Een leven lang leren: relevant blijven in het digitale tijdperk

Van korte termijn naar continu leren

Als we relevant willen blijven in het digitale tijdperk, moeten we een omslag maken op het gebied van onderwijs en scholing. Hoewel Nederland vergeleken met andere Europese landen goed scoort op een leven lang leren, richt de meerderheid van de werknemers in leven-lang-lerenprogramma’s zich op de korte termijn. We moeten een omslag maken van korte termijn en incidenteel naar continu leren op het werk. Dat blijkt uit ons onderzoek 'Een leven lang leren in Nederland'.

Andere vaardigheden in het digitale tijdperk

Digitalisering en automatisering veranderen de manier waarop we werken fundamenteel. De taken die we uitvoeren en de kennis en vaardigheden die nodig zijn, veranderen daardoor sterk. De kennis en vaardigheden die we op school en tijdens onze studie hebben geleerd, verouderen sneller naarmate de snelheid van technologische verandering toeneemt. Vaardigheden als probleemoplossend vermogen, communicatie, nieuwsgierigheid, aanpassingsvermogen en emotionele lenigheid worden steeds belangrijker. Deze kwaliteiten zorgen voor een grotere veerkracht en meer succes in een veranderende sociale en werkomgeving. Ze vormen ook een vruchtbare bodem voor een leven lang leren.

Deze omslag is ook nodig omdat de groei van de Nederlandse arbeidsproductiviteit achter blijft, ondanks dat deze hoog is en er veel nieuwe technologieën worden gebruikt. Onderzoek laat zien dat de lagere groei van de arbeidsproductiviteit wordt veroorzaakt doordat nieuwe technologieën die succesvol worden ingezet door voorlopers, maar langzaam worden overgepakt door andere Nederlandse bedrijven. Ook human capital lijkt een belangrijke rol te spelen in de stagnerende groei van de arbeidsproductiviteit. Dit is des te meer zorgwekkend omdat de snelheid van de digitalisering toeneemt.

Drie maatregelen voor transformatie

Organisaties zouden drie maatregelen moeten nemen: 

  • Identificeer toekomstige capaciteiten en vaardigheden: gebruik predictive & prescriptive analytics om de huidige en toekomstige capaciteiten en vaardigheden te identificeren. Communiceer deze met uw medewerkers om hen duidelijkheid en richting te geven over de toekomst van hun werk.
  • Stimuleer leergedrag: bied maatwerk trainingen en digitale tools voor het performance-management, en stimuleer kennisoverdracht tussen medewerkers.
  • Verbind de purpose en waarden van uw organisatie aan een leven lang leren: maak de purpose en waarden helder en wees duidelijk over de manier waarop uw medewerkers ervaring en kennis kunnen opdoen.

Neem zelf verantwoordelijkheid

Het belangrijkste is dat ieder individu zich ervan bewust wordt dat relevant blijven belangrijk is. Vervolgens moet iedereen een houding ontwikkelen om er naar te handelen. We moeten onszelf afvragen hoe we relevante werkzaamheden kunnen uitvoeren, die tegelijkertijd leuk en interessant zijn. We zouden onszelf regelmatig moeten afvragen: wat kan ik vandaag leren en waar ben ik goed in? Dit zijn cruciale vragen om ook in het digitale tijdperk relevant te blijven.

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Richard Goldstein

Richard Goldstein

Industry Leader Publieke Sector PwC Europe en Nederland, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 50 48

Volg ons