Emerging risk

Onvoorziene risico’s de baas

Door de kredietcrisis weten we dat risicomanagement niet alle risico’s kan incalculeren. Dergelijke onvoorspelbare omstandigheden, vaak buiten de directe invloedssfeer van organisaties, staan bekend als emerging risks of ‘zwarte zwanen’. Ze komen relatief weinig voor maar kunnen enorme gevolgen hebben. PwC helpt u een strategie te ontwikkelen, zodat u onvoorziene situaties adequaat het hoofd kunt bieden.

Emerging risks

Omgaan met emerging risks vereist een nieuwe manier van denken. Daarvoor is een aanvulling van het bestaande risicomanagement nodig. U kunt hierbij denken aan:

 • het herzien van uw risico-inventarisatie en gebruikte bronnen;
 • het heroverwegen van uw risicobereidheid;
 • het denken in scenario’s;
 • het gebruik van andere risico-response strategieën die ook buiten de organisatie reiken;
 • het bewaken van deze risico’s.

Zo kan PwC u helpen

 • Doorlichten van uw huidige risicomanagement en het benoemen van aandachtspunten met betrekking tot het managen van emerging risks.
 • Uw risicomodel herzien en het benoemen van mogelijke emerging risks bronnen.
 • Ontwerpen/herzien van uw risk appetite met aandacht voor emerging risks.
 • Het ontwerpen van scenario’s en het uitvoeren van scenario-analyses, eventueel in samenhang met uw business continuity management (BCM) systematiek.
 • Ontwikkelen van specifieke risico-response strategieën, eventueel in aanvulling op BCM.
 • Opstellen van specifieke Key Risk Indicatoren (KRI’s) om veranderingen in emerging risk drivers tijdig te signaleren.

Vier stappenplan

Tijdens de bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos (2009), waarvan PwC een strategisch partner is, lanceerden we een publicatie over een onderzoek naar omgaan met emerging risks. Het onderzoek biedt een 4-traps structuur voor organisaties om zich beter te beschermen tegen onvoorziene risico’s.

Contact

Marcel Prinsenberg

Senior Director Risk Consulting, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 122 52 70

Volg ons