Management van incidenten en bedreigingen: identificeren, reageren en herstellen

Een snelle en effectieve reactie op digitale aanvallen is belangrijk. Hebt u hiervoor de plannen op orde? Onze specialisten helpen u met een sterkte-zwakteanalyse van uw incident response plan. Wij ondersteunen u bij het detecteren van bedreigingen, een gepaste reactie en het onderzoeken en herstellen van de zwakke plekken in uw systeem voor incidentmanagement. Ook bieden we maatwerk bij specifieke veiligheidsrisico´s en wanneer een incident zich voordoet.

Cybersecurity en privacy incidenten en handhaving

Dagelijks worden organisaties getroffen door incidenten, waarvan de impact steeds groter wordt. Het is bijna onmogelijk om incidenten te kunnen voorkomen. Het effectief reageren op incidenten kan de gevolgen van een incident voor uw organisatie wel tot een minimum beperken.

Incidenten kunnen leiden tot een meldplicht op basis van de Wbni of de AVG. Een toezichthouder kan naar aanleiding van een incident, maar ook op eigen initiatief, een onderzoek starten. Het adequaat reageren op verzoeken van de toezichthouder is essentieel.  

Ondersteuning bij cyber security en privacy incidenten en handhaving

Voorbereiding en optimalisatie. Wilt u uw organisatie goed voorbereiden op een privacy- of cyberincident of een onderzoek van een toezichthouder? Wilt u uw processen optimaliseren? Door het samenbrengen van verschillende disciplines kunnen wij uw organisatie op technisch, procesmatig, juridisch en menselijk vlak ondersteunen. Wij kunnen u bijvoorbeeld ondersteunen bij het opstellen van response plannen, en door middel van een real-time crisis en cyber attack simulatie testen of uw organisatie goed is voorbereid.

Direct support. Is uw organisatie slachtoffer geworden van een privacy- of cyberincident? Of heeft de toezichthouder een onderzoek gestart? In deze situaties moet direct actie worden genomen. De meeste effectieve manier is om dit met een multidisciplinair team te doen, met expertises waaronder forensisch- en dataspecialisten, privacy- en securityspecialisten, juristen en communicatie. Wij kunnen u helpen het incident te analyseren, te beheersen, te herstellen en op deze manier de gevolgen van het incident te beperken. Indien uw organisatie heeft te maken met een onderzoek van de toezichthouder, staat ons team klaar om u in alle stappen te begeleiden en te ondersteunen.

Contact

Gerwin Naber

Gerwin Naber

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 150 75 75

Volg ons