Be Well, Work Well

Gezonde en tevreden medewerkers zijn de sleutel tot een duurzame, goed presterende organisatie

Medewerkers die gemotiveerd zijn en goed in hun vel zitten presteren beter, blijven langer bij de organisatie, kosten minder en zorgen voor minder organisatierisico’s zoals ziekteverzuim en burn-outs. Hoe kunt u het welzijn van uw mensen verbeteren en tegelijkertijd uw financiële prestaties verbeteren? 

Ons welzijnsprogramma 'Be Well, Work Well' draagt bij aan een 'sustainable workforce', deze bestaat uit werknemers die fysiek gezond, emotioneel veerkrachtig, mentaal gefocust en spiritueel verbonden zijn. Personeel dat het meeste waarde toevoegt binnen een cultuur waarin zij kunnen floreren en de beste versie van zichzelf kunnen zijn. Het resultaat: een verbetering van het well-being van uw personeel en verbeterde prestaties van uw organisatie.

Well-being een kostenvoordeel voor uw organisatie?

Meet het welzijn van uw mensen

Het begrijpen van uw huidige situatie en het hebben van een duidelijk plan geeft inzicht in hoe u uw mensen naar de toekomst kunt begeleiden. Welke leiderschapsvaardigheden, cultuur en zorg zijn nodig om uw mensen duurzaam te laten transformeren? Bovendien, welke financiële overwegingen zijn belangrijk? De Be Well, Work Well-aanpak van PwC biedt u een concreet en logisch groeiplan en tools voor deze transformatie. Het resultaat is dat uw medewerkers kunnen floreren, gemotiveerd zijn en hun productiviteit verhogen terwijl u zich minder zorgen maakt over ziekteverzuim, verloop of vergelijkbare bedrijfsrisico's.

Balans tussen kosten en mensen 

Wij kunnen ons voorstellen dat het lastig is om een balans te vinden tussen het verlagen van kosten binnen uw organisatie, en tegelijkertijd te investeren in het stimuleren van uw medewerkers om productief en gemotiveerd te blijven. Door Covid-19 is deze kwestie nu nog relevanter en hebben we te maken met nieuwe uitdagingen - van regelgeving die mensen verplicht om vanuit huis te werken tot persoonlijke gevolgen. 

Hoe vindt u een balans tussen het behouden van lage kosten, en het geven van zorg en aandacht aan uw werknemers? Is het mogelijk dat investeren in een gezonde (organisatie)cultuur kan leiden tot lagere kosten? Wij denken van wel! Onderzoek toont aan dat de werknemers van werkgevers die welzijn hoog op de agenda hebben staan: 

 • een hogere mate van betrokkenheid tonen;
 • productiever zijn;
 • minder vaak ziek zijn; en
 • loyaler zijn aan hun werkgever. 

Het welzijn van uw medewerkers is dus cruciaal voor het succes van uw bedrijf en uw klanten.

Een helder stappenplan richting de toekomst

Uiteraard bestaat er niet één standaardoplossing, iedere organisatie is uniek met een eigen cultuur, waardes en behoeftes. De aanpak van PwC bestaat uit modulaire stappen, die inzicht geven in uw huidige situatie en een duidelijk plan voor de toekomst bieden. Onze discovery fase kan u snel de eerste inzichten geven in de kansen en risico’s van uw organisatie. Hierdoor bent u op korte termijn in staat om verbeteringen, de ‘quick wins’, door te voeren.

Heeft u al concrete verbeteracties geïmplementeerd of gepland? Ons team pakt uw bestaande initiatieven op en gebruikt ze als uitgangspunt. De blauwdruk die we voor u ontwikkelen bevat acties voor de korte termijn en oplossingen voor de toekomst die u helpen uw strategie op het gebied van welzijn te bereiken. Onze digitale tooling zorgt voor continue bewaking, voortgang en mogelijkheden om de plannen waar nodig tijdig bij te sturen.

Uw partner van analyse tot oplossing

Het welzijn van onze eigen medewerkers is cruciaal voor het succes van ons bedrijf en onze klanten. Daarom hebben we ons eigen welzijnsprogramma, Be Well, Work Well, ontworpen en geïmplementeerd. In lijn met onze purpose zetten we onze kennis en ervaring in om het welzijn van medewerkers buiten het bereik van PwC te verbeteren en willen we uw organisatie helpen deze uitdaging aan te gaan. Wij bieden een onafhankelijke, holistische, data-gedreven en resultaatgerichte aanpak, waarbij de medewerker centraal staat. Wat ons uniek maakt is dat wij u met een integrale werkwijze, vanuit diverse disciplines, kunnen helpen - van analyse tot de uitvoering van de oplossing.

Wil uw organisatie...

Gereed zijn voor de toekomst?

 • Om een toekomstbestendige organisatie te zijn, is het belangrijk dat medewerkers (digitaal) fit, betrokken, gemotiveerd en optimaal inzetbaar zijn
 • Ons programma en de data-gedreven inzichten helpen de veerkracht en de wendbaarheid van uw personeel te optimaliseren
 • We ontwikkelen een duidelijke definitie van uw ‘nieuwe morgen’ en helpen bij het ontwikkelen van een sterk en inspirerend leiderschap om zo uw personeel naar uw toekomst te begeleiden

De productiviteit en winstgevendheid verbeteren?

 • Betrokken medewerkers zijn 22% winstgevender en tot 30 dagen productiever per jaar
 • We verzamelen gegevens en trends die van invloed zijn op het welzijn om problemen te identificeren en gerichte verbeteringen aan te brengen
 • We bieden inzichten waaruit u het rendement op investeringen kan opmaken om productiviteitswinst op de lange termijn te creëren

De werknemers belevenis verbeteren?

 • Een goede werknemers belevenis is de sleutel tot werkgeluk, een hoge mate van betrokkenheid en het behouden en aantrekken van nieuw talent
 • Met onze tools en interventies versnellen we de transformatie op het gebied van welzijn
 • We beoordelen huidige initiatieven en oplossingen en verwerken deze in een geactualiseerde werknemers belevenis

De kosten verlagen?

 • Werkgevers betalen jaarlijks miljoenen euro's voor ziekte en verloop. Wij richten ons op het verlagen van deze kosten door te concentreren op de oorzaken van het probleem
 • We analyseren de huidige kosten en pakken de onderliggende problemen aan die er toe leiden dat werknemers uitvallen of vertrekken

De favoriete werkgever zijn?

 • Salaris is al lang niet meer de primaire differentiator. Evenwicht tussen werk, privé en welzijn staan hoog op de prioriteitenlijst van toekomstige generaties
 • We beoordelen en implementeren vooruitstrevende oplossingen die er voor zorgen, nieuw talent aan te trekken en te behouden en die u onderscheiden van uw concurrenten

Onze holistische benadering

1. Discover

1a: Discover

 • Tegen een geringe investering inzicht in uw situatie en concrete verbeterpunten
 • Huidig profiel van uw organisatie (waar bevindt u zich op dit moment) en gewenst profiel (waar wilt u naartoe) inclusief gap-analyse
 • Quick wins voor op de korte termijn
 • Mogelijke voordelen voor op de lange termijn

1b: Implementeren van de quick wins

2. Diagnose

 • Diepgaande analyse van de problemen en hoofdoorzaken incl. kosten en risico's
 • Duidelijk beeld van de behoeften van uw werknemers
 • Inzicht in mogelijke langetermijnoplossingen

3. Design

 • Het ontwerpen van een blauwdruk van de gewenste situatie
 • Geïntegreerd plan van bestaande initiatieven en nieuwe interventies, ingebed in een verbeterde werknemerservaring
 • Gedetailleerd plan om van de huidige situatie naar gewenste situatie te komen

4. Deliver

 • Implementatie van de blauwdruk om te transformeren van de huidige naar de gewenste situatie
 • Materialen en ‘train de trainer’-sessies voor succesvolle interventies / retentie

Volg ons

Contact

Viviana Voorwald

Viviana Voorwald

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 536 23 07

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Hide