Heupindex 2016

Kosten Nederlandse gezondheidszorg relatief gezien laag

Nederland scoort goed

De kosten voor de Nederlandse gezondheidszorg zijn relatief gezien laag. In vergelijking met landen als Zwitserland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk gaan we in de zorg efficiënter met geld om.

Dat blijkt uit de heupindex van PwC. Deze index vergelijkt het gemiddeld aantal uren dat een inwoner van een land moet werken om een heupoperatie te betalen. In Nederland moet men gemiddeld 304 uur werken om een heupoperatie te betalen. Daarmee scoort Nederland het beste van alle onderzochte landen. In het Verenigd Koninkrijk ligt dit aantal op 507 uur en in de Verenigde Staten zelfs op 1126 uur.

Delen

Wat is de heupindex?

De heupindex is een variant op de Big Mac-index. Deze index vergelijkt de prijzen van de bekende hamburger in verschillende landen. Het is een creatieve manier om de koopkracht en het reële kostenpeil van landen te vergelijken. De heupindex van PwC is een manier om reële kosten van zorg (gecorrigeerd voor koopkrachtpariteit) tussen landen te vergelijken. PwC heeft de methode ook toegepast op staaroperaties en keizersneden. Nederland scoort met al deze operaties hoog op de index.

Meer heupoperaties

Ondanks dat Nederland goed scoort, staat wel vast dat we veel meer geld gaan spenderen aan heupoperaties in de toekomst. Als we ervan uitgaan dat er in 2030 nog steeds 166 heupoperaties per 100.000 inwoners plaatsvinden en de kostprijs van een heupoperatie hetzelfde blijft als in 2014, geven we dan 330 miljoen dollar uit aan heupoperaties.

Delen
Delen

Totale zorguitgaven

Het aantal ouderen neemt echter toe, dus zal het aantal heupoperaties per 100.000 mensen ook stijgen. In 2030 zullen we dan 436 miljoen dollar uitgeven aan heupoperaties. Dit is een stijging van 40%. We zagen tussen 2012 en 2014 een daling van de kostprijs van een heupoperatie van 1,1 procent per jaar. Als we deze dalende lijn kunnen vasthouden, kunnen we de totale zorguitgaven aan heupoperaties beperken tot 360 miljoen dollar. Dat is een stijging van 16%.

Contact

Jan Willem Velthuijsen
Chief economist PwC
Tel: +31 (0)88 792 75 58
E-mailadres

Sander Visser
Partner
Tel: +31 (0)88 792 00 21
E-mailadres

Volg ons