Op weg naar een circulaire economie

Klimaatverandering verandert de manier waarop bedrijven werken

De gevolgen van klimaatverandering, grondstoffenschaarste en vervuiling worden steeds duidelijker. Als gevolg daarvan zien overheden en bedrijven een groeiende behoefte aan andere businessmodellen. Daardoor ontstaat langzaam een circulaire economie die gericht is op het verminderen van afval en ondertussen het sociaal, het economisch en het natuurlijk kapitaal te vergroten. Hoewel er verschillende uitdagingen zijn bij het adopteren van een circulair businessmodel, blijken de voordelen aanzienlijk voor degenen die erin slagen.

Europese economie blijft groeien, maar in een lager tempo

In lijn met onze eerdere verwachtingen laten de meest recente cijfers zien dat de groei van het reële GDP in het eerste kwartaal van 2018 vertraagt tot 2,5 procent per jaar – dit vergeleken met het laatste kwartaal van 2017, dat met een groeicijfer van 2,8 procent een ongekend hoge groei liet zien ten opzichte van de jaren ervoor. Wij verwachten dat de consumentenuitgaven in 2018 minder sterk groeien en dat handelsgerelateerde risico’s blijven bestaan. In mei van dit jaar bedroeg de inflatie in de Eurozone – onverwacht - 1,9 procent, en bereikte daarmee bijna de doelstelling van de Europese Centrale Bank van maximaal twee procent.

Opnieuw instabiliteit?

De recente politieke ontwikkelingen in Italië kunnen leiden tot politieke instabiliteit en daarmee negatieve economische effecten veroorzaken. De kans op politieke instabiliteit in de Eurozone wordt verder versterkt door de motie van wantrouwen tegen de Spaanse regering, en de daaropvolgende pieken in het rendement op Italiaanse en Spaanse obligaties eind mei. Daarnaast laten leidende en samenvallende indicatoren, die tot dusver in 2018 zijn gepubliceerd, zien dat de Turkse economie vertraagt, al waren de voormalige groeicijfers erg hoog (zie de landenupdate voor meer details).

De temperatuur van de Turkse economie

De Turkse economie bleef in het eerste kwartaal van 2018 met 7,2 procent fors groeien, vergeleken met 7,4 procent in het kwartaal ervoor. Desondanks suggereren leidende indicatoren en marktomstandigheden een vertraging voor de komende periode. Hoewel enigszins vertraagd, de reactie van de Turkse Centrale Bank op de recente sterke waardevermindering van de lire heeft inflatierisico’s verminderd en de onafhankelijkheid en geloofwaardigheid van de bank versterkt.

Contact

Barbara Baarsma

Barbara Baarsma

Hoofdeconoom, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 420 47 07

Volg ons