Btw-gevolgen coronavirus voor zorgsector (2)

23/06/20

In ons nieuwsbericht van 30 maart 2020 zijn wij ingegaan op de btw-gevolgen van de coronamaatregelen voor de zorgsector. Op 14 april 2020 heeft de staatssecretaris aanvullende goedkeuringen gepubliceerd over het uitlenen van zorgpersoneel en de verstrekking van medische hulpgoederen en apparatuur.

Deze goedkeuringen zijn verlengd in het besluit noodmaatregelen coronacrisis en kunnen met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf 16 maart 2020 en zullen gelden tot 1 oktober 2020.

In het steun- en herstelpakket dat op 28 augustus 2020 is gebpuliceerd zijn deze maatregelen verlengd tot 31 december 2020. We verwijzen ook naar ons bericht van 3 september 2020 over de verlenging van de coronamaatregelen voor btw.

Voorkomen van btw-heffing bij inzetten van zorgpersoneel

Als gevolg van de coronacrisis is er veel extra personeel nodig in de zorg, om het gewenste personeel op de juiste plaats in te zetten wordt er vanuit andere instellingen personeel aan zorginstellingen uitgeleend.

Het is volgens de staatssecretaris ongewenst dat deze uitleen van personeel leidt tot extra financiële of administratieve lasten. Daarom is besloten de uitleen van zorgpersoneel onder versoepelde voorwaarden buiten de heffing van de btw te houden. Zonder deze goedkeuring zou in veel gevallen btw berekend moeten worden, welke door de zorginstelling niet kan worden teruggevraagd.

Dit zijn de versoepelde voorwaarden voor het toepassen van een btw-vrijstelling:

  • De inlener moet een zorginstelling of zorginrichting zijn die de btw-vrijstelling toepast;
  • Het moet gaan om het uitlenen van zorgpersoneel;
  • De uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel vermeerderd met een administratieve kostenvergoeding van maximaal 5% en er mag met deze uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt;
  • De uitlener dient op de factuur te vermelden dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de goedkeuring in de administratie vast te leggen.

Deze maatregelen hebben bovendien geen invloed op de aftrek van voorbelasting van de uitlener. Daarmee wordt voorkomen dat als gevolg van het feit dat de uitlenende partij btw-vrijgestelde prestaties verricht, het recht op aftrek van btw zou worden beperkt (normaal gesproken is dat het geval bij het verrichten van btw-vrijgestelde prestaties). Kortom, een wenselijke versoepeling voor de praktijk die het vanuit btw-perspectief gemakkelijker maakt om (zorg) personeel in- en uit te lenen.

Het ter beschikking stellen van medische hulpgoederen en apparatuur

Zorginstellingen doen in deze crisis hun uiterste best om voldoende medische hulpgoederen aanwezig te hebben om de verpleging en verzorging van zieken te waarborgen. Diverse partijen helpen hieraan mee door hulpgoederen gratis ter beschikking te stellen.

Op basis van de huidige btw-regels wordt het gratis weggeven van goederen (‘onttrekken aan de onderneming’), zoals bijvoorbeeld mondkapjes, gelijkgesteld met een levering en is over de waarde van die onttrekking btw verschuldigd. Indien de goederen aan relaties worden verstrekt, kan de btw op de inkoop van die goederen worden beperkt. Ook dit is volgens de staatssecretaris ongewenst.

Daarom is goedgekeurd dat het verstrekken van gratis medische hulpgoederen- en apparatuur (onder voorwaarden) geen gevolgen heeft voor de heffing of de aftrek van btw. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De goederen worden ter beschikking gesteld aan een zorginstelling of zorginrichting die de btw-vrijstelling toepast.
  • De goederen worden genoemd in de lijst van de Werelddouaneorganisatie; indelingen van medische voorzieningen in verband met uitbraak Covid-19 (oa : COVID-19 test kits/instrumenten en apparaten die worden gebruikt in diagnostische tests, beschermende kledingstukken en soortgelijke artikelen, thermometers, desinfecteermiddelen, sterilisatie producten en bepaalde “andere medische apparaten”).
  • De ondernemer dient op de factuur te vermelden dat gebruik wordt gemaakt van deze corona goedkeuring en dient de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de goedkeuring in de administratie vast te leggen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

In dit nieuwsbericht hebben wij enkele btw-goedkeuringen van het beleidsbesluit van de staatssecretaris toegelicht welke van toepassing zijn voor de zorgsector. Voor vragen hierover of over de overige steunmaatregelen waar u in de zorgsector (en in andere sectoren) een beroep op kunt doen, kunt u uiteraard contact met ons of met uw reguliere PwC-adviseur opnemen.

Contact

Jasper ter Horst

Jasper ter Horst

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 70 24

Rick van Bergenhenegouwen

Rick van Bergenhenegouwen

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 47 20

Volg ons