Operational Restructuring

Snel een ommekeer realiseren

Raakt uw onderneming in financiële problemen? Hebt u tekort aan werkkapitaal, onverwachte terugval van de winstgevendheid of te hoge vaste lasten? Dan kan een operationele herstructurering noodzakelijk zijn voor een gezonde toekomst van uw onderneming.

Van stabilisatie tot implementatie

Snel handelen vanuit een degelijke informatiebasis en (financiële) stakeholders actief betrekken. Uit ervaring weten we dat dit de sleutelfactoren zijn die het succes van een oplossing bepalen. Ons multidisciplinair team helpt een ommekeer te realiseren in uw operatie door samen met u de huidige situatie te stabiliseren, betrokken stakeholders te managen, een toekomstbestendig businessplan te maken op basis van gedegen oorzaakanalyse en u te ondersteunen bij de operationalisatie en implementatie van het plan. 

Zo kunnen wij u helpen

Wij zorgen dat alle inspanning binnen de organisatie gericht is op het eindresultaat: snel een ommekeer realiseren. Dat doen we onder andere door:

  • Stabilisatie van de huidige situatie door onder andere het assisteren in het opstellen van een korte termijn liquiditeitsprognose, identificeren van zelfhulp maatregelen en mitigeren van acute problemen
  • Analyse  van de onderliggende commerciële en operationele oorzaken voor de financiële problemen, gebruikmakend van ‘data analytics’
  • Versneld ontwikkelen van een nieuw of aangepast businessplan  (inclusief operationele verbetermaatregelen en een implementatieplan) dat als basis dient voor een mogelijke financiële herstructurering
  • Het opzetten van een centraal projectmanagementbureau (restructuring office) dat alle initiatieven coördineert en (versnelde) implementatie waarborgt
  • Ondersteuning bieden in uw gesprekken met externe stakeholders zoals financiers, (belangrijke) klanten en leveranciers, personeel, overheidsinstanties (bijv. belastingdienst)

Contact

Peter Wolterman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 601 83 33

Volg ons