PwC-studie: vooruitzichten IPO-markt blijven somber

Aandelenmarkt beleeft rustig 2022

PwC-onderzoek aan de hand van interviews met twaalf kapitaalmarktexperts - vergezeld van een kwantitatieve analyse - toont dat de vooruitzichten voor beursgangen (een zogenoemde ‘Initial Public Offering’, IPO) somber blijven. Onder meer omdat de aandelenmarkten in 2022 een rustig jaar beleefden.

Impact op IPO-activiteit

Voor dit onderzoek hebben PwC-experts Martin Coenen, Christine van den Bos, Pepijn Holst, en Shachi Vyas verschillende terugkerende en eenmalige gebeurtenissen en hun impact op IPO-activiteit in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk geanalyseerd. Onder meer de volgende vragen komen aan bod:

  • Wat drijft IPO-activiteit in Europa, specifiek in de genoemde landen?

  • Is de huidige IPO-trend in deze markten blijvend? Zo niet, welk type bedrijven zal de komende tijd dan waarschijnlijk naar de beurs gaan?

  • Welke factoren zullen bijdragen aan hun succes en hoe zal dit de waardecreatie beïnvloeden?

Angst voor recessie beïnvloedt markt

In de afgelopen twee decennia hebben de aandelenmarkten in Europa te maken gehad met periodes van aanzienlijke volatiliteit als gevolg van onder andere de wereldwijde kredietcrisis, de schuldencrisis in de eurozone, de Brexit, de Covid 19-pandemie, de blokkade van het Suezkanaal en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De aandelenmarkten lijden momenteel onder hoge inflatie en er heerst angst voor een recessie. Dit houdt het ‘IPO window’ vooralsnog dicht. Een groot contrast met 2021, als grootste IPO-jaar wereldwijd met uitstekende prestaties op de aandelenmarkten, mede door de destijds lage volatiliteit.

Kijken we vooruit, dan is de verwachting dat aandelenfinanciering toch zeer belangrijk blijft op de middellange tot lange termijn. Een afname van de inflatie kan ertoe leiden dat de IPO-activiteit in de tweede helft van 2023 weer geleidelijk aantrekt en dat de traditionele IPO-activiteit in de loop van 2024 weer op gang komt.

Contact us

Martin Coenen

Martin Coenen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 054 96 10

Christine van den Bos

Christine van den Bos

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 095 40 43

Pepijn Holst

Pepijn Holst

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 310 08 67

Shachi Vyas

Shachi Vyas

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)68 214 86 04

Volg ons