Enterprise Performance Management

Een manier van denken en werken

Performance leaders zijn organisaties die in staat zijn om structureel de gestelde doelen sneller en efficiënter te bereiken.  Zij doen dit door een extreem sterke focus die in de gehele organisatie is doorleefd en wordt ondersteund door sterk leiderschap. Elke branche kent voorbeelden van dergelijke organisaties, maar het is niet eenvoudig om deze prestaties te evenaren. En welke risico’s bent u bereid daarin te nemen?

Effectieve performance dialoog

Enterprise Performance Management helpt u daarbij, als een manier van denken en werken. We helpen u  en uw leiderschapsteam door te focussen op die activiteiten die waarde toevoegen aan uw organisatie. En door deze focus te vertalen naar de gehele organisatie, in processen, systemen en vooral mensen. Daarbij ondersteunen we u om ervoor te zorgen dat de verandering blijvend is, onder andere door het leren voeren van een effectieve performance dialoog over de werkelijke prestaties van uw organisatie.

Zo kunnen wij u helpen

 • Faciliteren van strategie executie
  Door een duidelijke vertaalslag te maken van de strategische doelen van uw organisatie naar concrete activiteiten en KPIs, stellen wij u in staat om uw prestaties sneller en beter inzichtelijk te maken waardoor u tijdig kunt bijsturen. Samen met u vertalen we de strategie in heldere doelstellingen en kernactiviteiten, die vervolgens het fundament van uw besturingsmodel vormen.
 • Integreren van Prestatie & Risicomanagement
  Het in samenhang managen van prestaties en risico’s waardoor u over een langere periode beter en stabieler presteert. Want alleen wanneer prestatie- en risicomanagement worden geïntegreerd, kunnen risico’s slim en bewust genomen worden. De samenhang biedt het comfort dat doelstellingen op een risicobewuste manier worden behaald, en dat uw risicomanagement verder gaat dan het managen van compliance issues en dus veel meer waarde toevoegt.
 • Ontwikkelen van  dashboards en rapportages
  Om uw organisatie te kunnen sturen heeft u heldere rapportages nodig. Wij helpen u in het bepalen van relevante stuurinformatie, en ondersteunen u met de technische realisatie. Dit betekent niet dat we er nog een rapportage bijmaken!We bouwen samen met u aan de meest essentiële rapportages en bepalen in overleg welke rapportages daarmee overbodig geworden zijn.

Uw voordelen

 • Strategie staat niet op de agenda, maar is de agenda
 • Sterke focus op die activiteiten die waarde toevoegen aan  uw organisatie
 • Effectievere besluitvorming en strategie executie
 • Een heldere, goed onderbouwde performance dialoog met uw interne en externe stakeholders over de gekozen strategie en de executie ervan
 • Een korter planningsproces met duidelijke  doelstellingen
 • Minder maar betere rapportages
Volg ons