'Wij willen duurzame vooruitgang vertalen in alles wat we doen'

06/07/21

Maatschappelijke impact

De publicatie ‘Maatschappelijke impact maken’ richt zich op organisaties die precies dat doel voor ogen hebben: goede doelen in onder meer de culturele en publieke sector, charitatieve familiestichtingen en sociaal-maatschappelijke ondernemingen, ook bekend als ‘social enterprises’. Renate de Lange, lid van de raad van bestuur, en Wineke Haagsma – director corporate sustainability – vertellen wat maatschappelijke impact maken voor PwC betekent en hoe deze publicatie zowel instellingen als gevers kan ondersteunen.

Fiscale en juridische aandachtspunten

Welke rechtsvorm is passend voor een goed doel of sociale onderneming, hoe zit het met de anbi-status, welke fiscale regels zijn van toepassing en wat speelt er rondom vrijwilligers? De publicatie ‘Maatschappelijke impact maken geeft antwoord op dit soort vragen, van zowel organisaties als donateurs en vrijwilligers. In deze herziene versie met een nieuwe titel – de vorige publicatie ‘Betrokken en duurzaam geven’ verscheen in 2017 – komen naast fiscale regels enkele juridische aandachtspunten aan bod; ook is er aandacht voor internationale aspecten.

Bestaansrecht voor lange termijn

Waarom is maatschappelijke impact maken voor PwC een belangrijk thema? Renate de Lange: ‘Onze klanten en de samenleving verwachten dat wij onze kennis en expertise inzetten om bij te dragen aan een betere wereld. Als organisatie, maar ook samen met onze klanten via onze dienstverlening. Alleen dan blijven we op lange termijn relevant.'

De Lange is in de raad van bestuur verantwoordelijk voor zowel ‘clients & markets’ als voor ‘corporate sustainability’. Die combinatie is niet toevallig. ‘Maatschappelijke impact is de verbindende factor tussen die twee gebieden’, licht De Lange toe. ‘Duurzame vooruitgang vertalen in alles wat je doet. Zowel als het gaat om onze eigen organisatie en het upskillen van onze mensen, als ook onze dienstverlening.’

Ecosysteem sociale ondernemingen

Naast het werk dat PwC doet voor onder meer familiebedrijven, in de publieke sector en voor maatschappelijke organisaties staan in het ‘corporate sustainability’-beleid sociale ondernemingen centraal. ‘Wij geloven dat maatschappelijke impact maken en een gezond verdienmodel hand in hand gaan’, verklaart Wineke Haagsma.

Afgelopen boekjaar waren medewerkers van PwC gedurende twintigduizend uur pro bono, onder werktijd, actief voor sociale ondernemingen. Haagsma: ‘In 2013 kozen we voor deze focus omdat sociale ondernemingen in Nederland toen – en nog steeds – echt een duw in de rug konden gebruiken. Behalve onze inzet van kennis en kunde bij individuele sociale ondernemingen, proberen we bij te dragen aan het ecosysteem van deze ‘social enterprises’.’

Sociaal ondernemerschap

Haagsma benoemt dat PwC een van de oprichters is van Social Enterprise NL en betrokken was bij de oprichting van Ashoka NL, beide platformen voor sociaal ondernemerschap. PwC werkt mee aan de totstandkoming van de BVm, een nieuwe rechtsvorm voor sociale ondernemingen, en onderzoekt periodiek hoe de samenwerking tussen gemeenten en sociale ondernemingen zich ontwikkelt. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld in hun aanbestedings- en subsidiebeleid rekening houden met sociale ondernemingen.

Haagsma: ‘We hebben samen met Nyenrode onderwijs en onderzoek ontwikkeld, geven masterclasses aan sociale ondernemingen over rechtsvormvraagstukken en fiscale aandachtspunten en zijn partner van een opleiding voor de doelgroep: de Leergang Sociaal Ondernemen. Zo proberen we via de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid een vruchtbare bodem te creëren voor sociaal ondernemerschap.’

Maatschappelijke impact in ontwikkeling

De Lange ziet de opkomst van sociaal ondernemerschap in een lange traditie staan van filantropische initiatieven. ‘Die initiatieven ontstaan van oudsher daar waar de overheid geen of een kleinere rol speelt – denk aan de cultuursector. Al zien we steeds vaker ook particulier initiatief in bijvoorbeeld de gezondheidszorg en het onderwijs. Nederlanders dragen graag bij aan goede doelen; als donateur, als vrijwilliger en ook als klant van sociale ondernemingen.’

De vormen van maatschappelijke impact maken zijn voortdurend in ontwikkeling, stelt De Lange: ‘Donateurs worden betrokken bij maatschappelijke doelen met nieuwe manieren zoals crowdfunding en impactinvestering. Daarbij heeft het internet het nog eenvoudiger gemaakt om zowel te doneren als om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te financieren. Met onze publicatie ‘Maatschappelijke impact maken’ willen we een hernieuwde basis bieden voor al die instellingen en individuen die zich inzetten voor de samenleving van vandaag en morgen.’

Contact

Renate de Lange-Snijders

Renate de Lange-Snijders

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 81 40

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Chief Sustainability Officer, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 170 13 44

Volg ons