Wetsvoorstel bedrag ineens ook door Eerste Kamer aangenomen

Nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen op 17 november 2020 met algemene stemmen had aangenomen, heeft ook de Eerste Kamer er op 12 januari mee ingestemd.

Hiermee is niet gezegd dat de wet ook onmiddellijk in werking treedt. Het was de bedoeling dat het onderdeel bedrag ineens op 1 januari 2022 in werking zou treden. De minister heeft echter de vragen over de complexiteit en uitvoerbaarheid van deze regeling niet weg kunnen nemen en heeft daarom toegezegd dat de inwerkingtreding van dit onderdeel wordt doorgeschoven naar 1 januari 2023. De hiertoe tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 12 januari ingediende motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. (35.555, H) is op 19 januari 2021 aangenomen.

Webcast Pensioenakkoord

Wilt u meer informatie of hulp bij het in kaart brengen van de gevolgen van het Pensioenakkoord voor uw organisatie en het vormgeven van een oplossing die het beste aansluit bij de beloningsstrategie van uw organisatie? Op 28 januari lichten PwC's pensioenspecialisten de impact van het Pensioenakkoord toe tijdens een webcast. Zij gaan daarbij nader in op de keuzes die organisaties moeten maken en de daarbijhorende wettelijke deadlines. Ook bespreken zij de impact van de te maken keuzes op het strategische HR-beleid van ondernemingen en geven zij handvatten om vast te stellen in hoeverre uw organisatie klaar is voor deze transitie.

Aanmelden State of Tax Pensioenakkoord-webcast

Contact

Jan Meijer

Jan Meijer

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 115 75 16

Volg ons