Herstructureringswet voor bedrijven in financiële nood (WHOA)

Wet Homologatie Onderhands Akkoord

In Nederland is een wetsvoorstel aangenomen in de Faillissementswet waarmee ondernemingen een extra oplossing wordt geboden als zij in financieel zwaar weer verkeren. Dit wetsvoorstel ‘Wet Homologatie Onderhands Akkoord’ (WHOA) zal per 1 januari 2021 in werking treden. ‘Dat betekent perspectief voor bedrijven die anders alleen een faillissement als laatste optie zouden hebben’, zegt Koos Beke, director Deals bij PwC.

De WHOA ligt in de Eerste Kamer.

Herstructureren in plaats van faillissement

‘Door de coronacrisis hebben we gezien hoe snel bedrijven - ondanks goede financiële buffers - toch makkelijk in de problemen kunnen komen. Het WHOA-wetsvoorstel zat al voor de virusuitbraak in het vat, maar is nu door de huidige omstandigheden versneld in de Kamer behandeld’, vertelt Beke. ‘Als een bedrijf aan de rand van de afgrond staat en geen ander alternatief heeft dan een faillissement komt er toch een mogelijkheid dat het bedrijf kan blijven bestaan door zijn schulden te herstructureren. Een faillissement kan eerder voorkomen worden met het aanbieden van een onderhands akkoord. Nu vereist dat nog instemming van alle betrokken crediteuren. Als nu maar één crediteur dwarsligt, blokkeert deze de verdere onderhandeling en mogelijk zelfs de oplossing; dat is natuurlijk onwenselijk. De WHOA maakt het mogelijk deze dwarsliggende schuldeisers toch aan een akkoord te binden. Hiermee kan een faillissement van een in essentie gezonde onderneming met een te hoge schuldenlast worden voorkomen.Deze regeling kan schuldeisers bijvoorbeeld dwingen een akkoord over terugbetaling (ook in aandelen in plaats van in contanten) te accepteren. Dwarsliggende schuldeisers worden op deze manier buiten spel gezet.’

Weerbaarder tijdens een crisis

‘Het is een vrij ingrijpende wet, waaraan lang gewerkt is om te zorgen dat de juiste waarborgen tegen misbruik opgenomen zijn’, vervolgt Beke. ‘Ondanks dat de wet ingrijpend zal zijn, zal het collectief er uiteindelijk zijn voordeel mee doen. Straks is het niet meer één bepaalde partij zoals een onredelijk dwarsliggende schuldeiser of een aandeelhouder die enigszins goed uit de strijd komt, maar het bredere stakeholderveld, waaronder ook het bedrijf met alle werknemers die daarbij in dienst zijn. Mede door de huidige crisis en omstandigheden ziet men nog meer de noodzaak in van zo’n wet. Want wat er op deze manier gebeurt, is dat bedrijven - en indirect onze economie - weerbaarder worden gemaakt, ook als het economisch tegenzit. Een ander groot voordeel van de WHOA is dat het onnodig banenverlies tegenwerkt. Als bedrijven blijven bestaan, blijven er ook banen - of een groot deel daarvan - behouden en dat heeft weer positieve gevolgen voor onze maatschappij. In Groot-Brittannië en in de Verenigde Staten is een soortgelijke wet al veel langer van kracht. Mede door druk vanuit de Europese Commissie is er de afgelopen jaren een bredere Europese verschuiving van faillissement naar herstructurering van bedrijven ingezet. De coronacrisis acteert nu als katalysator, ook in ons land.’

Whitepaper WHOA

Wilt u meer weten over de WHOA en wat PwC op dit vlak kan betekenen? Lees dan onze whitepaper over het wetsvoorstel en het belang van waarderingen in de context van de WHOA.

Contact

John Peters

Partner, PwC Netherlands

Tel: 31 (0)62 460 28 61

Peter Wolterman

Peter Wolterman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 601 83 33

Koos Beke

Koos Beke

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 274 81 87

Volg ons