Corona en grensoverschrijdend werken - Update April 2022

07/04/22

In 2020 zijn voor het eerst afspraken gemaakt om de gevolgen van het thuiswerken door de corona pandemie voor grenswerkers op het gebied van fiscaliteit en sociale zekerheid te beperken. Deze afspraken liepen tot en met 31 december 2021 en zijn daarna verlengd. 

De verlenging van de fiscale maatregelen voor grenswerkers was vastgelegd in de nieuwe mutual agreement Nederland-België en de mutual agreement Nederland-Duitsland. De maatregelen bleven in ieder geval van kracht tot en met 31 maart 2022.

De Europese Commissie heeft daarnaast lidstaten opgeroepen om tot en met 30 juni 2022 de verzekeringsplicht van werknemers niet te laten wijzigen indien zij tijdelijk thuiswerken vanwege Covid-19. 

Update 1 april 2022:

De mutual agreement Nederland-België en de mutual agreement Nederland-Duitsland zijn wederom verlengd tot en met 30 juni 2022. In de publicatie in de Staatscourant wordt zowel in de agreement met België als in de agreement met Duitsland aangegeven dat dit de laatste verlenging zal zijn. 

De Nederlandse, Belgische en Duitse autoriteiten hebben bevestigd de aanbeveling van de Europese Commissie te zullen volgen. Het is de verwachting dat de andere lidstaten hier ook bij zullen aansluiten. Dit betekent dat internationale werknemers in de EU, EER of Zwitserland die door de corona maatregelen tijdelijk in een ander land moeten werken (vanuit huis) dan normaal, hun sociaal zekerheidspositie kunnen behouden.

Daarnaast wordt de komende maanden met andere lidstaten gekeken naar manieren om het thuiswerken voor grenswerkers structureel te faciliteren. Naar aanleiding van de uitkomst van deze verkenning zullen vervolgstappen worden geformuleerd.

Wat betekent dit voor u?

De verlenging van de  afspraken is van belang voor grenswerknemers die door de corona maatregelen in een ander land werken dan normaal. Voor deze werknemers dient per situatie te worden gekeken naar de invloed die het thuiswerken heeft op hun fiscale en/of sociale zekerheidspositie.

 

Er zijn verschillende situaties waarin de corona maatregelen invloed kunnen hebben op uw internationaal actieve werknemers. Zo kan het zijn dat een werknemer die in het buitenland woont en werkzaam is in Nederland voor een Nederlandse werkgever, nu thuiswerkt; of dat een werknemer ziek thuis is; of dat een werknemer geen arbeid kan verrichten omdat de werkzaamheden tijdelijk zijn uitgesteld. 

Voor de fiscale positie kunnen bepaalde grensarbeiders een keuze maken bij het indienen van hun aangifte inkomstenbelasting voor de jaren 2020 en 2021. Door de verlenging van de mutual agreements zal een vergelijkbare keuze kunnen worden gemaakt in de aangifte inkomstenbelasting 2022. 

De consequenties van en de aandachtspunten met betrekking tot deze keuzes kunt u lezen in ons eerder bericht dat u hier vindt. 

Bent u benieuwd naar de consequenties voor uw werknemer(s)? Of wilt u meer horen over hoe wij u kunnen ondersteunen? Neem dan contact op met uw PwC-adviseur.

Contact

Daniël Sternfeld

Daniël Sternfeld

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 089 28 89

Volg ons