Profitability Insights Scan: meer inzicht in uw winstgevendheid

Inzicht verkrijgen in uw winstgevendheid

Bent u tevreden over uw winstgevendheid? Heeft u inzicht in welke klanten het meest waardevol voor uw organisatie zijn? Weet u welke producten wel en niet rendabel zijn? Veel bedrijven vinden het lastig om uit de aanwezige data bruikbare inzichten te halen doordat data bijvoorbeeld in verschillende systemen is opgeslagen.

Het ontbreken van goed geïntegreerde data en daarmee inzichten zijn de belangrijkste redenen voor een verminderde winstgevendheid.

In het verleden moesten klanten veel tijdrovende handmatige Excel-gegevens verwerken. Met de nieuwe PwC's Profitability Insights Scan is het mogelijk om binnen twee weken volledig inzicht te krijgen in uw winstpotentieel.

Hieronder treft u de vijf meest voorkomende redenen voor verminderende winstgevendheid aan:

 • Ontbrekende strategische visie: voor klanten is het niet duidelijk waar het bedrijf voor staat en wat de strategische identiteit is. Is er een focus op cost leadership of productdifferentiatie? 
 • Gebrek aan samenwerking tussen commercie en de operatie: beperkte samenwerking tussen o.a. Sales, Operations en Finance hinderen geïntegreerde besluitvorming over product- en klantenbeheer;
 • Geen geïntegreerde controle op de financiële prestaties: vaak worden bedrijfs- en financiële doelstellingen niet op elkaar afgestemd of gemeten, wat leidt tot een druk op de verkoop van producten in zijn totaliteit. Dit geldt ook voor producten die geen netto winsten opleveren;
 • Beperkt inzicht, gefragmenteerde data en lage datakwaliteit: data worden opgeslagen in verschillende systemen en volgens verschillende standaarden;
 • Beloningen niet gekoppeld aan het verhogen van het uiteindelijke bedrijfsresultaat: Sales prestaties worden vaak gemeten aan de hand van omzet, terwijl Operations wordt beoordeeld op bezettingsgraad.

PwC's Profitability Insights Scan

Bedrijven vinden het vaak lastig om beschikbare data inzichtelijk te maken en hier informatie uit te filteren over bijvoorbeeld de meest winstgevende klanten en producten en cross-selling mogelijkheden.

Wij kunnen met behulp van de PwC's Profitability Insights Scan verschillende analyses maken waarbij wij u met twee weken: 

 • De breakdown van de winstgevendheid in sub-componenten kunnen tonen;
 • Klanten en producten die niet rendabel zijn identificeren en grafisch weergeven;
 • Inzicht verschaffen in de haalbaarheid van de strategie om uw winstgevendheid te verhogen. 

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij hebben onze klanten op onderstaande manier met de PwC's Profitability Scan geholpen: 

 • Hun klantenportfolio geoptimaliseerd. Dit leidde tot verbetering van de zichtbaarheid van de individuele winstgevendheid, omzetstijging en lagere transportkosten;
 • Duurzame processen geïmplementeerd, waardoor continue portfolio-uitbreiding mogelijk werd;
 • Transparantie van de cost-to-serve-elementen vergroot om de winstgevendheid te verbeteren met dynamische visualisatietools;
 • Rapportages opgesteld voor het bijhouden van financiële prestaties op basis van het KPIs-framework, waardoor het management heldere financiële sturingsinformatie krijgt over de winstgevendheid van klanten en producten.

Contact

Henric van der Ent

Director Operations, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 388 45 47

Volg ons