Kerncijfers pensioen voor 2022

22/12/21

AOW-bedragen en AOW-franchises

In de afgelopen weken zijn de pensioenkerncijfers voor 2022 gepubliceerd. De Belastingdienst heeft de voorlopige AOW-franchises en het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2022 bekendgemaakt. 

Daarnaast heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  de AOW-bedragen bekendgemaakt. Voor alle bedragen geldt het voorbehoud van de definitieve vaststelling in of op basis van wet- en regelgeving. Verder heeft de Pensioenfederatie de waardeoverdrachtfactoren gepubliceerd voor 2022.

Maximum pensioengevend loon 

Het fiscaal maximum pensioengevend loon is voor 2022 voorlopig vastgesteld op 114.866 euro (in 2021: 112.189 euro). Het maximaal pensioengevend loon is (het gedeelte van) het brutoloon waarover, na aftrek van de AOW-franchise, fiscaal gefaciliteerd aanvullend pensioen mag worden opgebouwd.

AOW-franchises

Omdat iedereen in Nederland recht heeft op een AOW-uitkering, wordt over een deel van het loon geen aanvullend pensioen opgebouwd. Dit wordt de AOW-franchise genoemd. De Belastingdienst heeft de voorlopige minimale AOW-franchises voor 2022 gepubliceerd voor middelloon- en eindloonregelingen:

 • fiscaal minimale franchise middelloon: 14.802 euro
  (2021: 14.544 euro),
 • fiscaal minimale franchise eindloon: 16.749 euro
  (2021: 16.458 euro).

AOW-franchises bij verlaagde opbouw

Voor een middelloon- en eindloonregeling met een lager opbouwpercentage dan het fiscaal maximum mag een lagere AOW-franchise worden gehanteerd. De fiscaal minimale franchise bij een middelloonregeling (maximum opbouwpercentage is 1,875%): 

 • met opbouwpercentage van maximaal 1,701%: 11.819 euro
  (2021: 11.614 euro),
 • met opbouwpercentage van 1,701% tot en met 1,788%: 13.343 euro
  (2021: 13.111 euro).

De fiscaal minimale franchise bij een eindloonregeling (maximum opbouwpercentage 1,657 %):

 • met opbouwpercentage van maximaal 1,483%: 13.373 euro
  (2021: 13.141 euro),
 • met opbouwpercentage van 1,483% tot en met 1,570%: 15.096 euro
  (2021: 14.834 euro).

Voor een volledig overzicht van de cijfers verwijzen wij naar de website van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst.

AOW-bedragen per 1 januari 2022

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) maakt jaarlijks halverwege december de definitieve AOW-bedragen per 1 januari van het daaropvolgende jaar bekend. De voorlopige AOW-bedragen per 1 januari 2022, genoemd als bruto jaarbedragen, zijn als volgt: 

 • AOW getrouwd of samenwonend: 11.101 euro
  (2021: 10.908 euro), 
 • AOW alleenstaande: 16.331 euro
  (2021: 16.061 euro).

Voor een overzicht en de totstandkoming van de AOW-bedragen verwijzen wij naar de website van de SVB en het Ministerie SZW.

Factoren individuele waardeoverdrachten

De pensioenfederatie heeft de factoren voor individuele waardeoverdrachten in 2022 vastgesteld. Op basis van deze tabellen kunnen waardeoverdrachten van deelnemers naar een pensioenfonds worden berekend. Ten opzichte van 2021 (0,082%) is alleen de rekenrente gewijzigd naar 0,528% voor 2022.

De stijging van de rekenrente betekent dat de overdrachtswaarde voor pensioenen gebaseerd op een uitkeringsovereenkomst (middelloon-, eindloonregelingen) in vergelijking met 2021 lager wordt.

Voor de tabellen verwijzen wij naar de website van de pensioenfederatie.

Contact

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Volg ons