‘Capabilities-fit’ bij overname leidt tot succesvollere transacties

28/04/22

‘PwC-rapport Creating value through industry convergence’

Als bedrijven een acquisitie doen om vaardigheden te verwerven die zij zelf niet of onvoldoende hebben, blijkt een goede aansluiting op het gebied van mensen, bedrijfscultuur, aanwezige technologie of processen, essentieel. ‘Voor de grootste kans op waardecreatie is het vinden van een partij met de juiste match op deze unieke bedrijfskenmerken cruciaal,’ stelt PwC’s deals-expert Gert-Jan van der Marel naar aanleiding van het PwC-rapport Creating value through industry convergence.

Convergentie betekent hier de beweging waarbij nieuwe businessmodellen door digitalisering ontstaan en waardoor de traditionele scheidslijnen tussen sectoren vervagen. Denk aan FinTech- of HealthTech-bedrijven.

Convergentie meten via fusies en overnames

Het onderzoek baseert zich op cijfers over het toenemende aantal bedrijven dat een niet-branchespecifieke partij overneemt. Volgens Gert-Jan van der Marel is deze toename een belangrijke indicator voor verdere disruptie van industrieën. ‘Voor gevestigde ondernemingen is een niet-branchespecifieke transactie de snelste manier om in te spelen op veranderingen in de markt. Het organisch bouwen van nieuwe specifieke capaciteiten, bedrijfsmodellen of klantenbasis kost vaak meer tijd.’

Waardecreatie op lange termijn

Door strategische heroriëntatie, digitale transformatie en meer aandacht voor het menselijke potentieel leggen ondernemingen volgens Van der Marel steeds meer de focus op waardecreatie voor de lange termijn. ‘Fusies en overnames zijn een belangrijk instrument om waardecreatie te versnellen, mits organisaties op een meer holistische manier gaan denken over waarde. Een meer holistische blik richt zich ook op de potentie van overnames buiten de eigen branche.’

Goede match is cruciaal

Het rapport Creating Value through industry convergence waarschuwt ook dat bedrijven goed moeten letten op de match tussen capabilities met de overnamepartij, als zij nieuwe waardeproposities creëren. ‘Dit klinkt bijna tegenstrijdig omdat in de convergentiecontext ondernemingen juist op zoek gaan naar overnamepartners die iets kunnen wat zij niet kunnen’, zegt Van der Marel. ‘Daar zitten echter grenzen aan. Wij hebben gezien dat transacties succesvoller zijn als er een goede capabilities-fit is. Een overname van een start-up door een groot bedrijf bijvoorbeeld loopt nogal eens stuk op grote verschillen in bedrijfscultuur. En dan creëer je geen waarde, maar vernietig je deze juist.’

Houd de markt in de gaten

Houd de markt in de gaten, adviseert Van der Marel. ‘Welke nieuwe businessmodellen worden ontwikkeld? Weet wat er speelt in uw eigen en aanpalende markten. Welke nieuwkomers betreden de markt? Analyseer welke capabilities u zelf hebt, welke u mist en hoe u die zou willen opbouwen voor verdere waardecreatie. Kan het organisch? Is een transactie een betere oplossing? En als u kijkt naar een overnamepartner, focus dan niet alleen op de cijfers, maar juist ook op die op de capabilities fit- zowel binnen de bestaande bedrijfstak als erbuiten. Daarmee vergroot u de kans op waardecreatie enorm.’

Disruptie en convergentie in alle industrieën

Het is niet voor het eerst dat nieuwkomers voor een verstoring van traditionele patronen zorgen, stelde PwC ook al vast in een eerder onderzoek naar convergerende industrieën in 2018. De eerste twee fasen van disruptie sinds het begin van de eeuw werden grotendeels aangedreven door een paar sectoren. Dat leidde tot een beperkte impact op macro-economisch niveau. De huidige, derde, golf beïnvloedt alle industrieën, waardoor de gevolgen veel groter zullen zijn.

Contact

Gert-Jan van der Marel

Gert-Jan van der Marel

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 122 48 19

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief economist PwC, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Volg ons