Delen gegevens verkopers moet leiden tot eerlijke belastingheffing

02/09/22

Onlineplatforms moeten data gebruikers doorgeven aan Belastingdienst

Vanaf 1 januari 2023 moeten onlineplatforms in Nederland de Belastingdienst op de hoogte stellen van de verkoopopbrengsten van hun gebruikers. Vanaf die datum moeten zij ook persoonsgegevens en fiscale gegevens van die gebruikers verzamelen en doorgeven. De nieuwe eisen zijn het gevolg van Europese regelgeving, de ‘Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie’, ook wel kortweg DAC7 genoemd. Jasper van Schijndel, specialist fiscale gegevensuitwisseling bij PwC, legt uit op wie de nieuwe wet van toepassing is en wat de gevolgen zijn voor onlineplatforms in Nederland.

Geldt DAC7 voor alle online-exploitanten die in Nederland vraag en aanbod bij elkaar brengen?

Van Schijndel: ‘Nee zeker niet, de nieuwe wet richt zich alleen op platforms die verkopers de mogelijkheid bieden hun diensten aan te bieden aan de gebruikers van dat platform. Het gaat inderdaad om het samenbrengen van vraag en aanbod. Meer specifiek gaat het om verkopers die onroerende zaken verhuren, persoonlijke diensten verrichten, goederen verkopen en transportmiddelen verhuren. Die verkopers moeten bovendien ‘derden’ zijn zoals dat heet, dat wil zeggen niet het platform zelf of medewerkers van het platform. Webwinkels of apps die alleen eigen producten verkopen, vallen bijvoorbeeld niet onder de nieuwe wetgeving.’

Wat verstaat de wetgeving onder persoonlijke diensten?

Van Schijndel: ‘Dit is redelijk breed en omvat zowel online diensten als fysieke diensten zoals bijvoorbeeld diensten onder als transport- en bezorgdiensten, bijles, schoonmaken, tuinieren, klussen, en werkzaamheden zoals boekhouden, juridisch advies en administratieve werkzaamheden.’

Wat is de reden dat deze nieuwe wetgeving nu komt?

Van Schijndel: ‘DAC7 geldt voor alle Europese lidstaten. We moeten dit zien tegen de achtergrond van de sterke groei van de activiteiten van onlineplatforms. Uit onderzoek is gebleken dat verkopers die op platforms actief zijn (veelal ZZP’ers) niet altijd secuur hun inkomstenbelasting en BTW voldoen. Ook blijkt dat de Europese belastingdiensten niet beschikken over de data om te controleren of verkopers op een correcte manier hun belastingen aangeven en betalen. Uiteindelijk moet DAC7 leiden tot meer transparantie, het correct doen van aangiftes en het op juiste wijze betalen van inkomstenbelasting en BTW. DAC7 is zo ontworpen dat EU-lidstaten de gerapporteerde informatie over verkopers automatisch uitwisselen ongeacht of het platform waarop een verkoper actief is zich in de EU bevindt of daarbuiten.’

‘Wel kun je je afvragen in hoeverre de verkregen informatie straks ook echt gebruikt gaat worden door de Belastingdienst om deze controles uit te voeren. Uit Europees onderzoek blijkt dat Europese belastingdiensten informatie verkregen onder vergelijkbare regelgeving nog maar zeer beperkt gebruiken. Hoe bruikbaar is de verkregen informatie? Zijn bijvoorbeeld de IT systemen van de belastingdienst goed opgezet om deze nieuwe informatie ook daadwerkelijk te gebruiken?’

Wat betekenen de nieuwe eisen voor onlineplatforms?

Van Schijndel: ‘Dit zijn extra complianceverplichtingen die leiden tot lastenverzwaringen. Praktisch gezien betekent het dat platforms gegevens over de verkopers moeten verzamelen en controleren op hun juistheid. Vervolgens moeten deze gegevens éénmaal per jaar gerapporteerd worden aan de Belastingdienst. Dit moet uiteraard zorgvuldig gebeuren omdat het hier gaat om persoonlijke gegevens, zoals voor- en achternaam of bedrijfsnaam, adresgegevens, fiscale nummers, btw-nummer en KvK-registratie.’

Het is nog maar enkele maanden tot 2023. Voor de grotere platforms kan het gaan om tienduizenden verkopers waarvan gegevens moeten worden verzameld en gerapporteerd. Is dat haalbaar? 

Van Schijndel: ‘Het wordt een hele klus. Voor veel grote platforms is het een complexe onderneming omdat het om een grote hoeveelheid data zal gaan en dit behoorlijke aanpassingen vereist in systemen en processen en systemen. Er is een kans dat ze in de knel komen het allemaal tijdig te regelen, ook omdat het wetgevingstraject nog loopt en veel praktische aspecten van de nieuwe regelgeving nog niet duidelijk zijn. 

Er is tot op heden maar beperkt aandacht voor deze regelgeving. Niet alle platforms weten dat de wet er is en dat ze in actie moeten komen. Dit geldt niet alleen voor kleinere platforms, maar ook voor de multinationals. De ervaring leert dat veel multinationals wel ergens een platform hebben en daarmee onverwacht toch binnen deze regelgeving vallen.

Het komende jaar moeten alleen gegevens verzameld worden van verkopers die zich nieuw melden bij digitale platforms. Pas eind 2024 moeten de gegevens over de hele populatie van verkopers zijn verzameld.’

Wat kunnen platforms doen om zich te preparen? 

Van Schijndel: ‘Ik raad platforms aan eerst na te gaan of de nieuwe wet ook daadwerkelijk voor hun onderneming geldt. Als de wet van toepassing is, zal het platform vervolgens wat het moet regelen om aan de nieuwe verplichtingen te kunnen voldoen. Hierbij gaat het om de implementatie van de nieuwe processen, het inrichten van de governance en het opzetten van de digitale infrastructuur. Generiek geldt hoe meer verkopers op een platform, des te meer werk DAC7 met zich mee zal brengen. Een van grootste pijnpunten is het vereiste communicatie met verkopers om de vereiste gegevens te verzamelen zonder dat de klantrelatie geraakt wordt. Platforms die in overtreding zijn, lopen in Nederland de kans op een boete die kan oplopen tot 900.000 euro.’

Voldoe aan de nieuwe EU-regels

Wilt u meer weten of hebt u hulp nodig om aan de nieuwe EU-regels te voldoen? Neem contact op met Jasper van Schijndel.

Contact

Jasper van Schijndel

Jasper van Schijndel

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 072 54 25

Volg ons