - beide zijn bij wet verplicht in een WHOA traject
  • Creëren van een informatieplatform voor de betrokken partijen dan wel assisteren bij het maken van een businessplan welke aan de herstructurering ten grondslag ligt
  • Uitwerken van een passende (toekomstige) financieringsstructuur

Contact

Peter Wolterman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 601 83 33

Edwin van Wijngaarden

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 462 43 09

Koos Beke

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 274 81 87

Volg ons