Verlenging coronamaatregelen voor de btw

03/09/20

Het kabinet heeft op 28 augustus 2020 een brief verstuurd aan de Tweede Kamer met daarin de steunmaatregelen die de komende tijd geboden worden aan ondernemers en particulieren. Doel van dit pakket is om de economie niet stil te laten vallen en om de krimp van de Nederlandse economie te beperken. Op btw-gebied geldt dat de drie maatregelen die al bestonden, worden verlengd tot en met 31 december 2020. Het gaat om de volgende maatregelen:

  • De btw-vrijstelling voor de terbeschikkingstelling van medische hulpgoederen
  • De btw-vrijstelling voor het uitlenen van zorgpersoneel
  • Het btw-nultarief op mondkapjes

De tijdelijke vrijstelling bij invoer van medische hulpmiddelen voor zorginstellingen (zie ook ons eerdere bericht hierover) is al eerder verlengd tot 31 oktober 2020.

Voor een overzicht van andere maatregelen uit dit derde pakket verwijzen we naar ons bericht 'Steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt'.

De terbeschikkingstelling van medische hulpgoederen

Op grond van de btw-regels is btw verschuldigd wanneer goederen gratis worden weggeven. Het is volgens het kabinet in de huidige situatie onwenselijk dat deze regel in deze periode ook geldt voor het gratis ter beschikking stellen van medische hulpgoederen. Daarom wordt de goedkeuring dat de terbeschikkingstelling van medische hulpgoederen vrijgesteld is van btw, verlengd tot en met 31 december 2020.

De belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn:

  • De goederen worden ter beschikking gesteld aan een zorginstelling of zorginrichting die de btw-vrijstelling toepast;
  • De goederen worden genoemd in de lijst van de Werelddouaneorganisatie; indelingen van medische voorzieningen in verband met uitbraak Covid-19 (o.a.: COVID-19 test kits/instrumenten en apparaten die worden gebruikt in diagnostische tests, beschermende kledingstukken en soortgelijke artikelen, thermometers, desinfecteermiddelen, sterilisatie producten en bepaalde “andere medische apparaten”);
  • De ondernemer dient op de factuur te vermelden dat gebruik wordt gemaakt van deze coronagoedkeuring en dient de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de goedkeuring in de administratie vast te leggen.

Het uitlenen van zorgpersoneel

Het kabinet heeft besloten dat het voorlopig onwenselijk is dat de uitleen van zorgpersoneel leidt tot extra financiële of administratieve lasten. Daarom blijft de uitleen van zorgpersoneel in ieder geval tot en met 31 december 2020 onder versoepelde voorwaarden buiten de heffing van btw. Zonder deze goedkeuring zou in veel gevallen btw berekend moeten worden die door de zorginstelling niet kan worden teruggevraagd.

De versoepelde voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn de volgende:

  • De inlener moet een zorginstelling of zorginrichting zijn die de btw-vrijstelling toepast;
  • Het moet gaan om het uitlenen van zorgpersoneel;
  • De uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel vermeerderd met een administratieve kostenvergoeding van maximaal 5% en er mag met deze uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt;
  • De uitlener dient op de factuur te vermelden dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de goedkeuring in de administratie vast te leggen.

Nultarief voor mondkapjes

Ook het btw-nultarief dat op dit moment wordt gehanteerd op mondkapjes, blijft nog tot en met 31 december 2020 in stand, gezien de blijvende plicht tot het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer.

Het nultarief zorgt ervoor dat verkopers van mondkapjes geen btw in rekening hoeven te brengen aan een consument, maar dat zij de btw op inkoop en productie voor mondkapjes in aftrek kunnen brengen.

Het nultarief voor mondkapjes werkt zowel voor medische als niet-medische mondkapjes. Het begrip ‘mondkapje’ moet naar het algemeen spraakgebruik worden uitgelegd.

Contact

Rick van Bergenhenegouwen

Rick van Bergenhenegouwen

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 396 30 85

Volg ons