Onbelaste reiskostenvergoeding blijft mogelijk tot 1 juli 2021

25/03/21

In de kamerbrief van 24 maart 2021 kondigt staatssecretaris Vijlbrief aan dat de maatregel voor de onbelaste vaste reiskostenvergoeding wordt verlengd tot 1 juli 2021. Verder kondigt hij aan dat het kabinet een nieuwe onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten onderzoekt met ingang van 1 januari 2022.

De verlenging van de maatregel betekent dat de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast kunnen worden vergoed. Ook als er als gevolg van de coronamaatregelen feitelijk wordt thuis gewerkt en er geen reiskosten meer worden gemaakt. 

Voorwaarde voor het onbelast uitbetalen van de reiskostenvergoeding is dat het een vaste vergoeding betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werd toegekend.

De aankondiging is nog niet in een Besluit neergelegd, maar al wel door de Belastingdienst overgenomen in haar beleid. 

Staatssecretaris Vijlbrief geeft verder aan hij het heel goed mogelijk acht dat thuiswerken in de toekomst meer dan voorheen gemeengoed zal worden. Daarom onderzoekt het kabinet voor na de crisis belastingmaatregelen waarmee werkgevers ook thuiswerkkosten in aanvulling op de reeds bestaande arbovoorzieningen en ICT-middelen onbelast te kunnen vergoeden.

Een dergelijke aanvullende regeling zal naar verwachting niet eerder dan 2022 kunnen worden ingevoerd. 

Wel geeft de staatssecretaris aan dat de vrije ruimte in de werkkostenregeling ook in 2021 tijdelijk is verruimd en werkgevers deze (verruimde) vrije ruimte kunnen benutten om thuiswerkkosten onbelast te vergoeden.

Contact

Henk van Keersop

Henk van Keersop

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 285 13 14

Volg ons