Investeringen in employee experience dringen verzuim en verloop terug

02/06/22

PwC-onderzoek ‘The benefits of investing in people’

Door te investeren in employee experience kunnen organisaties besparingen realiseren tot maximaal 12,6 procent van hun omzet. Een positieve werkervaring verhoogt de productiviteit van organisaties en dringt verzuim en verloop - grote kostenposten voor werkgevers - terug. Dat blijkt uit het PwC-onderzoek ‘The benefits of investing in people’. Het rapport onderzoekt de financiële opbrengsten (uitgedrukt in percentages van de omzet) van investeringen in de elementen die grote invloed hebben op de manier waarop mensen hun werk ervaren.

Investeren in employee experience werkt

‘Organisaties zijn het er inmiddels redelijk over eens dat het zin heeft te investeren in de employee experience’, stelt PwC’s people and organisations-expert Bastiaan Starink. ‘Dit rapport levert het bewijs dat investeringen in employee experience echt werken. We tonen aan dat investeren in de werknemerservaring een positieve invloed heeft op de financiële prestaties van organisaties. Ook maken we duidelijk dat investeringen in verschillende elementen van de werknemerservaring verschillende effecten hebben, wat een basis biedt voor een weloverwogen mix van interventies.’

Opbrengst van investeringen in elementen van de employee experience (uitgedrukt als percentage van de totale omzet)

Investeringen in afzonderlijke elementen leiden tot verschillende opbrengsten 

Het rapport identificeert de belangrijkste elementen die de employee experience positief beïnvloeden. Dat zijn onder meer wellbeing, training, ontwikkelingsmogelijkheden, (fysieke) werkomgeving en autonomie om werk zelf in te delen. De onderzoekers van PwC hebben vervolgens geanalyseerd in welke mate investeringen in elk afzonderlijk  element leiden tot verbeteringen in verzuim, verloop en productiviteit, en dus tot verbetering van de financiële prestaties van organisaties. Investeringen in wellbeing kunnen het meest opleveren: 1,78 procent van de totale omzet. Het verhogen van salarissen kan leiden tot een opbrengst - uitgedrukt in een percentage van de omzet - van één procent. Investeringen in alle elementen kunnen leiden tot een opbrengst van 12,6 procent van de totale omzet.

Concretiseer waarde van positieve employee experience

‘Met dit onderzoek willen we de waarde van een positieve employee experience concreet maken’, zegt PwC’s people and organisations-expert Bastiaan Starink. ‘Een goede employee experience heeft waarde. Hij draagt bij aan de financiële resultaten van een organisatie en helpt talent aan te trekken én te behouden. We zien dat het onderwerp ook hoger op de agenda van investeerders komt, in de zin dat een slechte employee experience een risico blijft dat de (aandelen)marktwaarde vernietigt. Los daarvan: het is in belang van de samenleving dat werknemers hun pensioenleeftijd kunnen bereiken op een goede, gezonde manier, die in balans is met hun privéleven.’

Vergroot het rendement van investeringen in employee experience

Bovendien geeft het rapport HR-managers een basis om het investeringsrendement in te schatten als zij investeringen plannen om hun employee experience te vergroten. Starink: ‘De meeste organisaties zijn zich bewust van het belang van hun employee experience. Toch blijven de investeringen vaak achter - hetzij in de omvang van de gedane investeringen, hetzij in het rendement dat dergelijke investeringen opleveren. Volgens een wereldwijd onderzoek geven organisaties gemiddeld meer dan 2.200 euro per medewerker per jaar uit aan elementen die bijdragen aan de employee experience, maar slechts dertien procent van de medewerkers ervaart volledige tevredenheid. Een indicatie dat organisaties het geld effectiever kunnen én moeten besteden.’

Blijf employee experience analyseren

Het rapport waarschuwt dat afzonderlijke organisaties de uitkomsten niet een-op-een kunnen doorvertalen. Starink: ‘We zeggen niet dat als u investeert in wellbeing, dat u dan automatisch de hoogste opbrengst hebt. Organisaties zullen altijd eerst heel goed moeten analyseren hoe hun werknemers de verschillende elementen in hun werk ervaren. Alleen op basis daarvan kunt u effectieve interventies doen. Investeren in factoren waar een bedrijf achterloopt, zal waarschijnlijk meer rendement opleveren dan investeringen in gebieden waar een bedrijf al goed presteert.’

Volg ons

Contact

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Hide