Proactief reageren op nieuwe regelgeving

Raamwerk PwC helpt bij bepalen doel, effectiviteit en efficiëntie van wetten en regels

Nieuwe wet- en regelgeving komt vaak op ongelegen momenten en lijkt voortdurend te worden geïntroduceerd. Hoe gaat u daar als organisatie mee om en hoe bepaalt u welke regelgeving van belang is voor u? 

Om u daarbij te helpen biedt PwC een raamwerk. In vier stappen kunt u een onderbouwde mening vormen over het doel, de effectiviteit en de efficiëntie van regelgeving.

Nieuwe risico’s

Wet- en regelgeving kan vergaande gevolgen hebben en beïnvloedt vaak de meest fundamentele aspecten van ons leven, inclusief de manier waarop we zakendoen. Wereldwijde ontwikkelingen als klimaatverandering en digitalisering zorgen voor nieuwe risico’s.

Ontwikkelingen rondom regulering

Overheden reageren daarop door nieuwe regelgeving in te voeren, waarvan het uitgangspunt is dat die ons tegen de risico’s beschermt. Door de snelheid van de veranderingen kunnen wij ons voorstellen dat u zich soms overweldigd voelt en het een uitdaging vindt om alle ontwikkelingen rondom regulering bij te houden.

In vier stappen meer inzicht

Het PwC-raamwerk kan u daarbij helpen. Met hulp van het raamwerk kunt u vanaf het moment dat wetsvoorstellen of -aanpassingen worden geïntroduceerd, proactief aan de slag met de eventuele gevolgen voor u. Met vier stappen is het raamwerk beknopt en het benadrukt verder de sociaal-economische aspecten van regelgeving.

In vier stappen meer inzicht

Regulering voor klimaatverandering als voorbeeld

Onze publicatie bevat een voorbeeld van de manier waarop u het raamwerk kan toepassen. We hebben gekeken naar regelgeving die is gericht op klimaatverandering. De vergaande gevolgen van veranderingen in het klimaat hebben velen geprikkeld om antwoorden te vinden op de vraag hoe we dit risico kunnen aangepakt. Aangezien regulering voor klimaatverandering relatief nieuw is, kan het raamwerk helpen bij een onderbouwde discussie over de beste manier klimaatverandering kan worden bestreden met behulp van wet- en regelgeving.

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief economist PwC, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Anthony Kruizinga

Anthony Kruizinga

Partner, Risk & Regulation lead, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 308 76 37

Julien Linger

Julien Linger

Partner Advisory, PwC Europe

Tel: +31 (0)63 094 45 19

Volg ons

Contact

Anthony Kruizinga

Anthony Kruizinga

Partner, Risk & Regulation lead, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 308 76 37

Hide