Blockchain helpt bij bestrijding btw-fraude

Na een brainstorm met onder anderen externe fraude-experts hebben we een (blockchain)tool ontwikkeld die geld 'slim' maakt en daarmee btw-fraude voorkomt.

Wat is het probleem?

Ondanks uitgebreide complianceregels is het huidige belastingstelsel nog erg gevoelig voor fraude. Vooral als het gaat om btw lopen de Europese belastingdiensten veel inkomsten mis. Een veel voorkomende vorm van fraude is de zogenoemde carrouselfraude. Daarbij vragen ondernemingen btw terug, maar dragen die niet af voor goederen die binnen een keten van vennootschappen circuleren. Dit gebeurt vaak door grensoverschrijdend te handelen. Volgens schattingen missen de Europese belastingautoriteiten door btw-fraude ongeveer 160 miljard euro per jaar aan inkomsten. De Europese Commissie is daarom vorig jaar begonnen met een grootscheepse actie, die uiteindelijk moet leiden tot een reductie van tachtig procent van de fraude.

Wat is de oplossing?

In ons Blockchain Experience Lab hebben na een brainstorm met onder meer externe fraude-experts een geautomatiseerd systeem ontwikkeld dat transacties labelt en geld ‘slim’ maakt. Door gebruik te maken van blockchain zijn we in staat bij elke betaling een onderscheid te maken tussen betalingen voor het product (die toebehoren aan leveranciers) en het bedrag aan btw, dat uiteindelijk toekomt aan belastingautoriteiten.

Wat is het resultaat?

Met behulp van de ontwikkelde tool zijn overheden beter in staat fraude te bestrijden en krijgen belastingdiensten realtime inzicht in de geldstromen. Tegelijkertijd ervaren bedrijven minder administratieve druk, en kunnen zij ervan verzekerd zijn dat partijen in de keten niet frauduleus handelen.

Contact

Krista Koeleman

Krista Koeleman

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)68 360 83 93

Volg ons