Process Excellence

Uw bedrijfsprocessen simpeler, beter, goedkoper en sneller

Kost het uw organisatie te veel tijd om in te spelen op veranderingen? Is uw bedrijf zodanig gegroeid dat u geen goed zicht meer hebt op de precieze kosten van uw processen en activiteiten? En dat terwijl u juist nu snel en wendbaar moet zijn op om uw concurrentiepositie te verbeteren of vast te houden?

Door moeilijke zaken simpel te maken, helpen we u om tastbare financiële en operationele resultaten te boeken: betere, snellere en goedkopere processen. Dit doen we samen met u, zodat u in de toekomst ook zelf uw processen kunt blijven optimaliseren. En we vergeten niet om het gedrag van uw mensen te helpen veranderen, want dat is cruciaal voor blijvend resultaat.

Zo kunnen wij u helpen

Door middel van optimale kostenbeheersing en efficiënte klant- en operationele processen helpen wij u waarde creëren. Dit vraagt om een geïntegreerde aanpak: Process Excellence.
De elementen daarvan zijn:

  • Analyse van operationele processen
    Om de verbetermogelijkheden voor uw organisatie te vinden, duiken we in de complexe data van uw operationele kosten. Dit doen we met uitvoerige analyses en modellering. Ook zoeken we samen met u naar oplossingen om de operationele prestaties van uw bedrijfsprocessen structureel te monitoren en managen.
  • Reductie van operationele kosten
    We helpen u te identificeren waar en hoe u snel op tactisch niveau kosten kunt besparen. Daarnaast kunnen we ook inzicht bieden in hoe de totale kosten van uw activiteiten en processen beïnvloed worden, zodat u ook daarop kunt ingrijpen.
  • Verbetering of herstructurering van processen
    Om met uw operationele processen, tegen de juiste kosten, de gewenste kwaliteit en service te bereiken, is er soms meer nodig dan plaatselijk ingrijpen. Dan helpen we u om uw gehele procesorganisatie te herstructureren. We helpen u met toetsen, herontwerpen (Target Operation Model) en optimaliseren van uw processen, terwijl u van ons leert. Zodat u straks zelf de behaalde resultaten kunt vasthouden.

Contact

Matthijs Kortenhorst

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 272 83 07

Volg ons