Financial Information Management

Van verwerken van data naar bijdragen in de discussie

Biedt uw financiële functie de wettelijk vereiste transparantie en de transparantie die nodig is om snel en effectief bij te kunnen sturen waar nodig? En hoeveel draagt zij bij aan de dagelijkse bedrijfsvoering en het succes van de organisatie? Vaak valt daar nog enorme winst te boeken door sneller, beter (kwalitatief) en, als gevolg, meer kosten efficiënt te gaan rapporteren.

Met goed beheer van uw (financiële) informatie kan de controller, en dus ook de directie, vrijwel real time meekijken naar betrouwbare en relevante informatie. De financiële afdeling kan op die manier snel verantwoording afleggen en krijgt meer ruimte om het strategisch management te adviseren. De toegevoegde waarde voor de business is dat er beter vooruit gekeken kan worden.

Wij helpen u om uw financiële processen beter in te richten (processen, systemen en mensen). Zodat u sneller en goedkoper de juiste (financiële) stuurinformatie in handen hebt. Voor uzelf, en voor de toezichthouder. Dat is dubbele winst.

Zo kunnen wij u helpen

  • Optimalisatie van uw afsluitingsprocessen, alsmede consolidatie en rapportage (SmartClose), over alle afdelingen heen. Praktische oplossingen om knelpunten blijvend op te lossen.
  • Selectie en implementatie van planning & budgeting, consolidatie & rapportage en workflow management tools (disclosure management,  closing cockpit) ter ondersteuning van proces verbeteringen. Technologie die aan de business behoefte voldoet en niet andersom.
  • Integratie/ harmonisatie van afsluitingsprocessen en rapportage processen na overname/ fusie/ afsplitsing. Hierbij kunnen wij u zowel assisteren op het gebied van praktische korte termijn oplossingen (instructies, interfaces, procesverbeteringen, afsluitingskalenders, etc.), alsmede ontwerp en implementatie van structurele langere termijn oplossingen waar een grotere systeem component in zit. Op basis van de business toegevoegde waarde.
  • Integratie van diverse stromen aan informatie binnen de organisatie (intern/ extern, over verschillende afdelingen) door middel van data standaardisatie (data en “rekenregels”) en integratie van processen en systemen. Aansluitend op de toenemende druk vanuit toezichthouders en wetgeving.
  • Als basis van snel en kwalitatief rapporteren tegen minimale inspanning ligt het standaardiseren en eenduidig inrichten van de bron en het gebruik ervan. Wij helpen u hier door in uw gehele organisatie hieraan te werken door middel van bijvoorbeeld de invoering van een standaard rekening schema, maar ook het ontwerp en implementatie van Master Data Management inhoud, processen en systemen. Een geïntegreerde oplossing die de organisatie in logische stappen meeneemt op deze structurele verandering.

Contact

Alexander Staal

Alexander Staal

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 029 05 95

Volg ons