Cloud

Een stap in uw digitale transformatie

Digitale gegevens opslaan en bewerken op externe machines is voor alle organisaties aan de orde. De meest gestelde vraag is niet meer of u naar de cloud gaat, maar wanneer en hoe. Weet u de voordelen van de cloud optimaal te benutten zonder de risico’s uit het oog te verliezen?

Cloud-technologie: klantbediening en bedrijfsvoering verbeteren   

Digitale technologie is voor bedrijven en organisaties van toenemend belang om klanten te bedienen en bedrijfsvoering te verbeteren. Dit vraagt van IT-afdelingen een steeds grotere inzet om de nieuwste technologische ontwikkelingen te integreren. Omdat IT voor de meeste organisaties geen kerncompetentie is, ligt een stap naar de cloud vaak voor de hand. Zo kan uw organisatie beschikken over de nieuwste software, innovatieve digitale toepassingen en optimale cybersecurity.

Een stap in uw digitale transformatie

Een stap naar de cloud is een stap in uw digitale transformatie. Cloud-technologie helpt bij het standaardiseren en automatiseren van processen, bij het behalen van kostenreductie en het verhogen van operationele effectiviteit. Maar hoe komt u tot een goed uitgevoerde cloud-strategie met gepaste aandacht voor governance? Onze experts ondersteunen u bij deze vraag vanuit een onafhankelijke positie, met brede ervaring in vele sectoren.

Zo kan PwC u ondersteunen

Cloud-strategie en -implementatie

Cloud-governance

Cloud-toepassingen

Wij gebruiken cloud-toepassingen om onze dienstverlening voor u te innoveren. Denk bijvoorbeeld aan:

Checklist voor uw stap naar de cloud

  • Uw cloud-strategie sluit aan op uw businessdoelen voor de lange termijn
  • Uw IT-infrastructuur in de cloud is schaalbaar, veerkrachtig en heeft passende beveiliging
  • Uw business operations zijn klaar voor de cloud en uw medewerkers hebben een duidelijke roadmap voor de transitie naar het nieuwe operating-model
  • Uw cloud-diensten voldoen aan de eisen van regelgeving en compliance
  • De contractuele verplichtingen van uw cloud-aanbieders zijn robuust en afgestemd op uw verwachtingen
  • U bent bekend met alle cloud-diensten die in uw organisatie worden gebruikt

Onze basisprincipes voor uw stap naar de cloud

Cloud-basisprincipes

Beveiliging
Zorg voor een beveiligde basis met IAM-beleid en -rollen, encryptie en key management met een geïntegreerde Active Directory

Compliance
Ontwikkel en implementeer de nodige controls om te voldoen aan de eisen van beveiliging, compliance en wet- en regelgeving

DevOps en automatisering
Ontwikkel geautomatiseerde werking. Begin op tijd met automatiseren om consistente en herhaalbare werking te bereiken in verschillende omgevingen en regio’s

Schaalbaarheid
Ontwikkel bouwstenen en applicatiepatronen die schaalbaar zijn, afhankelijk van vraag, netwerkverkeer en events

Operations en monitoring
Ontwikkel Infra/App-monitoring en alerts die rapporteren over capaciteit, prestatie en beschikbaarheid. Integreer logboek-capaciteiten waarmee aggregeren, archiveren en auditen mogelijk wordt

Veerkracht
Sluit single points of failure uit en ontwikkel systemen die beschikbaar blijven bij fouten en automatisch hersteld kunnen worden na storing.

Contact

Tom Driehuys

Tom Driehuys

Partner, Advisory Cyber Forensics & Privacy, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 383 29 69

Wouter Otterspeer

Wouter Otterspeer

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 080 14 62

Volg ons