Herstructureringsexperts voorzien instroompiek naar bijzonder beheer

20/11/20

Bijzonder Beheer Barometer

De eerste Bijzonder Beheer Barometer ('BB-Barometer') laat zien dat 96 procent van de ondervraagde herstructureringsexperts in het tweede kwartaal van 2021 een piek van de instroom verwacht. Als belangrijkste redenen worden de toenemende liquiditeitstekorten en de afbouw van steunmaatregelen genoemd. Opvallend is ook dat 36 procent van de 102 ondervraagde experts een andere hoofdoorzaak dan corona geeft voor de toestroom naar bijzonder beheer: zij zien een hoog schuldenniveau in combinatie met een verouderd verdienmodel als de doorslaggevende factoren voor overdracht.

Bijzonder Beheer Barometer

Piek in tweede kwartaal 2021

De Bijzonder Beheer Barometer is een initiatief van PwC en Universiteit Leiden om via een survey onder een expertpanel van bijzonder beheerbankiers, insolventieadvocaten, herstructureringsadviseurs en investeerders de staat van de economie in Nederland in beeld te brengen. De ondervraagde herstructureringsexperts zien de instroom bij bijzonder beheer dit kwartaal al toenemen, ‘maar de piek wordt in het tweede kwartaal van 2021 verwacht’, zegt Erik in 't Groen, herstructureringsexpert bij PwC en drijvende kracht achter de barometer. Om de verwachte toestroom naar de bijzonder beheerafdelingen van de banken op te vangen, is de personele bezetting van deze afdelingen de afgelopen periode reeds uitgebreid.

Horeca en cultuursector hard geraakt

De horeca- en de cultuursector worden niet verrassend genoemd als de sectoren waar de verwachte toestroom naar bijzonder beheer het komend kwartaal relatief het hoogst is. Ondernemingen die actief zijn in de ICT-sector lijken volgens de experts juist te profiteren van het coronavirus. Hierdoor wordt er een afname verwacht in de toestroom naar bijzonder beheer. ‘Hoewel het coronavirus als belangrijkste oorzaak wordt gezien voor de instroom draagt 36 procent van de experts ook nog andere hoofdoorzaken aan: financieringsproblemen door een reeds aanwezig hoog schuldniveau, in combinatie met een verouderd verdienmodel. Onder hen heerst dan ook nagenoeg geen twijfel dat het aantal faillissementen de komende tijd ook zal toenemen’, aldus Edwin van Wijngaarden, partner en herstructureringsexpert bij PwC.

Contact

Edwin van Wijngaarden

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 462 43 09

Erik in t Groen

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)683 20 63 87

Peter Wolterman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 601 83 33

Volg ons