IAF Evaluator

Evalueren van de Internal Audit Functie

De IAF Evaluator is een door PwC ontwikkelde prestatie-evaluatietool waarmee u acht kerncompetenties van uw Internal Audit Functie (IAF) analyseert. Het instrument geeft u inzicht in het functioneren van uw IAF ten opzichte van leading practices en biedt handvatten voor eventuele verbeteringen.

Kerncompetenties

Bij de evaluatie ligt de focus niet primair op compliance met IIA standaarden. Scope of grootte van de afdeling is niet van belang. De kerncompetenties die geëvalueerd worden zijn:

 • afstemming met de organisatie;
 • focus op risico;
 • onderhouden van relaties;
 • kosteneffectiviteit;
 • talentmodel;
 • klantgerichte cultuur;
 • kwaliteit en innovatie;
 • technologie.
IAF Evaluator

Hoe kunnen wij u helpen

De resultaten van de evaluatie geven u:

 • per kerncompetentie concreet inzicht in de prestaties van uw IAF ten opzichte van leading practices;
 • een verbeterplan met concrete acties, onder meer door het weergeven van de relatieve prestaties op de verschillende kerncompetenties;
 • noodzakelijke ingrediënten voor de IAF strategie door een gerichte en geïntegreerde analyse van de prestaties van uw IAF over de acht kerncompetenties heen.

Contact

Jan Driessen

Jan Driessen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 129 15 30

Volg ons