Risk appetite

Hoeveel risico bent u bereid om te nemen?

Risicobereidheid of risk appetite is een cruciaal onderdeel van goed performance management en reikt dus verder dan risicomanagement alleen. Vaak is risk appetite impliciet aanwezig in organisaties, maar door onwetendheid en onbegrip kunnen er ongewenste situaties ontstaan in het managen van risico en het waarderen van prestaties dan wel investeringen, inclusief de bijbehorende management acties. Wij zijn in staat om op een praktische manier uw risk appetite in kaart te brengen, te operationaliseren en te verankeren in uw risk managament framework en reguliere  management activiteiten.

Nieuwe regelgeving

Nieuwe regels (Code Tabaksblat/Frijns, Europese Transparantie Richtlijn, Code Banken, Basel III, Solvency II) en aangescherpt toezicht op naleving van bestaande regels zorgen voor extra druk als het gaat om risicomanagement. Bestaande systemen zijn er vooral om problemen op te lossen die zich in het verleden voordeden. Ze zijn niet gericht op mogelijke problemen in de toekomst. Er is sprake van een versnipperd risicomanagement beleid.

Risk Appetite Framework

De ontwikkeling en implementatie van een Risk Appetite Framework maakt het mogelijk uw risk appetite te bepalen, door te vertalen naar zogenaamde risk appetite statements voor verschillende typen risico’s en niveaus in uw organisatie, en het duurzaam verankeren daarvan via een repeterend proces. Zo wordt risicomanagement geïntegreerd in de reguliere bedrijfsvoering en managementactiviteiten, en wordt het toepassen en monitoren ervan op één geïntegreerd platform gefaciliteerd. Er wordt niet alleen een duidelijke relatie gelegd  tussen risk appetite enerzijds en de andere elementen van het risicomanagement framework anderzijds, maar ook met het prestatiemanagement en beloningsbeleid van een onderneming. Het behaalde resultaat/rendement dient immers afgezet te worden tegen de hoeveelheid genomen risico en de kosten van vermogen, welke beide weer input vormen voor het te voeren beloningsbeleid.

Het Risk Appetite Framework zorgt voor:

 • een expliciete beschrijving van uw risicobereidheid die aansluit op uw strategie;
 • duidelijkheid over de risico’s die uw organisatie wel of niet wil nemen, en in welke mate;
 • een set Key Risk Indicatoren (KRI’s) om uw risk appetite te bewaken;
 • een betere aansluiting van de kapitaalstructuur en balans op de verwachtingen van investeerders en toezichthouders.

Zo kan PwC u helpen

 • Identificeren van risico’s die uw strategie in gevaar kunnen brengen.
 • Definiëren van de mate en soorten risico die u wenst aan te gaan om uw risk appetite te laten aansluiten op uw bedrijfsstrategie en operationele activiteiten.
 • Het voorbereiden (zowel definiëren als parameteriseren) van een risk appetite statement voor elke operationele entiteit.
 • Organiseren van het onderliggende limieten framework, zowel de structuur als ook de parameters en de limieten.
 • Definiëren van acties voor het management bij overschrijding van risicogrenzen.
 • Veranderingen doorvoeren zodat iedereen in uw organisatie op een consistente manier beslissingen neemt over risico’s, die aansluiten op uw risk appetite.
 • Verbeteren van consistentie en efficiëntie van uw systemen en processen voor risicobeheersing.

Contact

Marcel Prinsenberg

Senior Director Risk Consulting, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 122 52 70

Volg ons