Verkoopstop nieuwe brandstofauto’s in 2030 is haalbaar

25/03/21

28 miljard elektrische autokilometers in 2030

De ambitie uit het Klimaatakkoord om vanaf 2030 alleen nog maar volledig elektrische nieuwe auto’s te verkopen in Nederland, is haalbaar. In dat jaar zijn er voldoende, betaalbare modellen op de markt, genoeg laadpunten én is er voldoende groene stroom om die auto’s te laten rijden. Dat blijkt uit het PwC-onderzoek ‘De haalbaarheid van 28 miljard elektrische autokilometers in 2030’.

Geleidelijke toename elektrische auto’s is cruciaal

Op basis van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur gaan we ervan uit dat er in 2030 1,9 miljoen volledig elektrische auto’s rijden. Gezamenlijk rijden deze ongeveer 28 miljard kilometer. De geleidelijke toename van het aantal volledig elektrische auto’s is cruciaal om de ambitie in 2030 - geen verkoop meer van nieuwe brandstofauto’s - te realiseren.

Daarvoor moet nu met alle macht aan de transitie en de randvoorwaarden worden gewerkt. Als dat niet gebeurt, zijn er in 2030 onvoldoende laadpalen en groene stroom beschikbaar en is de autoverkoper over negen jaar veroordeeld tot een kleine markt waar keuzes beperkt en duur zijn. 

Haalbaarheid langs vijf invalshoeken

We hebben de haalbaarheid om vanaf 2030 alleen nog de nieuwkoop van volledig elektrische auto’s toe te staan getoetst langs vijf invalshoeken:

  • De productie van elektrische auto’s 

  • De beschikbaarheid van betaalbare elektrische auto’s 

  • Fiscale stimulering van emissieloze personenauto’s

  • Benodigde laadinfrastructuur 

  • Elektriciteitsnetwerk

Productie en beschikbaarheid van elektrische auto’s

Er zijn geen onoverkomelijke hindernissen voor de doorontwikkeling van een markt voor elektrische auto’s. Daardoor zijn er tegen 2030 voldoende betaalbare modellen beschikbaar, niet alleen voor leaserijders, maar ook voor consumenten van de goedkopere en middenklassemodellen. Bovendien verwachten we dat er een tweedehandsmarkt op gang komt.

Fiscale stimulering van emissieloze personenauto’s

Het afbouwen van de fiscale stimuleringsmaatregelen zoals nu is voorzien richting 2025 staat een verdere toename van het aantal elektrische auto’s niet in de weg, omdat tegen die tijd de gemiddelde kostprijs van een elektrische auto naar verwachting onder die van de brandstofauto is gedaald.

Benodigde laadinfrastructuur

Het aantal laadpalen dat tot 2030 bijgeplaatst moet worden, is aanzienlijk: ruim zeshonderd per dag. Maar plannen daarvoor zijn in een vergevorderd stadium en investeerders tonen hierin interesse.

Elektriciteitsnetwerk

De plannen voor verzwaring van het elektriciteitsnetwerk zijn voldoende om 1,9 miljoen auto’s te laten rijden. Het inzicht dat deze voertuigen een beroep doen op slechts vier procent van de totale hoeveelheid elektrische stroom versterkt deze conclusie. Bovendien dragen elektrische auto’s bij aan het verbeteren van de businesscase voor het opwekken van duurzame stroom. Overtollig opgewekte stroom kan immers opgeslagen worden in de batterij van deze auto’s.

Gewenst: integrale mobiliteitsvisie overheid

De optimistische conclusie dat de transitie naar elektrisch rijden in 2030 zo vergevorderd is dat de verkoop van nieuwe brandstofauto's zonder grote bezwaren kan worden gestopt, betekent niet dat de overheid bij wijze van spreken achteruit kan leunen. Verdere acties zijn cruciaal omdat na 2030 het vliegwiel van verandering zo hard moet draaien dat verdere transitie richting 2050 onverminderd door kan gaan.

In 2050 moeten alle auto’s elektrisch aangedreven zijn. We pleiten daarom voor duidelijkheid richting alle publieke en private partijen zodat deze hun plannen en strategieën met betrekking tot elektrische auto’s daadwerkelijk uitvoeren. ‘Expliciteer doelstellingen in beleid, wet - en regelgeving. Geef alle mogelijke duidelijkheid en zekerheid aan alle betrokken partijen - ook de burger - om onzekerheid en zorgen over investeringsplannen weg te nemen’, adviseert het onderzoek.

Verder breekt het onderzoek een lans voor een integrale beleidsvisie, omdat de transitie naar duurzame mobiliteit veel breder is dan de overgang van brandstof- naar elektrische auto’s. In zo’n integrale mobiliteitsvisie verdienen aspecten als openbaar vervoer, parkeerbeleid, het autoluw maken van steden, de inrichting van transferia en locaties voor woningbouw aandacht.

‘Expliciteer doelstellingen in beleid, wet - en regelgeving. Geef alle mogelijke duidelijkheid en zekerheid aan alle betrokken partijen - ook de burger - om onzekerheid en zorgen over investeringsplannen weg te nemen.'

De haalbaarheid van 28 miljard elektrische autokilometers in 2030PwC

Contact

Stan Berings

Stan Berings

Tax Partner I EMEA Connected Tax Compliance Lead, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 013 85 60

Fons Kop

Fons Kop

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 030 25 70

Volg ons