Kostenreductie relevanter door coronacrisis

Fit for Growth 

De coronavirusuitbraak heeft veel teweeggebracht. Enerzijds is er veel ruimte ontstaan voor innovatie, maar anderzijds moeten helaas veel bedrijven scherp naar de inkomsten en uitgaven kijken. Kostenreductie is daarom voor de komende tijd een noodzaak. Waar begin je? Zonder dit strategisch aan te pakken, pakt kostenreductie vaak niet goed uit. ‘Er zijn veel factoren waar je rekening mee moet houden. Een goede manier om kostenreductie door te voeren, is door middel van de Fit for Growth Methode,’ zegt Matt Mani, partner Strategy&. ‘Hierbij worden de langetermijndoelstellingen centraal gesteld zodat het bedrijf ook in de toekomst gezond blijft.’

Fit for Growth

Bedrijfsdoelen onder de loep

‘Als je als leiding van een bedrijf besluit om tot kostenreductie over te gaan, dan is het erg belangrijk om naar je bedrijfspijlers te kijken,’ zegt Mathieu Rosier, Partner bij PwC Advisory. Rosier doelt hiermee op de piketpaaltjes die bedrijven in hun strategie hebben verwerkt. ‘Uiteindelijk wil je de gestelde doelen op de horizon bereiken omdat die belangrijk zijn voor het voortbestaan van het bedrijf. Als er sprake is van kostenreductie, dan komen deze doelen in een nieuw daglicht te staan en moeten ze misschien wel opnieuw worden geformuleerd.’ Kostenreductie dwingt bedrijven dus om naar hun strategie te kijken. ‘Is de gestelde strategie wel een financieel gezonde en wat als je kijkt naar innovatie bijvoorbeeld?’ vult Mani aan. ‘Kostenreductie in het wilde weg is er dus niet bij. Helaas zie je dat toch maar al te vaak gebeuren. Bedrijven kijken dan naar de quick wins op de korte termijn maar vergeten daarmee de algehele toekomst van de organisatie,’ stelt Mani. 

 

Kostenreductie in lijn met de strategie

‘Als de strategie is bepaald, kun je beter bepalen op welke gebieden je kostenreductie wilt doorvoeren. De Fit for Growth-methodiek onderscheidt zich op dit vlak van de traditionele aanpak doordat het echt in lijn is met de strategie van een bedrijf,’ zegt Rosier. Capabilities die geen toegevoegde waarde bieden voor de langetermijndoelstellingen, vallen al snel af terwijl andere capabilities die bijdragen aan de strategie juist een extra zetje kunnen krijgen. ‘Door heel nauw en op basis van feiten en cijfers te kijken naar wat wel en naar wat niet bijdraagt, kun je vrij eenvoudig in kosten snijden,’ vertelt Mani. De Fit for Growth-methode is weliswaar een op hypothese gedreven methode, maar door de feiten en cijfers die worden meegenomen weer heel betrouwbaar. ‘Het is dus van groot belang dat de cijfers heel duidelijk in kaart zijn gebracht alvorens deze methode kan worden toegepast,’ zegt Mani. 

 

Fit for Growth

Vergeet  personeel niet

‘Eén van de allerbelangrijkste pijlers als er sprake is van kostenreductie, is het meenemen van personeel. Uiteindelijk moeten zij de kostenreductie – die een strategie op zichzelf is – gaan dragen. Als dat niet gebeurt, dan gaat het fout,’ zegt Rosier. De geschiedenis en de cultuur van het bedrijf zal dus zeker mee moeten worden genomen. ‘Met de botte bijl erin werkt klaarblijkelijk niet. Soms schakelen bedrijven externe partijen in om de kostenreductie door te voeren maar deze houden dan geen rekening met de achtergrond van het bedrijf. Het resultaat is averechts,’ zegt Mani.

 

Strategische kostenreductie

De Fit for Growth-methode kan helpen bij het doorvoeren van strategische kostenreductie. PwC-experts kunnen helpen met het in kaart brengen van die capabilities die kritisch zijn voor de realisatie van de strategie en het vertalen hiervan naar prioriteiten voor een strategische kostenreductie. Via de brochure kunt u meer lezen over de methode en wat deze methode voor uw bedrijf kan betekenen.

 

Fit for Growth

Contact

Mahadeva Matt Mani

Mahadeva Matt Mani

Partner Strategy&, PwC Netherlands

Mathieu Rosier

Mathieu Rosier

Partner Industrial Manufacturing & Automotive, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 233 25 30

Volg ons