Grenswerkers: afspraken sociale zekerheid verlengd

15/06/22

Update 18 november

Op Europees niveau wordt gezocht naar een meer structurele oplossing met betrekking tot de sociale zekerheidsgevolgen bij grensoverschrijdend werken. Onlangs liet de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten dat er nog gewerkt wordt aan deze oplossingen. Wij begrijpen dat het huidige 'no impact' beleid daarom is verlengd tot en met 30 juni 2023. Dat betekent dat grenswerkers niet te maken krijgen met een verandering van hun sociale zekerheidspositie, zelfs niet als zij meer dan 25% vanuit huis werken.

Op 14 juni 2022 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens een plenair debat aangekondigd dat de coronamaatregelen die gelden voor de sociale zekerheid zullen worden verlengd tot eind dit jaar. Wij wijzen er echter op dat de coronamaatregelen voor de belastingplicht niet zijn verlengd. Hieronder leggen wij uit wat dit voor u betekent.

Sociale zekerheidsgevolgen bij grensoverschrijdend werken

Tijdens corona zijn er op Europees niveau afspraken gemaakt in het kader van de sociale zekerheid. Het was namelijk ongewenst dat grenswerkers die moesten thuiswerken door corona opeens in een ander land sociaal verzekerd zouden raken. Meer informatie over de achtergrond van deze afspraken kunt u vinden in ons artikel ‘Corona en grensoverschrijdend werken - Update April 2022’ en het eerdere bericht ‘Corona en grensoverschrijdend werken: belasting- en sociale zekerheidsgevolgen - Update’.

Deze regeling zou in eerste instantie aflopen op 30 juni 2022, maar is op basis van een ambtelijke overeenkomst verlengd tot en met 1 januari 2023. Dat betekent dat uw sociale zekerheidspositie als grenswerker niet wijzigt, zelfs als u vanaf 30 juni bijvoorbeeld structureel 2 of 3 dagen per week vanuit huis werkt. De technische details van de verlenging worden nog verder uitgewerkt, terwijl er het komende halfjaar gezocht wordt naar een structurele oplossing. Zodra er meer bekend is informeren wij u uiteraard direct. 

Fiscale gevolgen bij grensoverschrijdend werken

De bovenstaande verlenging ziet uitsluitend op de sociale zekerheid. Tussen Nederland en België en Nederland en Duitsland geldt tot en met 30 juni nog de zogenaamde ‘Mutual Agreement’. Op basis van deze afspraken kon u als grenswerker thuiswerkdagen toerekenen aan het land waar u onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. Zoals beschreven in ons artikel, is het bekend dat deze mutual agreements niet meer verlengd worden na 30 juni 2022. 

Onlangs bleek echter uit een Antwoord op Kamervragen dat Nederland in gesprek is met België en Duitsland om te zien of het mogelijk is om nieuwe afspraken te maken in het kader van het toegenomen thuiswerken. Dit wordt dan niet langer meer vormgegeven als een crisismaatregel. Het kan dan ook zijn dat daarvoor het belastingverdrag moet worden aangepast. Een ‘thuiswerkregeling’ introduceren is volgens de Staatssecretaris niet eenvoudig en het is de vraag of en wanneer een dergelijke regeling ingevoerd kan worden. Voor het zomerreces wordt meer informatie over de voortgang van deze gesprekken verwacht.

Wat betekent dit voor u en uw organisatie?

Werkt u of uw werknemer als grenswerker ook na 30 juni (gedeeltelijk) vanuit huis? Dan kunt u gebruik  maken van de verlenging van de sociale zekerheid afspraken en hoeft  de sociale zekerheidspositie van u of uw werknemer mogelijk niet te wijzigen tot en met 1 januari 2023. 

Let echter op dat de mutual agreements met België en Duitsland in het kader van de belastingheffing van grenswerkers niet verlengd zijn. Deze afspraken vervallen na 30 juni 2022. Wij raden aan de verplichtingen en belastingplicht van uw thuiswerkende grensarbeiders per 1 juli 2022 opnieuw te beoordelen. 

Contact

Henk van Keersop

Henk van Keersop

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 285 13 14

Daniël Sternfeld

Daniël Sternfeld

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 089 28 89

Volg ons