De toekomst van mobiliteit

De manier waarop mensen en goederen van A naar B bewegen is fundamenteel aan het veranderen. Nieuwe technologieën zoals autonoom rijden en elektrificatie, maar ook lange termijn trends zoals verstedelijking of veranderend consumentengedrag maken mobiliteit tot een wereldwijd aandachtspunt. Daarbij worden de traditionele marktgrenzen doorbroken. De automotive sector, de energiesector, de publieke sector, de transport en logistieke sector - ze hebben allemaal te maken met deze trends, maar ook met nieuwe bedrijfsmodellen en mobiliteitsconcepten.

PwC helpt u bij het navigeren door het veranderende mobiliteitsecosysteem en gaat hierover graag met u in gesprek. Op deze pagina treft u actuele en relevante content over mobiliteit.

Playback of this video is not currently available

Mobility Re-imagined

The constant re-imagining of mobility opens up exciting possibilities of what its future state could look like. This video outlines key variables relating to the new mobility economy, including the anticipated timeline of when we will get there, the investments driving it, the mobility ecosystem, and considerations for

Het ecosysteem in transitie

De omvang en complexiteit van het mobiliteitsecosysteem is groot en evolueert snel. Veranderingen door disruptieve innovaties, zoals de connected car, gedeelde mobiliteit en zelfrijdende auto’s, hebben ook impact op regelgeving, infrastructuur, openbaar vervoer en verzekeringen. Binnen de automotive sector is het duidelijk dat verandering onvermijdelijk is, maar hoe snel deze veranderingen gaan blijft de vraag.

  • In hoeverre moeten bedrijven hun huidige activiteiten al aanpassen op de gevolgen van veranderende mobiliteit?
  • Welk bedrijfsmodel en investering zorgt voor de juiste balans tussen korte- en lange termijn doelstellingen?
  • Wat zijn de concrete mogelijkheden om een onderscheidend concurrentievoordeel te realiseren?

De infographic mobiliteit laat acht gebieden zien die deel uitmaken van het mobiliteitsecosysteem en de belangrijke aandachtspunten hierbinnen.

Slimme mobiliteit

PwC helpt u graag op weg met intelligente en duurzame oplossingen als het gaat om de uitdagingen voor collectieve mobiliteit. 

Samen met u kijken wij naar mogelijkheden om activa, middelen en diensten efficiënter te beheren. Wij bieden strategische en bedrijfsmodelinnovatie oplossingen met betrekking tot vastgoed-, transport-, infrastructuur- en energieprojecten die gebruik maken van nieuwe slimme mobiliteitsecosystemen.

Wij werken samen met onze klanten en partners als een gemeenschap van oplossers om vertrouwen op te bouwen en resultaten te genereren.

Lees meer over slimme mobiliteit

Slimme mobiliteit

Contact

Stan Berings

Stan Berings

Tax Partner I EMEA Connected Tax Compliance Lead, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 013 85 60

Volg ons