SDG Challenge: de keuze voor een bijdrage aan een betere wereld

Nederlandse bedrijven erkennen belang sustainable development goals, maar worstelen nog met ambitie

SDG Challenge 2019

Liefst 93 procent van de Nederlandse bedrijven die we in de SDG Challenge 2019 hebben onderzocht, heeft specifieke SDG’s geselecteerd. Maar terwijl het bewustzijn voor de duurzame ontwikkelingsdoelen hoog is, lijken bedrijven het lastig te vinden om hun concrete ambities vast te leggen. Slechts een derde van de Nederlandse bedrijven selecteerde ook subdoelstellingen, zogenoemde SDG-targets, voor zichzelf.

Download het volledige rapport

Weinig prioriteit voor gendergelijkheid (SDG 5) in Nederland

SDG Challenge 2019 is een wereldwijd onderzoek van PwC onder 1141 voornamelijk beursgenoteerde bedrijven. In Nederland hebben we de jaarverslagen en duurzaamheidsrapporten over 2018 van veertig - voornamelijk beursgenoteerde - bedrijven bekeken. Daarbij kwam onder meer naar voren dat één op de vier ondernemingen prioriteit geeft aan gendergelijkheid (SDG 5).

‘Gendergelijkheid is toch een onderwerp dat bij Nederlandse bedrijven hoog op de agenda staat’, aldus een SDG-expert van PwC. ‘Discussies over gelijke kansen tussen mannen en vrouwen, de loonkloof en het vrouwenquotum illustreren de maatschappelijke aandacht voor dit onderwerp. Uit ons onderzoek blijkt echter dat in Nederland SDG 5 nauwelijks als prioriteit wordt geselecteerd. Om vooruitgang te boeken moeten we ambitieuzer zijn, want in Nederland lopen we op het vlak van gendergelijkheid echt nog niet voorop.’

Komende tien jaar in teken ‘oplevering’ SDG’s

De komende tien jaar staan in het teken van de ‘oplevering’ van de SDG's, de zeventien wereldwijde doelstellingen die in 2015 door de VN zijn opgesteld om tot een vreedzame, duurzame en rechtvaardige samenleving te komen. In ons onderzoek hebben we gekeken of bedrijven SDG’s niet alleen benoemen in hun jaarverslag, maar of ze daarbij ook een duidelijke focus aanbrengen. Stemmen deze onderzochte bedrijven hun strategie ook af op de gekozen SDG’s, hebben zij duidelijke ambities gedefinieerd en rapporteren zij ook hierover?

Lees hieronder de belangrijkste bevindingen voor Nederland.

93% van de onderzochte bedrijven in Nederland heeft specifieke SDG’s gekozen

Nederlandse bedrijven zien het belang van de SDG’s in en maken daarbij ook bewuste keuzes. Gemiddeld selecteren ze vijf tot zes SDG’s. Het aanbrengen van prioriteiten is goed, vindt PwC. ‘Een bedrijf kan niet op alle zeventien doelstellingen acteren. Je moet de SDG’s kiezen die bij je bedrijf passen en waarop je de meeste impact kunt maken.’

Van de bedrijven die SDG’s hebben gekozen, heeft slechts een derde ook concrete subdoelstellingen (SDG-targets) geselecteerd. Van die groep heeft ruim dertig procent nog geen ambitie voor zichzelf (kwalitatief of kwantitatief) gesteld.

Slechts één op de vier bedrijven heeft SDG 5 (gendergelijkheid) geselecteerd

Ondanks de discussie over gendergelijkheid en gelijke kansen voor mannen en vrouwen nemen weinig bedrijven dit mee in hun SDG-keuze. Van de onderzochte Nederlandse bedrijven doet slechts een kwart dat. Daarvan heeft minder dan een derde (circa vijf procent van het totaal) er ook echt een kwantitatieve ambitie aan gekoppeld.

Volgens PwC kan dat beter: 'De verhouding tussen mannen en vrouwen is relatief eenvoudig te meten, maar bedrijven worstelen met het stellen van duidelijke, ambitieuze doelstellingen. En juist die zijn hard nodig om gelijkheid te creëren.'

Eerlijk werk en economische groei, verantwoorde consumptie en productie, en klimaatactie kiezen bedrijven het vaakst

De SDG’s die het vaakst zijn gekozen - eerlijk werk en economische groei (8), verantwoorde consumptie en productie (12) en klimaatactie (13) - zijn ook de thema’s die in het bedrijfsleven hoog op de agenda staan.

De SDG’s die het minst zijn terug te vinden, hebben betrekking op armoedebestrijding (1), het leven in het water (14) en vrede en veiligheid (16). Dit resultaat is vergelijkbaar met voorgaande jaren en het resultaat van het wereldwijde onderzoek.

In energiesector en maakindustrie kiezen meer bedrijven voor SDG’s dan in andere sectoren

Op basis van de bedrijven in ons onderzoek is het percentage bedrijven dat subdoelstellingen kiest in Nederland (dertig procent) hoger dan het wereldwijde gemiddelde (veertien procent). De financiële sector blijft achter, vergeleken met zowel de Nederlandse als de wereldwijde resultaten. Daarnaast doen bedrijven in de energiesector en de maakindustrie het bij het kiezen van subdoelstellingen beter dan de gemiddelde resultaten wereldwijd en in Nederland.

Contact

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Chief Sustainability Officer, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 170 13 44

Volg ons