Btw-vrijstelling voor managementactiviteiten door medisch specialistisch bedrijf

12/10/20

In een recente uitspraak geeft rechtbank Noord Nederland duiding over een in de praktijk veel voorkomende discussie, de btw-behandeling van managementdiensten door een maatschap voor medisch specialisten aan een ziekenhuis. De rechtbank oordeelt dat de managementactiviteiten van de maatschap zijn vrijgesteld van btw. 

Voor ziekenhuizen (en andere zorginstellingen) die samenwerken met een maatschap voor medisch specialisten is het van belang om te beoordelen of de uitspraak ook voor hen van toepassing is.

Btw-vrijstelling voor managementactiviteiten door medisch specialistisch bedrijf

Wat betekent dit mogelijk voor uw organisatie?

Reeds bij de invoering van de integrale bekostiging heeft de Belastingdienst zich op het standpunt gesteld dat bestuurswerkzaamheden en medische managementdiensten door een maatschap voor medisch specialisten (‘MSB’) aan een ziekenhuis niet onder een btw-vrijstelling vallen (memo werkgroep Verberkt 2015). In de praktijk bestaat veel discussie over dit standpunt van de Belastingdienst. Het is daarom goed nieuws dat de rechtbank Noord Nederland duidelijk maakt dat de managementactiviteiten verricht door een MSB vrijgesteld zijn van btw. 

De uitspraak is van belang voor ziekenhuizen (en alle andere zorginstellingen) die samenwerken met een MSB, mogelijk is het ook van invloed op de samenwerking met de vereniging medische staf (VMS). Doordat zorginstellingen geen (of slechts zeer beperkt) recht op aftrek van btw hebben, vormt de heffing van btw op managementdienst een kostenpost. Toepassing van de btw-vrijstelling leidt daarom tot een besparing.

Achtergrond

In de procedure bij de Rechtbank Noord-Nederland heeft de maatschap geen btw voldaan over de managementactiviteiten die de maatschap heeft verricht voor het ziekenhuis op basis van de gesloten samenwerkingsovereenkomst met het ziekenhuis. De managementactiviteiten van de maatschap vloeien voort uit het voorzitterschap van de specialistische vakgroep die binnen de maatschap bestaan. De werkzaamheden bestaan uit het organiseren en coördineren van de zorgdiensten binnen het eigen specialisme.

In geschil is of deze managementactiviteiten onderdeel uitmaken van de door de maatschap geleverde medisch specialistische diensten (of daar in opgaan) en daardoor vrijgesteld van btw zijn op grond van de medische vrijstelling.

Oordeel van de rechtbank

Managementdiensten door een maatschap voor medisch specialisten vrijgesteld van btw

Omdat de managementactiviteiten dermate verweven zijn met de zorgactiviteiten is het naar het oordeel van de rechtbank niet relevant of sprake is van één handeling of van twee handelingen. In beide gevallen leidt de toepassing van de medische btw-vrijstelling ertoe dat de managementactiviteiten van eiseres zijn vrijgesteld. De maatschap heeft terecht de btw-vrijstelling toegepast op de managementactiviteiten, de naheffingsaanslag wordt vernietigd.

Wat kunt u doen?

Wij adviseren om aan de hand van deze uitspraak te beoordelen of terecht btw in rekening wordt gebracht op de managementactiviteiten en andere ondersteunende dienstverlening van het MSB (VMS) voor de zorginstelling. Afhankelijk van de belangen en de relatie met de Belastingdienst kan het raadzaam zijn om pro-actief het contact met de Belastingdienst te zoeken en/of bezwaar te maken tegen de betaling van btw op aangifte. Onze verwachting is dat de Belastingdienst in beroep zal gaan tegen het oordeel van de rechtbank. Definitieve zekerheid is er daarmee nog niet.

Contact

Einte van der Wal

Einte van der Wal

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 49 66

Rick van Bergenhenegouwen

Rick van Bergenhenegouwen

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 47 20

Volg ons