PwC’s RAISE helpt organisaties om veilig te innoveren

Artificial intelligence zorgt voor nieuwe vraagstukken

Artificial intelligence zorgt voor nieuwe vraagstukken
  • Casestudie
  • 07 aug 2023

Met de recente ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) is een disruptieve vorm van innovatie voor organisaties binnen handbereik gekomen. Voor organisaties is het daarom belangrijk dat er verantwoord met AI wordt omgegaan, ook wel ‘Responsible AI’ genoemd.

Daarom organiseerden PwC’ers Mona de Boer (expert AI) en Joram Knigge van innovatieplatform Morgen 2.0 een innovatiesprint van twee weken, waarin PwC’ers vanuit verschillende expertises met organisaties spraken over hun AI-uitdagingen. Uiteindelijk werd de ‘Responsible AI Innovation Simulation Experience’ (RAISE) bedacht. RAISE helpt organisaties op weg om te leren veilig te innoveren.

‘Iedereen nodig om RAISE te bedenken’

Voordat RAISE werd bedacht, spraken de deelnemende PwC'ers in de eerste week met klanten over hun uitdagingen met betrekking tot het innoveren met AI. De Boer stelde de teams voor dit traject samen. De Boer: ‘Tijdens het project focuste ik me op de inhoudelijke kant en stimuleerde ik kennisdeling met en tussen  de deelnemers. Uiteindelijk hadden we iedereen even hard nodig om RAISE te bedenken’.

‘Als deelnemer had je soms je blokkades of blinde vlekken. Dan was het heel prettig dat het project werd afgewisseld door interventies van Joram. Hij kon ons triggeren door een prikkelende vraag in de groep te gooien, waardoor we uiteindelijk een stap dichter bij de oplossing kwamen.’

Thermometer van de groep

Joram Knigge werkt voor Morgen 2.0 binnen PwC. Deze afdeling houdt zich bezig met innovaties en probeert een grote diversiteit aan mensen samen te brengen in onverwachte combinaties, om zo tot vindingrijke oplossingen te komen.

Knigge: ‘Waar Mona meer kijkt naar de inhoud, focus ik me op de vorm. Ik ben er elk moment van het project bij en zie mezelf als de thermometer van de groep. Ik vraag regelmatig hoe het gaat, waar collega’s tegenaan lopen en welke volgende stappen we kunnen nemen zodat we richting een idee werken. Responsible AI is een nieuw onderwerp voor klanten. Het is als het ware een andere taal die je onder de knie moet krijgen’.

‘Responsible AI is een omvangrijk thema’

Organisaties uit verschillende sectoren waren bij dit project betrokken. Zo waren bedrijven uit de bancaire- en energiesector vertegenwoordigd, maar ook gemeenten en uitzendorganisaties. Knigge: ‘Responsible AI is een omvangrijk thema. We werken binnen PwC met veel mensen die specifieke kennis hebben over verschillende onderdelen van AI’.

‘Binnen dit project hebben onder meer collega’s met een achtergrond in data science, ethiek, privacy, cyber en risicomanagement met elkaar samengewerkt. Soms hebben we ook om advies gevraagd buiten Nederland en gekregen van collega’s uit de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Luxemburg’.

Wat is RAISE?

In de tweede week was het tijd om aan een oplossing te werken. Uiteindelijk kwamen de deelnemers vanuit hun gedeelde expertise tot een gezamenlijke oplossing, genaamd RAISE. Knigge: ‘De bedoeling van RAISE is dat een bedrijf verschillende disciplines vanuit de organisatie uitnodigt. Vervolgens gaan deze deelnemers gezamenlijk een halve dag door een reeks scenario's die betrekking hebben op het verantwoordelijk ontwikkelen en gebruiken van AI-toepassingen.’

‘De scenario’s gaan over alles wat hierbij komt kijken, en hebben betrekking op onder andere datakwaliteit, cybersecurity, privacy en ethiek. Verder kijken we welke eisen je moet stellen aan mensen die met AI-systemen gaan werken, want die systemen zullen nog niet autonoom gaan opereren.’

Succesvolle pilot met RAISE

Inmiddels is de eerste pilot met RAISE gedraaid. Knigge: ‘We zijn bij een gemeente langs geweest voor een pilot. Samen met medewerkers van de gemeente hebben we gekeken naar een casus die gaat over het inzetten van crowdmanagementsystemen bij het organiseren van een groot sportevenement. De basis van de casus is hoe een gemeente omgaat met een grote hoeveelheid mensen die op een staf afkomt. We kijken naar hoe de verschillende RAISE-deelnemers samenwerken en welke bronnen van informatie ze inzetten.’

De Boer: ‘Bij het veilig organiseren van een groot evenement in een stad komt veel kijken. Je kijkt naar veiligheid en hoe je een grote groep in de gaten kunt houden. We maken scenario’s vanuit de afwegingen die relevant zijn bij het ontwikkelen van innovatieve en verantwoorde AI-toepassingen, in dit geval dus crowdmanagementsystemen’.

‘Echt een community of solvers’

Knigge: ‘Als je door de RAISE-methode heen loopt, kun je elke beslissing op een bepaalde schaal nemen. In onze scenario’s werken we niet met opties die strafbaar of slecht zijn, maar de keuzes die je maakt, hebben wel allemaal andere gevolgen. De bedoeling is dat je een juiste balans creëert in je keuzes en dat Responsible AI daardoor vorm krijgt.’ 

‘Aan het eind van de sessie krijgen de deelnemers een score en kunnen ze kijken waar ze eventueel nog aan moeten sleutelen. Een aantal medewerkers die met elkaar samenwerkten, hadden elkaar nog nooit ontmoet. Ze werken allemaal op verschillende afdelingen, maar we hadden ze allemaal nodig vanwege hun specifieke expertise in bepaalde disciplines. Echt een community of solvers dus’.

Contact us

Mona de Boer

Mona de Boer

Partner, Data & Artificial Intelligence, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 088 18 59

Volg ons