Duurzaamheidsrapportering en -controle

Betrouwbare niet-financiële verantwoording

De manier waarop organisaties verantwoording afleggen over hun rol in de maatschappij verandert in hoog tempo. De vraag van stakeholders om informatie, zowel financieel als niet-financieel, neemt fors toe. Steeds meer organisaties begrijpen dit en leggen verantwoording af in een integrated report, duurzaamheidsverslag, CO2-emissierapportages en andere soorten rapportages. Cruciaal hierbij is dat de organisaties kunnen aantonen dat de informatie betrouwbaar en dus geloofwaardig is.

Lees verder of neem contact op met Marcus Looijenga of Daniel van Veen

ESG rapportagelandschap in Nederland - 2021

Het nieuwste rapport ESG-rapportagelandschap in Nederland over 2021 laat een geleidelijke verschuiving zien in de duurzaamheidsverslaggeving van bedrijven. De trends van ESG-rapportage en assurance in de afgelopen jaren laten een toegenomen aandacht zien, terwijl er nog veel werk aan te doen is voor bedrijven richting maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Lees ons rapport over door bedrijven geïdentificeerde materiële ESG-onderwerpen, de mate waarin klimaatgerelateerde onderwerpen openbaar worden gemaakt, EU taxonomie assurance, en vele andere trends in ESG-rapportage.

Bekijk het rapport

 

Is uw rapportage gebalanceerd, betrouwbaar en geloofwaardig?

Door uw niet-financiële informatie te laten controleren, geeft u uw stakeholders aantoonbaar betrouwbare niet-financiële informatie. Daarbij gaat het niet alleen om numerieke informatie, maar ook om de manier waarop u inzicht geeft in uw waardecreatie op lange termijn. Hoe vertaalt u uw ondernemingsstrategie naar beleid en presentaties? Is er voldoende balans in rapportage over de positieve en negatieve impact van uw organisatie op maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, grondstoffenschaarste en verstedelijking? Kortom: hoe laat u zien dat uw rapportage betrouwbaar en dus geloofwaardig is?

Hoe kunnen we u helpen?

De leden van onze multidisciplinaire teams hebben elk hun eigen expertise. Van reporting en assurance tot biodiversiteit, energie en klimaatverandering, cultuur en gedrag, ethisch zakendoen, ESG in asset management en omgang met belanghebbenden. Samen met u buigen zij zich over de zaken die specifiek binnen uw organisatie spelen. U wilt bijvoorbeeld:

  • een onafhankelijke en deskundige verificateur voor uw verplichte CO2 emissierapportage met ervaring in diverse branches waaronder de luchtvaart;
  • transparant rapporteren over uw maatschappelijke impact;
  • uw verslaggeving laten controleren om de betrouwbaarheid daarvan te onderstrepen;
  • uw niet-financiële informatie laten controleren in het kader van bijvoorbeeld CO2-emissies, contract management, groene obligaties (Green bonds) of ESG asset management;
  • advies bij het implementeren, opstellen of schrijven van een integrated report of duurzaamheidsverslag volgens de laatste standaarden;
  • benchmarking en advies over de kwaliteit van uw niet-financiële rapportageproces en over eventuele verbeteringen;
  • uw weg vinden in het landschap van duurzaamheidsstandaarden en advies over de toepassing van bijvoorbeeld de GRI Standards, het International Framework for Integrated Reporting (IIRC), TCFD of andere belangrijke frameworks;
  • ondersteuning in het verslaggevingsproces, inclusief het opmaken en implementeren van reporting manuals, het ontwerpen en implementeren van internal control frameworks en het verzamelen en beoordelen van KPI-data;
  • ondersteuning bij  uw verantwoording op specifieke onderwerpen zoals mensenrechten, emissieverslagen en groene obligaties (Green bonds).

Contact

Marcus Looijenga

Marcus Looijenga

Partner Assurance, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 220 67 71

Daniel van Veen

Daniel van Veen

Partner Assurance, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 053 04 24

Volg ons