Leiderschap en nieuwe technologie cruciaal voor realisatie SDG’s

Speciale SDG Dome maakt mondiale problemen hanteerbaar

Sustainable Development Goals

Organisaties in Nederland vinden het lastig hun bijdrage aan de sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties concreet te maken en ze op te nemen in hun strategie. Dat blijkt uit het PwC-onderzoek ‘Toepassing van de SDG’s door Nederlandse organisaties’. Commitment van de top en nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie kunnen bijdragen bij het realiseren van de SDG’s.

Commitment van de top

Het rapport ‘Toepassing van de SDG’s door Nederlandse organisaties’ is een inventarisatie van de manier waarop bedrijven, overheden, social enterprises en goededoelenorganisaties omgaan met de SDG’s. ‘Als organisaties serieus willen bijdragen aan het realiseren van deze doelen van de Verenigde Naties, moet er allereerst commitment zijn van de top’, stellen SDG-specialist Anne-Luise Stroomer en onderzoeksleider Jenny Bruin van PwC. ‘De SDG’s raken alle aspecten van de bedrijfsvoering en het is de taak van het leiderschap om de hele organisatie te betrekken. Ons onderzoek laat zien dat er binnen organisaties ook behoefte is aan een sterke en duidelijke “tone at the top”. Beleg de verantwoordelijkheid voor het aspect duurzaamheid niet bij de afdeling Duurzaamheid, maar bij de top. De bijdrage van een organisatie aan het oplossen van de wereldproblematiek hoort thuis op strategisch niveau.’

SDG-integratie in strategie

Stroomer en Bruin zijn ervan overtuigd dat samenwerking en kennisuitwisseling belangrijke factoren zijn in het verder brengen van het onderwerp. ‘We zien het aantal organisaties dat concreet kijkt naar wat zij kan bijdragen aan de SDG’s, nog steeds toenemen. Maar het daadwerkelijk integreren van de SDG’s in de strategie van organisaties blijft een moeilijk punt, net als het formuleren van indicatoren waarop organisaties hun voortgang meten. Wij benadrukken dat een bijdrage aan het oplossen van problemen als armoede, ongelijkheid en klimaatverandering niet te vatten is in een plan dat in twee weken klaar is. Maar het integreren van de SDG’s in strategie en bedrijfsvoering is wel degelijk reëel en haalbaar.’

'Nieuwe technologie biedt grote kansen voor een duurzamere wereld. Om die kansen optimaal te benutten, het vertrouwen erin te vergroten en risico’s te beperken, zijn er handvatten nodig.'

Anne-Luise Stroomer PwC

Kunstmatige intelligentie voor een duurzamere wereld

Nieuwe technologie, zoals kunstmatige intelligentie, biedt grote kansen voor een duurzamere wereld. Om die kansen optimaal te benutten, het vertrouwen erin te vergroten en risico’s te beperken, zijn er handvatten nodig om de ontwikkeling van die technologie in de goede richting te sturen en om te gaan met dilemma’s. Stroomer: ‘Er worden allerlei technieken ontwikkeld waarmee data beschikbaar komen. Drones komen op moeilijk bereikbare plaatsen, sensoren registreren veranderingen in de omgeving en ‘the internet of things’ verzamelt de gegevens van huizen en het gebruik van apparaten. Als we gegevens combineren of laten berekenen door algoritmes kunnen we op basis daarvan waarnemingen doen en beslissingen nemen. Kijk verder naar de manier waarop we wereldwijd met elkaar communiceren, waardoor we veel minder in auto’s en vliegtuigen hoeven te stappen om elkaar te spreken. Slimme energienetwerken kunnen op basis van data reageren op de wisselende vraag naar energie, waardoor wind- of zonne-energie efficiënter verspreid kan worden. Door producten of grondstoffen digitaal te labelen, kunnen we ze door de keten volgen.’

SDG Dome maakt mondiale problemen hanteerbaar

Om mensen mee te nemen in de urgentie van de SDG’s en ze tegelijkertijd te laten zien dat nieuwe technologie oplossingen kan bieden voor grote mondiale problemen heeft PwC samen met Rooftop Immersive Studios en Energy Upp de SDG Dome ontwikkeld. Deze koepelvormige ruimte biedt plaats aan acht bezoekers die door middel van een 360 gradenscherm en een VR-bril worden meegenomen op een virtuele reis langs alle gevolgen van ons menselijk handelen, variërend van de vernietiging van het regenwoud, de vervuiling van drinkwater tot de productie van goedkope goederen in sweatshops. In de daaropvolgende game proberen zij zo snel mogelijk de werelddoelen van de VN op te lossen. ‘De SDG Dome is een experience, waarbij alle zintuigen worden geprikkeld en mensen meer te weten komen over wat de grote wereldproblemen zijn’, verduidelijkt Wineke Haagsma, hoofd corporate responsibility bij PwC. ‘Tegelijkertijd laat de Dome zien dat nieuwe technologieën mogelijkheden bieden voor oplossingen én dat iedereen kan bijdragen. Acties van bedrijven, overheden, andere organisaties, maar ook van individuele burgers hebben impact. Je kunt maatschappelijke thema’s meenemen in alles wat je doet. De Dome helpt wereldwijde problemen juist weer kleiner te maken, ze dichter bij huis te brengen en ze daardoor ook concreet en hanteerbaar te maken.’

'De SDG Dome laat zien dat iedereen kan bijdragen. De virtuele belevenis helpt wereldwijde problemen dichter bij huis te brengen en ze concreet en hanteerbaar te maken.’

Wineke Haagsma Hoofd corporate responsibility PwC

Contact

Wineke Haagsma

Wineke Haagsma

Head of Corporate Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 54 24

Volg ons