De toekomst van mobiliteit

De manier waarop mensen en goederen van A naar B bewegen is fundamenteel aan het veranderen. Nieuwe technologieën zoals autonoom rijden en elektrificatie, maar ook lange termijn trends zoals verstedelijking of veranderend consumentengedrag maken mobiliteit tot een wereldwijd aandachtspunt. Daarbij worden de traditionele marktgrenzen doorbroken. De automotive sector, de energiesector, de publieke sector, de transport en logistieke sector - ze hebben allemaal te maken met deze trends, maar ook met nieuwe bedrijfsmodellen en mobiliteitsconcepten.

PwC helpt u bij het navigeren door het veranderende mobiliteitsecosysteem en gaat hierover graag met u in gesprek. Op deze pagina treft u actuele en relevante content over mobiliteit.

Playback of this video is not currently available

Mobility Re-imagined

The constant re-imagining of mobility opens up exciting possibilities of what its future state could look like. This video outlines key variables relating to the new mobility economy, including the anticipated timeline of when we will get there, the investments driving it, the mobility ecosystem, and considerations for

Het ecosysteem in transitie

De omvang en complexiteit van het mobiliteitsecosysteem is groot en evolueert snel. Veranderingen door disruptieve innovaties, zoals de connected car, gedeelde mobiliteit en zelfrijdende auto’s, hebben ook impact op regelgeving, infrastructuur, openbaar vervoer en verzekeringen. Binnen de automotive sector is het duidelijk dat verandering onvermijdelijk is, maar hoe snel deze veranderingen gaan blijft de vraag.

  • In hoeverre moeten bedrijven hun huidige activiteiten al aanpassen op de gevolgen van veranderende mobiliteit?
  • Welk bedrijfsmodel en investering zorgt voor de juiste balans tussen korte- en lange termijn doelstellingen?
  • Wat zijn de concrete mogelijkheden om een onderscheidend concurrentievoordeel te realiseren?

De infographic mobiliteit laat acht gebieden zien die deel uitmaken van het mobiliteitsecosysteem en de belangrijke aandachtspunten hierbinnen.

Connected

De connected car is een voertuig dat in staat is te communiceren met andere objecten, waaronder andere voertuigen, de fysieke infrastructuur waarin het voertuig rijdt, het elektriciteitsnet dat hem van stroom voorziet (in het geval van elektrische voertuigen) en met een willekeurig aantal slimme apparaten, apps, enz.

Gezien de grote mate van interactie lijken de mogelijkheden rond de connected car onbegrensd. PwC voorspelt dat de markt van connected cars tegen 2022 zou kunnen groeien tot 155,9 miljard dollar, tegenover een geschatte 52,5 miljard dollar in 2017. Deze inkomsten zullen echter steeds meer versnipperd raken als gevolg van nieuwe diensten, technologieën en leveranciers.

Gedeelde mobiliteit

Het idee om een rit te delen is zeker niet nieuw. Sinds de eeuwwisseling is er echter een nieuwe vorm van gedeelde mobiliteit ontstaan. Het idee om een volledig serviceplatform te bouwen rond het afstoten van privé-eigendom van voertuigen heeft ertoe geleid dat bedrijven de consument een aantal nieuwe vervoersalternatieven aanbieden. Deze alternatieven zijn directe concurrentie voor traditionele taxi's en privébezit.

Recente investeringen en de snelle bevolkingsgroei in stedelijke gebieden zijn duidelijke indicatoren dat gedeelde mobiliteit een steeds belangrijkere optie wordt voor de wereldbevolking. Naast de groeiende keuze aan rit- en autodelen, zijn er ook extra opties voor het delen van andere vormen van vervoer, zoals scooters, fietsen, shuttles en microtransitroutes. Deze vormen laten een aanzienlijke stijging zien naarmate de consument zijn mobiliteitsopties wil uitbreiden. Verwacht wordt dat het delen van gegevens en analyses de gebruikerservaring en de ROI voor bedrijven zal verbeteren, waardoor het mobiliteitsecosysteem steeds verder zal uitbreiden in de komende jaren.

Autonoom

Verschillende technologieën voor autonoom rijden die nu al gebruikt worden, zijn ontworpen om de veiligheid te verbeteren, zoals achteruitkijkcamera's, automatisch remmen, cruise control die zich aanpast, waarschuwing bij het wisselen van rijstrook etc. Deze opties zijn steeds vaker terug te vinden in autonome voertuigen van niveau 1 (functie specifiek) en 2 (gecombineerde functie) en worden snel standaard.

De weg naar niveau 3 (beperkt zelf rijden) en 4 (volledig zelf rijden) van autonoom rijden is lastiger door uitdagingen die bestaan rond high definition mapping, interactie met (en voorspellen van) menselijke bestuurders en aanpassing aan veranderende infrastructuren en omstandigheden. De complexiteit hiervan vraagt aanzienlijke investeringen en samenwerking, waarvan de resultaten waarschijnlijk pas over enige tijd zichtbaar zullen zijn.

Wetgeving

Hoewel het grootste deel van de wereld op dit moment vooral aandringt op strengere brandstofbesparings- en emissiedoelstellingen, verschillen de veiligheidsnormen voor voertuigen ondertussen nog steeds aanzienlijk tussen volwassen en opkomende markten.

Net als bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën zijn er verschillende manieren om tot een bepaald niveau te komen. Het is echter bijna niet mogelijk standaardregels of specificaties op te stellen totdat de technologie zich tot een bepaald niveau heeft ontwikkeld. Voor regelgevende instanties blijkt het ingewikkeld een draaiboek op te stellen om de ontwikkeling van autonome en gekoppelde voertuigen te begeleiden en hoe ze omgaan met de wereld er omheen. Openbare veiligheid blijft echter topprioriteit.

Infrastructuur

Het onderhoud van wegen, bruggen, tunnels, elektriciteitscentrales (en elektriciteitsnet), watervoorziening en andere diensten die de samenleving nodig heeft, brengt enorme kosten met zich mee. Naast het onderhouden van deze belangrijke onderdelen, houden planners rekening met de toekomstige behoeften voor infrastructuur. Door zaken als sensoren in de weg, slimme parkeermeters, verlichting, garages en andere 'slimme' zaken in de planning te integreren, kunnen steden hun beperkte ruimte effectiever benutten naarmate de bevolking blijft groeien binnen de grenzen van steden.

Massa transport

Het verminderen van verkeersdrukte en files in steden is een complex vraagstuk. Deskundigen zijn het erover eens dat nieuwe technologieën en verschillende vormen van vervoer de beste oplossing bieden om de manier waarop mensen en goederen zich verplaatsen te verbeteren. Steeds vaker maken steden gebruik van data om beter inzichtelijk te maken hoe burgers en goederen zich verplaatsen, waardoor efficiëntere en meer op maat gemaakte oplossingen mogelijk worden op basis van factoren als bevolkingsdichtheid, klimaat en lay-out.

Het delen van data en informatie kan onze maatschappij helpen om het onderhoud aan wegen te verminderen en de doorstroming tijdens piekuren te verbeteren met behulp van voorspellende analyses.

Verkoop, financieel, verzekeringen

De opkomst van autonoom rijden en gekoppelde voertuigen zal een enorme impact hebben op verkoop, financiële- en verzekeringsmodellen. Naarmate de bevolking steeds meer naar stedelijke gebieden trekt, waar de mogelijkheden van vervoer en rit- en autodelen in toenemende mate beschikbaar zijn, kan de aankoop van voertuigen (met name op volwassen markten) daar de gevolgen van ondervinden.

In een poging om op deze trends in te spelen, zijn er al nieuwe financieringsmodellen geïntroduceerd in combinatie met rit- en autodelingsbedrijven om de verkoop van nieuwe voertuigen aan niet-traditionele consumenten te stimuleren.

Ook de verzekeringen zullen aanzienlijk worden beïnvloed. Aangezien autonome en gekoppelde voertuigen de belofte bieden om de veiligheid voor voetgangers te verbeteren en het aantal aanrijdingen te verminderen, zouden de verzekeringskosten kunnen dalen. Sommige verzekeringsmaatschappijen zijn daarom al begonnen met het aanbieden van Usage Based Insurance (UBI) als een alternatieve optie voor degenen die geen regelmatige bestuurders zijn of deelnemen aan rit/autodelen.

Digitalisering

Digitalisering is sinds de eeuwwisseling een van de grootste krachten achter technologische innovatie en is een integraal onderdeel geworden van het mobiliteitsinitiatief. Producten en diensten die tijdens het reizen worden aangeboden, waaronder e-commerce in voertuigen en social media apps, zijn voorbeelden van de rol die technologie speelt in de totale klantbeleving. Digitalisering draagt ook bij aan de verbetering van de toeleveringsketens, een belangrijk thema van Industry 4.0.

Contact

Stan Berings

Stan Berings

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 1156

Volg ons